Hopp til innhold

Mener Hurtigruten kan ha brutt loven – hadde lege og sykepleiere uten norsk autorisasjon

En lege og to sykepleiere på ekspedisjonsskipet «Roald Amundsen» jobbet uten norsk tillatelse. Helsedirektoratet mener kan være i strid med loven. Sjøfartsdirektoratet mener det er innafor.

Covid-19 på hurtigruteskipet Roald Amundsen
Tromsø 20200801. 33 personer blant mannskapet på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen fra Hurtigruten er korana-smittet. Her ligger skipet ved kai i Tromsø. Foto:

SKANDALE: MS «Roald Amundsen», lå til kai i Tromsø sentrum da det ble kjent at flere om bord var syke med covid-19. Helsedirektoratet mener skipslegene og sykepleierne om bord skulle hatt norsk godkjenning og at Hurtigruten kan ha brutt loven. Sjøfartsdirektoratet er uenige.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB scanpix

Å kalle seg «lege» eller «sykepleier» i Norge er ikke noe alle kan gjøre. Det er en beskyttet tittel.

Når en utenlandsk lege eller sykepleier skal jobbe i Norge, må man kunne vise frem autorisasjon eller lisens fra norske myndigheter.

Det er for å sikre ikke bare at alle papirer, men også at alle kvalifikasjonene er på plass.

Da MS «Roald Amundsen» la fra kai i Tromsø 17. juli var det en lege fra Norge og en fra Filippinene om bord. I tillegg var det to filippinske sykepleiere, har Hurtigruten forklart.

Da kapteinen sto på kaia i Tromsø før avgang, beskrev han helsehjelpen og smittetiltakene om bord slik, overfor NRK:

– Vi har to leger om bord og to sykesøstre. Ved et utbrudd har vi isolasjon, og i verste fall går vi rett til Tromsø.

Den samme kapteinen har senere innrømmet, overfor Tromsø kommune, at de filippinske helsearbeiderne ikke hadde norsk autorisasjon.

Helsedirektoratet mener det kan være er et brudd på Helsepersonelloven.

Sjøfartsdirektoratet mener det er internasjonale regler som gjelder, og at det derfor kan være helt innafor.

Kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen

SPURTE TILFELDIG: Kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen, ble sjokkert da hun hørte at flere blant helsepersonellet manglet autorisasjon.

Foto: Anja Ariel Tørnes Brekke / NRK

– Helt uforsvarlig

To minutter etter at de to første av mannskapene kom til sykehuset i Tromsø, ble kommunen varslet om mistanke om koronasmitte.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen deltok senere i et møte med kapteinen, ledergruppen og skipslegen på skipet, da hun stilte spørsmålet for å forsikre seg om at alle papirer var på plass:

– På direkte spørsmål til om hvorvidt den filippinske legen og sykepleierne hadde autorisasjon svarte kapteinen nei.

– Ble du overrasket?

– Ja, det ble jeg jo. Det mener jeg er helt uforsvarlig. Det er en grunn til at man krever autorisasjon. Man skal ha den nødvendige utdanningen og opplæringen og kunne dokumentere det.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege i Tromsø Kathrine Kristoffersen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Oppdagelsen bidro til at Tromsø kommune overtok den medisinske beredskapen om bord.

De filippinske helsearbeiderne deltok ikke i møtet. Kristoffersen har heller ikke snakket med dem.

Kristoffersen sier kommunen kun har kommunisert med den norske legen, men at samarbeidet har vært vanskelig. Den norske legen har vært fratatt autorisasjonen tidligere, men fikk den tilbake i 2007.

– Jeg tok utgangspunkt i at de opererte etter det norske lovverket om bord og brukte de filippinske helsearbeiderne som assistenter. Vi forholdt oss kun til den norske legen etter dette. Det har vi hele tiden gjort, sier Kristoffersen.

Å virke som helsepersonell uten autorisasjon kan være er et brudd på Helsepersonelloven, ifølge Helsedirektoratet.

Hurtigruten bekrefter også at de bruker utenlandsk helsepersonell, med autorisasjon fra sine hjemland, om bord på flere av de internasjonale seilingene.

Hurtigruten: – Vanlig praksis

Hurtigruten opererer med to ulike virksomheter: kystlinjen mellom Bergen og Kirkenes og ekspedisjonscruisene.

Hurtigruteskipene som kun seiler langs norgeskysten har ikke helsepersonell om bord. Dette fordi skipet seiler forbi 34 havner fra Bergen til Kirkenes, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten.

«Roald Amundsen», «Fram», «Fridtjof Nansen» og «Spitsbergen» er ekspedisjonsskipene som har fraktet utenlandske gjester også langs norskekysten.

Pressevakt Øystein Knoph

INTERNASJONALE SEILINGER: Pressevakt i Hurtigruten Øystein Knoph opplyser til NRK at det er vanlig praksis med utenlandske leger med utenlandsk godkjenning.

Foto: Hurtigruten

NRK har tidligere, på bakgrunn av Helsedirektoratets syn, stilt Hurtigruten spørsmål om hvorvidt det er flere skip med utenlandsk helsepersonell om bord.

– På internasjonale seilinger har vi en blanding av norsk og internasjonalt mannskap. Det gjelder også medisinsk personell om bord. De norske har norsk autorisasjon, og de internasjonale har godkjenning fra sine land, sier Knoph i Hurtigruten.

– Hvorfor bruker dere ikke helsepersonell med norsk autorisasjon?

– En kan vanskelig se for seg en ordning hvor en har én nasjonal lege i ethvert land man seiler til på en internasjonal seiling. På internasjonale seilinger, som inkluderer Norge, har vi alltid norsk helsepersonell om bord, i tillegg til internasjonalt helsepersonell, sier Knoph.

– Er det forsvarlig å seile med helsepersonell uten norsk autorisasjon?

– Når vi har seilinger i Norge så kombinerer vi internasjonalt medisinsk personell med norsk medisinsk personell. Når vi trekker mot hendelsesforløpet til Roald Amundsen kan jeg ikke svare på grunn av den pågående politietterforskning, svarer Knoph.

«Roald Amundsen» er et av ekspedisjonscruiseskipene som er registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), i motsetning til Norsk ordinært skipsregister (NOR). De seiler likevel under norsk flagg, også i norske farvann.

Da skal leger og sykepleiere også ha godkjenning fra norske myndigheter, ifølge Helsedirektoratet.

– Nødvendig med norsk autorisasjon

Det er mer enn en uke siden NRK første gang stilte spørsmål til Helsedirektoratet.

– Skal utenlandsk personell skal ha norsk autorisasjon når de jobber på NIS-registrerte skip?

Svaret som ble gitt var først et entydig ja, men så varslet ledelsen i Helsedirektoratet at de var usikre. Etter en ukes finstudering av regelverket har de likevel konkludert det samme, ifølge fagdirektør for autorisasjon, Anne Farseth i Helsedirektoratet.

– Det er nødvendig med norsk autorisasjon eller lisens for å kunne arbeide som lege eller sykepleier om bord hos Hurtigruten, da dette er innenfor Norges grenser og i norsk farvann, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Autorisasjon Anne Farseth.

Hun sier at det er arbeidsgivers ansvar å sjekke at dette er på plass.

Anne Farseth i Helsedirektoratet.

Anne Farseth i Helsedirektoratet.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Det er enkelt å sjekke. Bruk av beskyttet tittel uten gyldig autorisasjon vil være brudd på helsepersonelloven. Når det kommer til arbeidsgiveren, eller de som har vært ansvarlige for dette, vil dette kunne være et brudd på helsepersonelloven, sier Farseth, og viser eller til den pågående politietterforskningen.

Helsedirektoratet bekrefter at dette er et komplekst område og at spørsmålet så vidt de er kjent med ikke har vært vurdert tidligere. Helsedirektoratet skal møte og utrede dette nærmere sammen med Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet forholder seg nemlig til det internasjonale regelverket, og lander på motsatt konklusjon.

– Vårt regelverk har ingen spesifikke krav til at helsepersonell på norske skip skal ha norsk autorisasjon. Det har fungert greit og ikke vært en problemstilling tidligere. Nå ser vi at vi er uenige med Helsedirektoratet om dette, sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus.

Etter at det ble klart at Sjøfartsdirektoratet har et motstridende ståsted, legger Øystein Knoph i Hurtigruten til:

– Det er Sjøfartsdirektoratet som er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv og helse på skip med norsk flagg. Vi registrerer at de ulike direktoratene har ulike syn i dette spørsmålet, og at de nå sammen skal se videre på hvordan regelverket forvaltes. Når direktoratene blir enige seg imellom, skal vi forholde oss til konklusjonene.

Mener regelverket er klokkeklart

Sjørettsekspert Erik Røsæg sier at dette kan være vanskelig juss fordi mange tenker det er internasjonale regler og lover som gjelder for et skip som er registrert i Norsk internasjonalt skipsregister. Selv er han ikke i tvil.

Sjørettekspert Erik Røsæg

VANSKELIG JUSS: Sjørettsekspert ved Universitetet i Oslo, Erik Røsæg, mener regelverket om autorisasjon er klokkeklart.

Foto: UIO

– Så lenge skipet har norsk flagg, enten det er NIS eller NOR-registrert, har Norge rett til å gi regler for det skipet, sier Røsæg.

I tilfellet med MS «Roald Amundsen», som seiler fra Tromsø til Svalbard, gjelder helsepersonelloven og man må ha norsk autorisasjon, ifølge Røsæg.

Det er ikke jeg mye i tvil om

Koronautbrudd på Hurtigruten

71 personer som har vært om bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er smittet av koronaviruset covid-19.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark