Mener Hurtigruten kan ha brutt loven – hadde lege og sykepleiere uten norsk autorisasjon

En lege og to sykepleiere på ekspedisjonsskipet «Roald Amundsen» jobbet uten norsk tillatelse. Helsedirektoratet mener kan være i strid med loven. Sjøfartsdirektoratet mener det er innafor.

Covid-19 på hurtigruteskipet Roald Amundsen
Tromsø 20200801. 33 personer blant mannskapet på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen fra Hurtigruten er korana-smittet. Her ligger skipet ved kai i Tromsø. Foto:

SKANDALE: MS «Roald Amundsen», lå til kai i Tromsø sentrum da det ble kjent at flere om bord var syke med covid-19. Helsedirektoratet mener skipslegene og sykepleierne om bord skulle hatt norsk godkjenning og at Hurtigruten kan ha brutt loven. Sjøfartsdirektoratet er uenige.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Å kalle seg «lege» eller «sykepleier» i Norge er ikke noe alle kan gjøre. Det er en beskyttet tittel.

Når en utenlandsk lege eller sykepleier skal jobbe i Norge, må man kunne vise frem autorisasjon eller lisens fra norske myndigheter.

Det er for å sikre ikke bare at alle papirer, men også at alle kvalifikasjonene er på plass.

Da MS «Roald Amundsen» la fra kai i Tromsø 17. juli var det en lege fra Norge og en fra Filippinene om bord. I tillegg var det to filippinske sykepleiere, har Hurtigruten forklart.

Da kapteinen sto på kaia i Tromsø før avgang, beskrev han helsehjelpen og smittetiltakene om bord slik, overfor NRK:

– Vi har to leger om bord og to sykesøstre. Ved et utbrudd har vi isolasjon, og i verste fall går vi rett til Tromsø.

Den samme kapteinen har senere innrømmet, overfor Tromsø kommune, at de filippinske helsearbeiderne ikke hadde norsk autorisasjon.

Helsedirektoratet mener det kan være er et brudd på Helsepersonelloven.

Sjøfartsdirektoratet mener det er internasjonale regler som gjelder, og at det derfor kan være helt innafor.

Kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen

SPURTE TILFELDIG: Kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen, ble sjokkert da hun hørte at flere blant helsepersonellet manglet autorisasjon.

Foto: Anja Ariel Tørnes Brekke / NRK

– Helt uforsvarlig

To minutter etter at de to første av mannskapene kom til sykehuset i Tromsø, ble kommunen varslet om mistanke om koronasmitte.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen deltok senere i et møte med kapteinen, ledergruppen og skipslegen på skipet, da hun stilte spørsmålet for å forsikre seg om at alle papirer var på plass:

– På direkte spørsmål til om hvorvidt den filippinske legen og sykepleierne hadde autorisasjon svarte kapteinen nei.

– Ble du overrasket?

– Ja, det ble jeg jo. Det mener jeg er helt uforsvarlig. Det er en grunn til at man krever autorisasjon. Man skal ha den nødvendige utdanningen og opplæringen og kunne dokumentere det.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege i Tromsø Kathrine Kristoffersen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Oppdagelsen bidro til at Tromsø kommune overtok den medisinske beredskapen om bord.

De filippinske helsearbeiderne deltok ikke i møtet. Kristoffersen har heller ikke snakket med dem.

Kristoffersen sier kommunen kun har kommunisert med den norske legen, men at samarbeidet har vært vanskelig. Den norske legen har vært fratatt autorisasjonen tidligere, men fikk den tilbake i 2007.

– Jeg tok utgangspunkt i at de opererte etter det norske lovverket om bord og brukte de filippinske helsearbeiderne som assistenter. Vi forholdt oss kun til den norske legen etter dette. Det har vi hele tiden gjort, sier Kristoffersen.

Å virke som helsepersonell uten autorisasjon kan være er et brudd på Helsepersonelloven, ifølge Helsedirektoratet.

Hurtigruten bekrefter også at de bruker utenlandsk helsepersonell, med autorisasjon fra sine hjemland, om bord på flere av de internasjonale seilingene.

Hurtigruten: – Vanlig praksis

Hurtigruten opererer med to ulike virksomheter: kystlinjen mellom Bergen og Kirkenes og ekspedisjonscruisene.

Hurtigruteskipene som kun seiler langs norgeskysten har ikke helsepersonell om bord. Dette fordi skipet seiler forbi 34 havner fra Bergen til Kirkenes, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten.

«Roald Amundsen», «Fram», «Fridtjof Nansen» og «Spitsbergen» er ekspedisjonsskipene som har fraktet utenlandske gjester også langs norskekysten.

Pressevakt Øystein Knoph

INTERNASJONALE SEILINGER: Pressevakt i Hurtigruten Øystein Knoph opplyser til NRK at det er vanlig praksis med utenlandske leger med utenlandsk godkjenning.

Foto: Hurtigruten

NRK har tidligere, på bakgrunn av Helsedirektoratets syn, stilt Hurtigruten spørsmål om hvorvidt det er flere skip med utenlandsk helsepersonell om bord.

– På internasjonale seilinger har vi en blanding av norsk og internasjonalt mannskap. Det gjelder også medisinsk personell om bord. De norske har norsk autorisasjon, og de internasjonale har godkjenning fra sine land, sier Knoph i Hurtigruten.

– Hvorfor bruker dere ikke helsepersonell med norsk autorisasjon?

– En kan vanskelig se for seg en ordning hvor en har én nasjonal lege i ethvert land man seiler til på en internasjonal seiling. På internasjonale seilinger, som inkluderer Norge, har vi alltid norsk helsepersonell om bord, i tillegg til internasjonalt helsepersonell, sier Knoph.

– Er det forsvarlig å seile med helsepersonell uten norsk autorisasjon?

– Når vi har seilinger i Norge så kombinerer vi internasjonalt medisinsk personell med norsk medisinsk personell. Når vi trekker mot hendelsesforløpet til Roald Amundsen kan jeg ikke svare på grunn av den pågående politietterforskning, svarer Knoph.

«Roald Amundsen» er et av ekspedisjonscruiseskipene som er registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), i motsetning til Norsk ordinært skipsregister (NOR). De seiler likevel under norsk flagg, også i norske farvann.

Da skal leger og sykepleiere også ha godkjenning fra norske myndigheter, ifølge Helsedirektoratet.

– Nødvendig med norsk autorisasjon

Det er mer enn en uke siden NRK første gang stilte spørsmål til Helsedirektoratet.

– Skal utenlandsk personell skal ha norsk autorisasjon når de jobber på NIS-registrerte skip?

Svaret som ble gitt var først et entydig ja, men så varslet ledelsen i Helsedirektoratet at de var usikre. Etter en ukes finstudering av regelverket har de likevel konkludert det samme, ifølge fagdirektør for autorisasjon, Anne Farseth i Helsedirektoratet.

– Det er nødvendig med norsk autorisasjon eller lisens for å kunne arbeide som lege eller sykepleier om bord hos Hurtigruten, da dette er innenfor Norges grenser og i norsk farvann, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Autorisasjon Anne Farseth.

Hun sier at det er arbeidsgivers ansvar å sjekke at dette er på plass.

Anne Farseth i Helsedirektoratet.

Anne Farseth i Helsedirektoratet.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Det er enkelt å sjekke. Bruk av beskyttet tittel uten gyldig autorisasjon vil være brudd på helsepersonelloven. Når det kommer til arbeidsgiveren, eller de som har vært ansvarlige for dette, vil dette kunne være et brudd på helsepersonelloven, sier Farseth, og viser eller til den pågående politietterforskningen.

Helsedirektoratet bekrefter at dette er et komplekst område og at spørsmålet så vidt de er kjent med ikke har vært vurdert tidligere. Helsedirektoratet skal møte og utrede dette nærmere sammen med Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet forholder seg nemlig til det internasjonale regelverket, og lander på motsatt konklusjon.

– Vårt regelverk har ingen spesifikke krav til at helsepersonell på norske skip skal ha norsk autorisasjon. Det har fungert greit og ikke vært en problemstilling tidligere. Nå ser vi at vi er uenige med Helsedirektoratet om dette, sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus.

Etter at det ble klart at Sjøfartsdirektoratet har et motstridende ståsted, legger Øystein Knoph i Hurtigruten til:

– Det er Sjøfartsdirektoratet som er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv og helse på skip med norsk flagg. Vi registrerer at de ulike direktoratene har ulike syn i dette spørsmålet, og at de nå sammen skal se videre på hvordan regelverket forvaltes. Når direktoratene blir enige seg imellom, skal vi forholde oss til konklusjonene.

Mener regelverket er klokkeklart

Sjørettsekspert Erik Røsæg sier at dette kan være vanskelig juss fordi mange tenker det er internasjonale regler og lover som gjelder for et skip som er registrert i Norsk internasjonalt skipsregister. Selv er han ikke i tvil.

Sjørettekspert Erik Røsæg

VANSKELIG JUSS: Sjørettsekspert ved Universitetet i Oslo, Erik Røsæg, mener regelverket om autorisasjon er klokkeklart.

Foto: UIO

– Så lenge skipet har norsk flagg, enten det er NIS eller NOR-registrert, har Norge rett til å gi regler for det skipet, sier Røsæg.

I tilfellet med MS «Roald Amundsen», som seiler fra Tromsø til Svalbard, gjelder helsepersonelloven og man må ha norsk autorisasjon, ifølge Røsæg.

Det er ikke jeg mye i tvil om

Koronautbrudd på Hurtigruten

71 personer som har vært om bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er smittet av koronaviruset covid-19.

 • 17. juli 2020
  Den første seilasen

  MS «Roald Amundsen» forlater Tromsø. Skipet har med seg 209 passasjerer på det ukelange cruiset til Svalbard.

  Hurtigruten Roald Amundsen
  Foto: Hurtigruten
 • 21. juli 2020
  Sykdom i besetningen

  Folk i besetningen legges inn på skipshospitalet.

 • 24. juli 2020
  Tilbake i Tromsø

  MS «Roald Amundsen» returnerer fra Svalbard. Skipet setter kurs mot Svalbard nok en gang senere på dagen. Denne gangen er det 177 passasjerer om bord.

 • 29. juli 2020
  Første smittede

  En av passasjerene på den første seilasen får påvist koronaviruset. Vedkommende bor i Hadsel kommune i Nordland. Kommuneoverlegen tar kontakt med både Folkehelseinstituttet og Hurtigruten.

 • 29. juli 2020
  Varsler ikke

  Hurtigruten varsler ikke passasjerene som var med på den første seilasen, eller dem som nå er om bord i skipet, om smitten de er blitt kjent med. Selskapet konkluderer med at den syke passasjeren mest sannsynlig ikke ble smittet om bord.

 • 29. juli 2020
  – Ingen symptomer

  I ettertid forklarer kommunikasjonsrådgiver Tarjei Kramviken i Hurtigruten avgjørelsen om ikke å varsle slik: – Ingen andre gjester eller mannskap på de to seilingene hadde rapportert om symptomer eller sykdom. Andre i gjestens reisefølge har også testet negativt etter at de kom hjem fra turen med Hurtigruten.

 • 30. juli 2020
  Kontakt med UNN

  «Roald Amundsen» er på vei til Tromsø for andre gang. De er i dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge. Fire av de ansatte om bord i skipet blitt syke, to av dem er lagt i isolasjon, men ifølge Hurtigruten er det ingen av dem som har symptomer som tyder på at de er smittet av koronaviruset. På UNN mener de det kan være snakk om koronasmitte.

 • 31. juli 2020
  Smitten blir kjent

  MS «Roald Amundsen» legger nok en gang til kai i Tromsø. De fire syke sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge ved ankomst Tromsø. Der får de bekreftet at de er smittet av covid-19. UNN varsler Tromsø kommune.

  MS Roald Amundsen ved kai i Tromsø.
  Foto: Tora Kyllingstad / NRK
 • 31. juli 2020
  Setter i gang tiltak

  Hurtigruten setter i gang testing av de 160 ansatte som har jobbet på de to seilasene. De sender også ut varsling til alle de 386 passasjerene på de to seilasene og starter å teste passasjerer. Men mange av passasjerene på den siste seilasen har allerede forlatt skipet. Noen har begynt på hjemreisen sin. Andre er i god gang med å utforske Tromsø.

  Line Miriam Haugan testes for korona etter å ha vært på reise med MS Roald Amundsen.
  Foto: Linda Pedersen / NRK
 • 1. august 2020
  Omfanget øker

  Prøvesvarene begynner å tikke inn. Lørdag 1. august har 33 av de ansatte på MS «Roald Amundsen» fått bekreftet koronasmitte. Tallet øker etter hvert til 36 ansatte. 33 av dem kommer fra Filippinene, et land som er merket rødt av Norske helsemyndigheter i forbindelse med pandemien.

 • 1. august 2020
  – Kan jobbe i karantene

  Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam forklarer at de ansatte fra Filippinene ble testet før de kom til Norge. Men at de kan jobbe på båten selv om de er i karantene, ifølge internasjonale regler.

  Oslo 20200801. Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam utenfor Havnelageret i Oslo i forbindelse med koronoautbrudd på Hurtigruten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
  Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix
 • 1. august 2020
  69 kommuner varslet

  FHI begynner å få oversikt over passasjerene på de to seilasene MS «Roald Amundsen» hadde til Svalbard. 69 kommuner er varslet om at de kan ha innbyggere som er smittet av koronaviruset etter å ha vært på tur med Hurtigruten.

 • 2. august 2020
  Flere syke passasjerer

  Svarene på prøvene begynner å bli klare. Antallet smittede passasjerer øker til fire i løpet av søndag 2. august. Dermed er det totalt 40 personer som har blitt smittet av covid-19 på de to seilasene til MS «Roald Amundsen».

 • 2. august 2020
  Prøver å forklare

  Det blir stilt spørsmål til om Hurtigruten har brutt smittevernreglene i sin håndtering av saken. Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam bekrefter at de ikke har fulgt FHIs retningslinjer for varsling. Han forklarer dette med rutinesvikt, og at beskjedene om smitte ikke havnet der de skulle med en gang. Videre sier Skjeldam at de følger internasjonale regler, og at de sier at folk kan jobbe på båt selv om de er i karantene.

 • 3. august 2020
  Stopper alle ekspedisjonscruisene

  Hurtigruten stopper all cruisevirksomhet med ekspedisjonsskip på grunn av smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen». Dermed blir alle seilinger med MS «Roald Amundsen», MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen» (bildet) innstilt, både i og utenfor norsk farvann.

  MS Spitsbergen - 00.00
  Foto: NRK
 • 3. august 2020
  Nytt smittetilfelle

  Tromsø kommune informerer om status for smitten. De har fått ett nytt positivt tilfelle. Dermed er totalt 41 personer smittet på MS «Roald Amundsen». Videre forteller kommunen at de begynner å få kontroll på de passasjerene som fortsatt oppholder seg i Tromsø.

 • 3. august 2020
  E-poster blir offentlige

  Interne e-poster som NRK har fått innsyn i, viser hvordan Hadsel kommune i arbeidet med en pressemelding ønsket å koble en koronasmittet mann i kommunen til reiser med Hurtigruten. «Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut», skrives det blant annet i en e-post. Hurtigruten benekter at deres kommunikasjonsavdeling har vært i kontakt med smittevernlegen i Hadsel.

  e-post fra Hadsel til FHI
  Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix/NRK/Montasje
 • 3. august 2020
  Fylkeslegen og politiet skal granske

  Politiet forteller at de starter etterforskning av saken. De skal se om det er gjort brudd på smittevernloven i håndteringen av smitten. Også fylkeslegen i Troms og Finnmark skal granske måten Hurtigruten håndterte koronautbruddet på MS «Roald Amundsen».

 • 3. august 2020
  Ikke syke likevel

  To av de ansatte på MS «Roald Amundsen» som først hadde fått et positivt svar på koronatestene sine har ved nærmere ettersyn vist seg å ikke være syke likevel.

 • 3. august 2020
  Nytt tilfelle blant passasjerene

  Tromsø kommune bekrefter mandag kveld at enda en av passasjer fra MS «Roald Amundsen» har fått bekreftet koronasmitte. Dermed er det totale antallet 34 ansatte og seks passasjerer fra skipet.

 • 4. august 2020
  Flere nye tilfeller

  Flere nye tilfeller av koronaviruset er bekreftet blant både besetning og passasjerene på «Roald Amundsen». Deriblant et ti år gammelt barn. Smittetallet er nå oppe i 44. 35 blant besetningen og ni passasjerer.

 • 4. august 2020
  Tester folk på MS «Fridtjof Nansen»

  Fire av besetningen på et av Hurtigrutens andre ekspedisjonskip, MS «Fridtjof Nansen», er i isolasjon med forkjølelsesymptomer. Selskapet tester alle de 162 ansatte, og oppfordrer de 172 passasjerene til å teste seg. Skipet er på cruise langs Norskekysten og skal etter planen seile tilbake til Hamburg. Passasjerene oppfordres til å holde seg på lugarene sine. Senere viser det seg at ingen om bord er koronasyke.

  Kleven Verft har levert ekspedisjonsskipet MS Fridtjof Nansen til Hurtigruten
  Foto: Photo Motion / Hurtigruten
 • 4. august 2020
  MS «Spitsbergen» på vei til Tromsø

  Universitetssykehuset Nord-Norge og Tromsø kommune forbereder seg på å ta imot ekspedisjonskipet MS «Spitsbergen». Det er 134 personer om bord, 70 personer i besetningen og 64 passasjerer. Skipet fikk ikke lov til å legge til kai i Longyearbyen på Svalbard. Tromsø kommune sier at ingen får gå i land i byen før de har testet negativt på koronaviruset.

  Svalbard og MS Spitsbergen
  Foto: NRK
 • 5. august 2020
  Nytt tilfelle

  En mann i 70-årene fra Trøndelag får bekreftet koronaviruset. Mannen var passasjer på MS «Roald Amundsen». Senere på dagen kommer det oppdaterte tall smitten. Totalt er nå 37 ansatte og 16 passasjerer fra MS MS «Roald Amundsen» smittet.

 • 6. august 2020
  Må testes på nytt

  Tromsø kommune og UNN beslutter å overta det medisinske ansvaret på MS «Roald Amundsen». En befaring på skipet, som ligger til kai i Tromsø, viser flere personer med symptomer på koronaviruset. Skipslegene blir fritatt fra ansvaret.

  Roald Amundsen og Spitsbergen
  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Scanpix
 • 6. august 2020
  Mulig smitte på nytt skip

  To passasjerer er fraktet i land fra MS «Midnatsol» med mistanke om koronasmitte. Skipet er en del av den tradisjonelle kystruta til Hurtigruten, ikke ekspedisjonsruta som de andre skipene er en del av.

  MS Midnatsol
  Foto: Vidar Knai / SCANPIX
 • 6. august 2020
  Flere nye smittede

  Prøvene fra MS «Roald Amundsen» er klare. Det er bekreftet fire nye tilfeller blant besetningen. Dermed er 41 ansatte i rederiet nå smittet. Samtidig stiger antallet smittede passasjerer til 21.

 • 6. august 2020
  Ingen smittede på de andre skipene

  Prøvene fra MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen» bekrefter at ingen på de to ekspedisjonskipene er smittet av koronaviruset.

 • 6. august 2020
  Tar over ansvaret

  Tromsø kommune tar over ansvaret for den medisinske oppfølgingen av besetningen om bord på MS «Roald Amundsen». Legene på skipet mente de syke om bord ikke viste tegn på koronaviruset, men da pasientene kom på sykehus tok det bare to minutter før helsepersonell varslet kommunen om mulig smitte.

 • 7. august 2020
  Inge syke på «Spitsbergen»

  Ingen om bord på MS «Spitsbergen» er smittet av korona. Eli Andås og Helge Fjermeros er de første som får forlate skipet.

  Eli Andås og Helge Fjermeros fikk som de første av 64 passasjerer slippe ut av MS Spitsbergen.
  Foto: Gunnar Grindstein / NRK
 • 20. august 2020
  Alle er testet

  Alle som var om bord på MS «Roald Amundsen» har fått sine prøvesvar. Totalt ble 71 personer smittet av koronaviruset. 29 passasjerer og 42 ansatte.

 • 24. august 2020
  Alle er friske

  Beskjeden om kommer om at alle de 42 ansatte på «Roald Amundsen» som var smittet nå er friske.

  Katrine Wennevold
  Foto: Rune N. Andreassen / NRK
 • 28. august 2020

  MS «Roald Amundsen» forlater Tromsø. Skipet ar ligget til kai i byen i nesten en måned etter koronautbruddet.

  Roald Amundsen forlater Tromsø
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • 01. september 2020
  Knusende rapport

  Sjøfartsdirektoratet offentliggjør sin rapport etter å ha gransket Hurtigrutens håndtering av koronautbruddet. Rapporten er knusende. Det viser seg blant annet at rederiet ikke gjorde nye risikovurderinger, at mistanke om smitte ikke ble varslet, at smitte og mistanke om smitte ikke ble loggført og at skipet ikke hadde hadde utstyr for testing av covid-19 om bord.

 • 17. september 2020
  Nok en knusende rapport

  Hurtigruten presenterer sin egen granskingsrapport etter utbruddet. Dommen er knusende, både når det kommer til vurdering av smitterisiko, organisering i selskapet, og ikke minst håndteringen av situasjonen om bord.

  Daniel Skjeldam
  Foto: Terje Pedersen / Scanpix
 • 17. september 2020
  Skjeldam svarer ikke

  Konserndirektør i Hurtigruten Daniel Skjeldam stiller opp i Dagsnytt 18 på NRK. Han unnlater å svare på spørsmålene fra

Status Norge

Sist oppdatert: 26.11.2020
2 827
Siste uke
123
Innlagt
316
Døde

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark