Hopp til innhold

Helseplattformen kan bli utsatt enda et år i Helse Nord-Trøndelag

For å unngå kritiske feil og mangler kan innføringen av det omstridte journalsystemet bli utsatt til november 2024.

Sykehuset Levanger

KAN BLI UTSATT FOR TREDJE GANG: Ledelsen i Helseplattformen AS ser nå flere fordeler med å utsette innføringen av journalsystemet i Helse Nord-Trøndelag med et år til november 2024.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Mindre risiko, men betydelig dyrere. Det blir konsekvensene om sykehusene i Namsos og Levanger venter enda et år med å innføre Helseplattformen.

Likevel er dette et av forslagene som ledelsen i Helseplattformen AS nå legger frem for sitt styre.

I begge alternativene som skisseres for styret står de fast på at innføringen i Helse Møre og Romsdal skjer våren 2024.

Les også Riksrevisjonen starter undersøkelse av Helseplattformen

Rachel Dille-Amdam ser på skjermbilde av helseplattformen

Får konsekvenser

Dette blir i så fall tredje gangen innføringen av Helseplattformen utsettes i Helse Nord-Trøndelag.

– Det er klart det får konsekvenser, men vi forholder oss til den endelige beslutningen som blir tatt i Helse Midt-Norge.

Det sier Annamaria Forsmark, direktør i Helse Nord-Trøndelag.

Annamaria Forsmark

Direktør Annamaria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag forventer at journalsystemet fungerer som forutsatt når de innfører det.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Hun forventer at de klarer å levere i overensstemmelse med forutsetningene som er satt, og at løsningen er uten store feil og mangler når den innføres i helseforetaket.

– Den regionale styringsgruppa for innføringen av Helseplattformen jobber nå med en konsekvensanalyse for å belyse alternativene. Dette blir del av beslutningsgrunnlaget når Helse Midt-Norge behandler saken.

Les også Helsetilsynet: Helseplattformen kan true pasientsikkerheten ved St. Olavs hospital

Oversiktsbilde over St. Olavs hospital.

Må være forsvarlig

Styringsgruppa er samlet i kveld for å diskutere fremdriften, og styret i Helseplattformen AS samles onsdag for å diskutere de ulike løsningene.

– Det viktigste er å sikre at innføringen blir trygg og forsvarlig for pasienter og ansatte.

Det sier styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS.

Han vil ikke forskuttere behandlingen i styremøte, men sier konsekvensene av de ulike alternativene er godt beskrevet i styredokumentene.

Her er noen av punktene:

  • fortsatt kritiske feilsituasjoner i løsningen
  • høy risiko knyttet til kvaliteten
  • innmeldte feil blir håndtert for sent
  • for lav grunnbemanning

Fordeler ved en utsettelse:

  • lettere å komme à jour
  • øker muligheten for å optimalisere løsningen
  • bedre for arbeidsmiljøet

– Enten må vi sette inn tiltak som gjør innføringen i høst forsvarlig, eller så må vi utsette. Dette vil vi diskutere frem til styremøtet i Helse Midt-Norge 16. mai, der den endelige avgjørelsen skal tas.

Helge Garåsen

Helge Garåsen er styreleder i Helseplattformen AS.

Foto: Hilde Grande / NRK

Jobber tett med alle involverte

Det er et stort press på alle organisasjonene nå, for å sikre de beste løsningene.

At helsepersonell føler seg trygge i løsningen er viktig. Vi jobber tett med alle involvert aktører, deriblant Helse Nord-Trøndelag, Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital, for å sørge for dette.

Det sier konstituert direktør Trond Utne i Helseplattformen AS.

Å rette de alvorlige feilene har vår høyeste prioritet, sammen med tiltak hos sykehusene som også kan bidra til å redusere risikoen for pasientbehandlingen på St. Olav.

Trond Utne

Trond Utne, konstituert direktør Trond Utne i Helseplattformen AS.

Foto: Morten Waagø / NRK

Store økonomiske konsekvenser

Helt siden det svært komplekse it-systemet ble tatt i bruk ved St. Olav i november i fjor, har utfordringene stått i kø.

Helsetilsynet har slått fast at pasientsikkerheten er truet ved St. Olav, og i dag varsler Riksrevisjonen gransking av Helseplattformen.

St. Olavs og Helseplattformen hadde mål om å rette 200 feil innen 15. mai, noe de har slått fast at de ikke klarer.

Et intenst arbeid pågår for å rette opp de mest kritiske feilene, særlig knyttet til e-meldinger, legemiddelhåndtering og samtidig bruk av journalsystemet.

– En utsettelse i Helse Nord-Trøndelag vil få vesentlige økonomiske konsekvenser, står det i styredokumentene.

skjermbilde av helseplattformen

Det komplekse it-systemet har gitt store utfordringer ved St. Olav.

Foto: Morten Waagø / NRK

Så langt har innføringen av Helseplattformen kostet drøyt 3 milliarder kroner.