Hopp til innhold

24 mil ny vei skjærer gjennom vill natur

Her skal Europas største landbaserte vindkraftanlegg stå ferdig i 2020. Da vil anleggsveier tilsvarende halve strekningen mellom Trondheim og Oslo gå på kryss og tvers i det som tidligere var vill natur.

Anleggsveier på Geitfjellet i Snillfjord

Geitfjellet vindpark i Snillfjord er ett av seks anlegg selskapet Fosen Vind bygger i Trøndelag – til denne ene parken lages det 42 kilometer vei. Prosjektet er det største i Europa.

Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

– Dette er den største industrisatsingen på land i vår tid, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

For å få anleggsmaskiner og turbindeler opp til vindutbyggingen i fjellet i Trøndelag bygges det nå 241 kilometer med anleggsveier. En distanse som tilsvarer halve strekningen mellom Trondheim og Oslo.

– Det er enorme naturinngrep. Veldig store områder blir berørt. Myrområder blir drenert, det blir bygd anleggsveier. Det er i det hele tatt dramatisk, sier leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Magne Vågsland.

Transport av vindmølledeler opp til Roan vindpark, Fosen

Turbindeler på vei opp til Roan vindpark som er den første av Fosen Vind sine parker i drift i denne storutbyggingen. Veien er helt ny.

Foto: Ingrid Lindgaard stranden

Bygger for 11 milliarder kroner

Veiene som legges på kryss og tvers i den ville naturen på Fosen skal gå opp til seks ulike vindparker. De bygges av selskapet Fosen Vind hvor Statkraft er største eier.

Utbyggingen her er den største noen gang gjort i Norge. Prislappen er 11 milliarder kroner.

– For oss er vindkraft en stor satsing. Vi forventer at mellom 50 og 70 prosent av all strømforsyning i hele verden vil være fornybar i løpet av 20 år. Fosen er vårt største prosjekt og det største vindkraftprosjektet på land i hele Europa, sier Rynning-Tønnesen.

Fosen Naturvernforening foreslo i 2014 å frede det ene fjellområdet hvor det nå er bygd anleggsveier. De mener fjellet Storheia i Åfjord ville blitt en sårt trengt kystnasjonalpark som vi har få av fra før i Norge.

– Veiene, turbinene og oppstillingsplassene er samlet sett en katastrofe for området. Disse naturområdene blir aldri mulig å føre tilbake slik de var. Det er tragisk at vi tar fra etterkommerne våre muligheten til å oppleve fjellene urørte og unike, sier leder i Fosen Naturvernforening, Magnar Østerås.

Vindmølleanlegg i regi av Fosen Vind DA

Selskapet Fosen Vind bygger til sammen seks vindparker i det som er Europas største vindkraftprosjekt. Parkene vil til sammen ha en effekt på 1 GW som er nok til å forsyne 180 000 husstander med strøm.

Illustrasjon: Fosen Vind DA

Femten parker på gang over hele landet

Bygginga av vindanleggene på Fosen har kommet halvveis. Men det er flere vindparker i vente både i Trøndelag og andre steder i landet. Til sammen femten er under oppføring og seks nye er ferdig behandlet og godkjent hos NVE.

– Det bygges ut vindkraft fra nord til sør i hele landet. Men tyngdepunktet av satsinga er i Trøndelag og på Sør-Vestlandet i Rogaland og Agder, sier seksjonsleder for miljøtilsynet i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, Øyvind Leirset.

Jan Petter Birkeland, prosjektdirektør, Statkraft

– Vi har fått mye erfaring med hvordan der er å bygge veier i slikt terreng. Vi har ganske strenge krav på oss for hvordan vi skal gjøre det i forhold til linjeføring og revegetering etterpå, sier prosjektdirektør hos Statkraft, Jan Petter Birkeland.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK / NRK

Mobiliserer mot vindkraft

I Trøndelag har utbygging av vindmøller på Frøya blitt sammenlignet med tysk okkupasjonstid, i og med at selskap bak utbyggingsplaner ikke er norske.

Også i Namdalen er to parker under planlegging, noe som får Naturvernforbundet til å reagere.

Frøya vindkraftverk

Illustrasjon av planlagt vindpark på Frøya. På Frøya i Trøndelag er det massive protester mot utbygging av vindkraft. Innbyggere har krevd ny folkeavstemning, selv om det ikke er sikkert denne vil ha noen innvirkning på konsesjonen som er gitt.

Foto: Trønderenergi

– I kystområdene som er i Trøndelag kan man kan risikere at det blir umulig å ferdes langs kysten uten å registrere vindparker – eller vindindustri som det bør kalles. Dette er et tap av naturmangfold, sier Vågsland, som også trekker fram konsekvenser for reindriftsnæringa.

Er dere ikke glade landet får mer fornybar energi?

– Selv om vindenergi er adskillig mer miljøvennlig enn kullkraft så er det større klimaavtrykk knyttet til norsk vindkraft enn norsk vannkraft. Hvis Europa skal dekke en større andel av fornybar energi så burde man satse på havvind som begynner å bli konkurransedyktig, sier Vågsland.

Bygging av adkomstvei, Kvenndalsfjellet - Åfjord

Bygging av adkomstvei opp til Kvenndalsfjellet vindpark høsten 2018. Totalt skal det bygges 24 kilometer vei her, opp til 27 vindmøller.

Foto: Ole Martin Wold

Ønsker kjerneområder for vindkraft

Samtidig med at utbygginger pågår over hele landet, ønsker regjeringa en overordnet plan for vindkraftindustri i Norge. NVE har fått jobben med å finne fram til kjerneområder for hvor det skal være vindkraft.

Da kan det se ut til at vindkraftutbygginga etter hvert samles i bestemte områder, som for eksempel i Trøndelag hvor det også bygges nytt hovedledningsnett ned til Møre og Romsdal.

Utredninga er utsatt til første april.

Kart over vindkraftanlegg

NVE har laget et kart som viser forskjellige stadier av vindkraftanlegg, alt fra dem som er under planlegging til de som er fullført eller avslått.

Foto: NVE

– Dette skyldes blant annet at Miljødirektoratet hadde en del punkter de ville se nærmere på, samt innspill fra natur – og friluftslivsinteresser, sier prosjektleder for arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft hos NVE, Erlend Bjerkestrand.

– Fosen er valgt ut til å være ett av de områdene hvor det vil være mye vindkraft, men det betyr ikke at hele Fosenhalvøya skal bygges ut, det vil være lokale avveininger her også. Det er viktig NVE gjør en god jobb på den nasjonale utredningen, sier Rynning-Tønnesen.

Myndighetene utreder vindkraft på halve Norges landareal. Saken splitter miljøbevegelsen. Er utbyggingen en nødvendig del av det grønne skiftet eller rasering av norsk natur? Og blir vindkraftkommunene lurt? 
Programleder: Mathias Nylenna

PODKAST OM VINDKRAFT: Myndighetene utreder vindkraft på halve Norges landareal. Saken splitter miljøbevegelsen. Er utbyggingen en nødvendig del av det grønne skiftet eller rasering av norsk natur? Og blir vindkraftkommunene lurt? Programleder i Her og nå: Mathias Nylenna.