Hopp til innhold

Skipslegen meldte aldri om korona – UNN brukte to minutter på å slå alarm

Den ene skipslegen på ekspedisjonsskipet «Roald Amundsen» er fratatt legelisensen to ganger. Den andre legen hadde ikke norsk autorisasjon.

MS "Roald Amundsen"

MÅ HOLDE SEG I LUGAREN: Begge skipslegene på «Roald Amundsen» er nå bedt om å kun oppholde seg på lugaren. Legene er fritatt fra alt medisinsk arbeid om bord.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Scanpix

Legene på MS «Roald Amundsen» mente de syke om bord på skipet ikke viste tegn på koronaviruset.

På bakgrunn av symptomene de hadde, mente legene om bord at det ikke var grunn til å mistenke covid-19, har Hurtigruten tidligere sagt.

Men da pasientene kom til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), tok det likevel bare to minutter før helsepersonell der varslet kommunen om mulig smitte.

Nå er legene fritatt fra det medisinske ansvaret om bord.

– Ikke faglig forsvarlig

Kathrine Kristoffersen.

Kommuneoverlege i Tromsø Kathrine Kristoffersen.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Tromsø kommune overtar fra nå ansvaret for den medisinske oppfølgingen av besetningen om bord. Helsepersonellet om bord er fritatt fra tjeneste, sa kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen under pressekonferansen torsdag.

Onsdag ble det gjort helseundersøkelser om bord på skipet. Da var de to skipslegene på befaring sammen med seks leger fra UNN, og Tromsø kommune.

Etter befaringen konkluderte kommunen med at de ikke var fornøyd med det medisinske samarbeidet om bord. De ba derfor Hurtigruten om å frita skipslegene fra deres arbeid og plassere dem på deres lugarer.

Under befaringen ble alle isolerte undersøkt. Flere var isolert fordi de har delt lugar med personer som har testet positivt.

– Mange av dem utviste symptomer på covid-19. Det var også personer i karantene som hadde symptomer på covid-19, sier Kristoffersen.

Tromsø kommune har derfor besluttet å teste mannskapene om bord på nytt.

Kommuneoverlegen i Tromsø beskriver samarbeidet de har hatt med helsepersonellet om bord som svært vanskelig.

Kathrine Kristoffersen prater om tjenestefrigjøring på skip.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen forteller hvordan kommunikasjonen med skipslegene har fungert: – Har ikke fått til et faglig forsvarlig samarbeid.

– Vi har erfart at vi ikke får til et samarbeid som vi anser som forsvarlig. Jeg kan ikke si at det er faglig uenighet, men vi har ikke fått til et samarbeid som vi kan anse som faglig forsvarlig om bord.

Hun utdyper:

– Det har vært vanskelig å få på plass klare avtaler for hvilke rutiner vi skal ha for klinisk observasjon av besetningen om bord.

Slik beskriver hun kommunikasjonen med Hurtigruten:

– Det startet som et vanskelig samarbeid. Det var uklart hvem vi kunne forholde oss til og hvem som hadde myndighet til å gjennomføre de tingene vi ble enige om. Per i dag har vi tillit til dem vi samarbeider med.

Videre forteller Universitetssykehuset Nord-Norge om faglig uenighet med det medisinske personellet om bord, i tiden før «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø fredag i forrige uke.

Koronautbrudd på Hurtigruten

71 personer som har vært om bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er smittet av koronaviruset covid-19.

Varslet etter to minutter

Det var torsdag kveld at en av skipslegene på skipet ringte 113. To av besetningen om bord på skipet var syke. Legene på skipet ville sende disse to til UNN ved ankomst Tromsø fredag morgen.

– Ved det første varselet ble ikke covid-19 nevnt. Men umiddelbart etter samtalen begynte våre fagfolk å diskutere om det kunne være snakk om slik smitte, forteller fungerende kommunikasjonssjef Jørn Resvoll ved UNN.

Senere på kvelden spurte UNN direkte om legene på «Roald Amundsen» mistenkte smitte.

– Det gjorde de ikke. Det var begrunnet i at de hadde to negative prøver fra tidligere. Til tross for dette ble våre folk mistenksomme. De kunne ikke utelukke covid-19 ut fra de symptomene de fikk presentert på telefon.

De to pasientene fra «Roald Amundsen» ankom UNN klokken 08.45 fredag morgen i drosje.

To minutter senere, klokken 08.47, tok sykehuset kontakt med Tromsø kommune for å varsle om mistanke om smitte om bord.

– Andre vurderinger

Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam

Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam har påtatt seg ansvaret for det som har gått galt under koronautbruddet på MS «Roald Amundsen». Her under en pressekonferanse mandag.

Foto: Annika Byrde / Annika Byrde

– På dette tidspunktet hadde mistanken om koronasmitte blitt stadig sterkere. Da vi fikk pasientene inn mente vi det var viktig og riktig å informere kommunen så fort som mulig. Det til tross for at vi der og da ikke hadde bekreftet prøvesvar, sier Resvoll.

Klokken 10.28 hadde de derimot fått svar på prøvene. De to pasientene fra MS «Roald Amundsen» var begge smittet av covid-19.

– Det tok dere to minutter å varsle kommunen om mulig smitte da dere fikk pasientene inn, og under to timer å få bekreftet koronasmitte. Har legene om bord på «Roald Amundsen» gjort en dårlig jobb?

– Saken granskes nå av både politi og fylkeslege. En vurdering av jobben som ble gjort på skipet får komme fra dem. Vi konstaterer bare at våre leger har gjort andre vurderinger enn det som ble gjort om bord på skipet, sier Resvoll.

NRK er kjent med at det er den norske legen som har snakket med UNN om tilstanden til de syke mannskapene torsdag kveld og natt til fredag.

NRK kjenner den norske skipslegens identitet og har vært i kontakt med han. Han har blitt fratatt autorisasjonen til å praktisere som lege to ganger, viser innsyn NRK har fått hos Helsetilsynet.

Den samme legen er den som har hatt kontakt om den medisinske situasjonen om bord med Tromsø kommune.

Omstridt legepraksis

Mer enn 50 personer er nå smittet av koronaviruset etter å ha vært om bord på «Roald Amundsen».

Direktør i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, har hele tiden sagt at de har tatt sine beslutninger med bakgrunn i de medisinske vurderingene fra legeteamet om bord på skipet.

Skipet hadde to leger om bord. Den norske legen var innleid på kontrakt, og en lege og to sykepleiere fra Filippinene på kontrakt gjennom bemanningsbyrå, ifølge Hurtigruten.

Den norske legen ble sist fratatt autorisasjonen i 2007, viser dokumentasjon NRK har fått gjennom innsyn hos Helsetilsynet.

Men helsepersonell kan søke om å få autorisasjonen tilbake, noe legen fikk i januar 2008. Som nevnt tidligere har lege også mottatt flere advarsler fra Helsetilsynet, og fikk sist en advarsel i 2015.

Til NRK sier han at han kun er fratatt autorisasjonen én gang.

NRK har fått opplysninger fra Helsetilsynet om at legen ble fratatt autorisasjon i 1996 og i 2007.

Når NRK torsdag spør den norske legen om Hurtigruten er informert om tidligere tap av autorisasjon, sier han:

– Jeg har ikke mistet autorisasjonen to ganger. Det har overhodet ingen ting med dette å gjøre. Det er uhensiktsmessig å dra dette inn, sier skipslegen til NRK. Han oppfordrer gjentatte ganger til å ta kontakt med Hurtigruten.

Stikkord for bakgrunnen for advarslene han tidligere har fått, og at autorisasjonen hans har vært trukket tilbake: ufullstendig, mangelfull journalføring og uforsvarlig legevirksomhet.

Den norske legen har ifølge Helsetilsynet ved anledninger utført helsebistand ut over det han er kvalifisert til.

Ifølge smittevernplanen for «Roald Amundsen» er det ansvarlig lege for fartøyet som er ansvarlig for å rekvirere koronatest, dersom noen blir syke.

Torsdag har også Tromsø kommune bekreftet overfor NRK at den filippinske legen om bord ikke hadde norsk autorisasjon.

NRK har flere ganger forsøkt å spørre Hurtigruten hvem av legene som var ansvarlig, i tråd med smittevernplanen, men har så langt ikke fått svar.

Motsatte seg anerkjent smitteteori

Skipslegene var også i kontakt med blant andre kommunelegen i Hadsel på onsdag. Kommunelegen mistenkte da at en av passasjerene fra den forrige seilasen kunne være smittet.

Både de og FHI anbefalte Hurtigruten å varsle både passasjerene som hadde vært om bord og de som nå var om bord om mulig smitte. Det ble ikke gjort.

Legene på MS «Roald Amundsen» mente at den smittede i Hadsel ikke kunne ha blitt smittet om bord på skipet. Dette til tross for at allment anerkjent teori tilsier at passasjeren kan ha båret smitte på seilasen.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin og smittevernlege Martin L. Drageset i Hadsel

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin og smittevernlege Martin L. Drageset i Hadsel.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Varselet fra Hurtigruten ble først sendt ut på fredag, etter at rederiet hadde fått bekreftet covid-19-smitte om bord.

NRK har spurt den norske skipslegen om han var den ansvarlige legen om bord, i henhold til smittevernplanen. Da svarer han:

– Jeg vil ikke svare på det. Vi var to leger om bord. Dette må gå gjennom presseansvarlig i Hurtigruten.

På spørsmål om han kjenner seg igjen i beskrivelsen av samarbeidet med Tromsø kommune svarer han:

– Jeg vil ikke kommentere pressekonferansen, for den har jeg ikke hørt. Alt skal gå gjennom presseansvarlig i Hurtigruten.

Når NRK forsøker å spørre om hvorvidt han har tilstrekkelig kompetanse til å gjenkjenne symptomer på covid-19, avslutter han intervjuet og sier alle spørsmål skal gå gjennom Hurtigruten.

Leger i Hadsel kommune beskylder Hurtigruten for å forsøke å holde informasjon om koronasmitte ombord hemmelig. Konsernsjef Daniel Skjeldam måtte svare i Dagsrevyen.

Leger i Hadsel kommune beskylder Hurtigruten for å forsøke å holde informasjon om koronasmitte om bord hemmelig. Konsernsjef Daniel Skjeldam måtte svare i Dagsrevyen.

Stolte på legene

Lørdag var direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam gjest i Dagsrevyen. Der snakket han blant annet om rederiets tillit til det medisinske personellet om bord.

– Vi hadde ingen mistanke om covid-19-smitte. Vi har levd med covid-19 i en lang stund nå. Med den minste mistanke som symptomer på det, legger vi crewmedlemmer i isolasjon, forklarte direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam til Atle Bjurstrøm i Dagsrevyen på lørdag.

– Leger og sykepleiere om bord gjennomfører en vurdering av hvordan symptomene er, og om ansatte kan frigis fra isolasjon eller ikke. Det er en kontinuerlig medisinsk vurdering, sa Skjeldam videre.

Vurderingene ble tatt på tross av at det tidligere har vært skrevet mye om at covid-19 kan opptre med svært diffuse symptomer.

– Sier du at dere hører mer på legene om bord enn råd fra Folkehelseinstituttet og de som driver med smittevern profesjonelt? spurte Bjurstrøm.

– Vi er hele tiden nødt til å forholde oss til de medisinske rådene vi får om bord, svarte Skjeldam

Oslo 20200801. Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam utenfor Havnelageret i Oslo i forbindelse med koronoautbrudd på Hurtigruten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Vi er veldig lei oss for det som har skjedd, har konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam sagt etter koronautbruddet.

Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

NRK har stilt en rekke spørsmål til Hurtigruten om skipslegene. Vi har spurt hvilken lege som har vært ansvarlig om bord i henhold til smittevernplanen for «Roald Amundsen», hvorvidt de kjente legenes bakgrunn og om Hurtigruten fortsatt har tillit til legene.

De viser til den pågående politietterforskningen og den eksterne granskingen Hurtigruten har bestilt.

– Vi skal komme til bunns i alt som har skjedd og være åpne og ærlige om de feilene vi har begått. Vi kan ikke svare på alle detaljer nå eller gå inn på spørsmål om enkeltpersoner så lenge det pågår etterforskning av det som har skjedd, sier Rune Thomas Ege.

At Tromsø kommune har overtatt det medisinske ansvaret om bord kommenterer pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten slik:

– Vi har valgt å etterkomme ønsket fra Tromsø kommune for å ivareta våre 160 ansatte om bord Roald Amundsen på en best mulig måte.

– Setter arbeidsplassene våre på spill

Jørn Lorentzen er hovedtillitsvalgt for de 800 ansatte i Hurtigruten som er medlemmer i Norsk Sjømannsforbund. Han sier han nesten ikke har ord for å beskrive hvor skuffet han er over ledelsens håndtering av denne saken.

Hovedtillitsvalgt

Jørn Lorentzen er hovedtillitsvalgt for de ansatte som er organisert i Norsk Sjømannsforbund.

Foto: Anja Ariel Tørnes Brekke / NRK

– Det viktigste Hurtigruten gjør nå er å faktisk ta ansvar. Og Hurtigruten må ta ansvar der ansvaret skal ligge, og det er ikke nederst, men øverst på stigen. Det er konsernledelsen som må ta det hele og fulle ansvaret for situasjonen som har oppstått.

Lorentzen sier mange ansatte nå frykter for jobbene sine og framtida til hele Hurtigruten etter det som har skjedd den siste uka. Det som nå kommer fram om helsepersonellet, gjør ikke saken bedre.

– Skipslegen gjør jobben han blir satt til, mer eller mindre. Dette er en lege som har vært brukt av Hurtigruten i flere år, så de kjenner jo bakgrunnen hans og de vet at han har mistet legelisensen tidligere.

Lorentzen er glad det settes igang en ekstern granskning.

– Det som er skremmende i dette er at vi har prosedyrene på plass, vi vet hvordan vi skal håndtere det og så feiler vi så totalt. Det er helt utilgivelig, sier han.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark