Hopp til innhold

Provosert over Storebrand: Mener de forhåndsdømmer vindkraftanlegg

Storebrand utelukker investeringer i et av Norges største vindkraftanlegg. Det provoserer Høyres stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim.

Vindturbiner på Øyfjellet vindpark

Øyfjellet vindpark ligger i Vefsn kommune i Nordland og består av 72 vindturbiner som strekker seg over 40 kvadratkilometer.

– Jeg frykter at det ikke skal bli mulig å bygge ut kraftproduksjon og dermed industri og livsgrunnlag i Nord-Norge dersom næringslivet ikke tør investere noe sted hvor det er reinbeitedistrikter.

Det er den klare beskjeden fra Bård Ludvig Thorheim.

Onsdag ble det kjent at Storebrand utelukker investeringer i Øyfjellet vindkraftpark.

Anlegget ligger i Vefsn kommune i Nordland og består av 72 vindturbiner som strekker seg over 40 kvadratkilometer.

I praksis betyr utelukkelsen at Storebrand ikke kan kjøpe obligasjoner eller rentepapirer i Øyfjellet Wind Investment AS.

Årsaken er at de mener anlegget bryter mot reindriftssamenes menneskerettigheter.

– Det er bygd vindturbiner midt i flyttleia til og fra et viktig vinterbeitedistrikt, som reinbeitedistriktet er avhengig av, uten samtykke til reineierne i området, sa bærekraftsanalytiker i Storebrand, Vemund Olsen.

Les også Kjempar mot vindkraftanlegg: – I verste tilfelle endar det som i Fosen-saka

Reineigar i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Ole Henrik Kappfjell

– Provoserende

– Dette synes jeg er provoserende. Slike forhold må avgjøres i rettssystemet heller enn forhåndsdømming fra en bærekraftsrådgiver i Storebrand, svarer Thorheim.

– Dersom menneskerettigheter er brutt har vi et godt rettssystem hvor dette kan påklages og rettes opp. Det er foreløpig ikke bevist.Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) mener myndighetene må være mer åpen med folk om hva de vet om det som skjer i Nord-Norge og hvordan de svarer på det.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim mener Storebrand ikke bidrar til å finne gode løsninger og kompromisser.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Olsen i Storebrand avviser at han forhåndsdømmer. Men han sier det er høy risiko for at det har skjedd et menneskerettighetsbrudd.

Vi har gjort en vurdering på vegne av våre egne investeringer, og de investeringene vi gjør på vegne av våre kunder, det er vi pålagt å gjøre av Åpenhetsloven. Og vi må vurdere menneskerettighetsrisiko knyttet til alle investeringer, sier han.

Kart over Øyfjellet Wind AS anleggsområde.

ET AV DE STØRSTE: Vindkraftverket er et av de største i Norge.

Foto: Øyfjellet Wind AS

Rettssak i mai

Utbyggingen av Øyfjell har møtt sterk motstand, og det berørte reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke møter eier av anlegget, Øyfjellet Wind AS, som er heleid av Øyfjellet Wind Investment AS, i retten i slutten av mai.

Les også Reineier hevder vindutbygger kom med «skambud»: – Skulle få 3200 kroner per vindturbin

Rein påkjørt ved anleggsvei i Mosjøen. Øyfjellet

Distriktet mener at konsesjonen for anlegget er ugyldig.

Bærekraftsanalytikeren sier at Storebrand vil følge på hva som skjer i retten.

– Som vi så med Fosen-saken, så måtte jo den helt til Høyesterett før vi fikk en endelig avklaring på hvorvidt menneskerettighetene var brutt eller ikke. Og det kan godt hende det skjer i den saken her også. Det kan ta mange år, og som investor kan vi ikke vente på det, men må gjøre vår egen vurdering.

Les også Se video: Aksjonister hevder anleggsarbeidere angrep dem

Da demonstrantene ville hindre et helikopter å lande, oppsto en konfrontasjon.

Bård Ludvig Thorheim er også kritisk til at ikke Storebrand har vektlagt at vindkraftanlegget på Øyfjellet bidrar til det grønne skiftet.

Aluminiumsverket Alcoa har kjøpt all kraft fra anlegget de første 15 årene det er i drift.

– Bærekraftsanalytikeren fra Storebrand bør også merke seg at vindparken er direkte årsak til produksjon av svært klimavennlig aluminium i Mosjøen og annen grønn industri som er hjørnesteinsbedrifter for samfunnet der.

– Det er krevende dilemmaer som vi står i politisk hver dag. Det mest bærekraftige handler om å finne gode løsninger og kompromisser, og det er ikke noe Storebrand bidrar til med denne beslutningen, slik jeg ser det, sier Thorheim.

Kan plutselig få en dom mot seg

For Olsen i Storebrand koker saken ned til dette:

Både Norge som stat og vi som investor er jo bundet av hensynet til menneskerettighetene, og da er det en del konsekvenser som vi må unngå når vi bygger ut fornybar energi.

Vemund Olsen

Vemund Olsen sier Storebrand ønsker kraftutbygging velkommen, men at man ikke kan ignorere menneskerettighetene.

Foto: Storebrand

– Thorheim er bekymret for at dere bidrar til å gjøre det vanskeligere å bygge ut kraft og industri i Nord-Norge når dere utelukker å investere i Øyfjellet. Det er potensielt mange prosjekter som kan komme i konflikt med reindriftsnæringen. Hva sier du til det?

For det første står vi som investorer fritt til å velge hva slags aktiviteter og hvilke selskaper vi vil plassere penger i. Det betyr ikke at vi mener at kraftutbygging skal være forbudt. Men som Høyesterett har fastslått, kan man ikke ignorere grunnleggende menneskerettigheter selv om fornybar energi er et viktig formål.

Jeg mener at noe av hovedproblemet her er at staten gir forhåndstillatelse til utbygging av fornybar energi eller andre prosjekter før saken er ferdig, før menneskerettighetskonsekvensene er ferdigbehandlet i rettssystemet, sier Olsen.

Det skaper en veldig stor finansielle risiko for investorer i fornybar energi og andre prosjekter som vi trenger, fordi man ikke vet om man syv år etter en investering plutselig kan ende opp med en dom mot seg, sånn som i Fosen-saken.

Olsen mener nøkkelen er åpne prosesser hvor rettighetshavere som urfolk, men også andre lokalbefolkninger i Norge blir hørt på en ordentlig måte, og at alle sosiale og miljømessige spørsmål utredes godt nok før man gir tillatelse til å sette i gang dyre utbyggingsprosjekter.