Hopp til innhold

Investeringer i vindkraft har økt med over 400 prosent

På tretten år har de globale investeringene i vindkraft økt fra knappe 20 milliarder dollar til 107 milliarder. Også de øvrige fornybare energiformene har hatt en eksplosiv vekst.

Havøysund vindmøllepark

Det bygges flere og flere vindmølleparker i Norge. 13 nye parker er under utbygging.

Foto: Atle Markeng / NRK

Globalt øker investeringene i vindkraft voldsomt, men også hjemme i Norge øker det betraktelig.

– 2017 ble et rekordår og det kommer ikke til å gå dårligere i 2018, sier Daniel Wiloch, rådgiver i Norwea.

Rekorden han snakker om gjelder for installasjoner av vindkraftverk. I dag er 13 vindmølleparker under utbygging, og Norge nærmer seg nå 40 parker totalt. I dag er 27 vindmølleparker i drift.

Den nest største kraftgeneratoren

Vind- og solkraft er det som bygges mest ut i hele verden, ifølge tall fra Norsk klimastiftelse. Wiloch gleder seg over at rekordene slåes.

– I Europa er vindkraft den nest største kraftgeneratoren, kun slått av gass. Vindturbinene blir mer effektive, og vi får mer kraft ut av hver tubin. Dette er gledelig i et miljømessig perspektiv.

Han forteller også at ved utgangen av 2021 vil norsk vindkraft stå for omtrent ti prosent av den totale kraftproduksjonen i landet.

Et stort potensiale

– Det tekniske potensiale for vindkraft er svært stort, men all industriutvikling har konsekvenser. Norges Vassdrags- og Energidirektorat(NVE) jobber med en nasjonal ramme for vindkraft på land, der de skal si noe om hvor man ser for seg at vindkraft bør komme i fremtiden, sier Wiloch.

Daniel Wiloch, rådgiver Norwea. Pressefoto.

Daniel Wiloch i Norwea er fornlyd med utviklingen til vindkraft.

Foto: Norwea

Selv om potensialet er stort, er utbygging av fornybar kraftproduksjon kostbart og kan gå utover miljø og klima.

– De virkelig store mulighetene ligger til havs på dypt vann. Norske selskaper er verdensledende på havinstallasjoner på dypt vann, og dette ser vi på som en stor potensiell mulighet for Norge.

Én av vindkraftparkene som er under utbygging i Norge ligger i Sortland kommune i Nordland. På Ånstadblåheia er de i full gang med å bygge en vindmølllepark med 14 turbiner.

Vindmølleparken på Smøla.

Mange oppfatter vindmølleparker som et industrielt inngrep i urørt natur, ifølge Torkjell Lund i Nordkraft.

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal

– Det er en positiv blest rundt vindkraft både nasjonalt og globalt for tiden. Det har vært mye «brun kraft», nå dreies det mer og mer over på fornybar energi, sier prosjektleder i Nordkraft, Torkjell Lund.

Prisen var helt avgjørende

Det nasjonale fokuset på fornybar energi har gitt bransjen konkurransedyktige priser. Lund forteller at de nye prisene har betydd mye for at parken vil stå klar allerede til høsten.

– De gode prisene har vært helt avgjørende for at vi har valgt vindkraft. I tillegg er vind en uendelig ressurs, sier han.

Torkjell Lund, Nordkraft. Pressefoto

Det er de gunstige prisene som har vært avgjørende for at det nå bygges flere vindmølleparker i Norge, sier Torkjell Lund, prosjektleder i Nordkraft.

Foto: Nordkraft

Tross for at vindkraften er i vekst, møter Lund kritiske stemmer når slike parker utbygges.

– De fleste synes det er positivt, men det er alltid noen som er kritiske. Vindmølleparker gir et visuell inntrykk som er umulig å unngå. Mange ønsker at naturen skal forbli urørt.