Hopp til innhold
Anders Besseberg under OL i Pyeonchang i 2018.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Rettssaken mot Anders Besseberg

Oppsummert

 • Anders Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon og møter i Buskerud tingrett fra 9. januar til 16. februar.
 • Den tidligere presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet nekter straffskyld.
 • Besseberg fikk siste ord: – Det er bittert å føle seg som villsvinet i Norge

  – Saken mot meg starta med en falsk anmeldelse av østerriksk politi. Som tok ut den alvorlige siktelsen mot meg: å ha tillatt russisk doping og mottatt millionbeløp for dette, starter Besseberg.

  Han har helt til slutt i retten mulighet til å komme med en siste kommentar.

  – Dette har medført en sammenhengende hets og mobbing og forhåndsdømming av meg i snart seks år, fortsetter den tidligere IBU-presidenten.

  Besseberg sier det i vitneavhørene ikke har kommet frem noe som gjør at han finner det nødvendig å endre sin frie forklaring.

  – Jeg står fast ved det jeg har forklart der, og de merknader jeg har kommet med under behandlingen her i retten, sier Besseberg.

  Den tidligere IBU-presidenten sier nå at han i ettertid innser at de burde behandlet noen saker på en annen måte.

  – Blant annet de hjelpeløse forsøkene fra første visepresident Tikhonov på bestikkelser, sier Besseberg.

  Han poengterer også at forsøket på å bestikke generalsekretær Nicole Rühr burde vært tatt opp, for å markere at det var uakseptabelt.

  – Selv om jeg mottok dyre gaver og ble invitert på jakt av mange, må jeg understreke at jeg aldri har latt meg korrumpere, fortsetter Besseberg.

  Han sier at det kanskje var feil av ham å se på disse invitasjonene og gavene, på samme måte som utmerkelsene til æresmedlem i Norges Skiskytterforbund, Norges idrettsforbund og olympiske komité og norske idrettslederveteraners ærespris.

  – Dette så jeg nemlig på som en anerkjennelse av mitt arbeide for denne idretten i årtier, sier Besseberg.

  Besseberg sier at hans motstandere har lykkes med sine bestrebelser i å tråkke ham dypt ned i gjørma.

  – Jeg vil alltid, i den tida jeg måtte ha igjen, bli sett på som skandalepresidenten, sier Besseberg.

  – Etter å ha viet mer eller mindre hele mitt liv til denne idretten, og gjort det jeg mente var riktig, er det bittert å føle seg som villsvinet i Norge. En uønsket art i vår fauna, og kan fritt skytes på hele året, avslutter Besseberg.

  Rettstegning Besseberg
  Foto: Ane Hem
 • Påtalemyndigheten i sin replikk: – Det meste er sagt i denne saken

  – Forsvarers prosedyre viser jo at påtalemyndigheten og forsvareren har diametralt forskjellige syn. Særlig hva gjelder faktum, også noe hva gjelder jussen, sier aktor Marianne Djupesland når hun slipper til med sin replikk.

  – Men ikke noe av det vi har hørt fra forsvarers side endrer vårt syn når det gjelder at straffbarhetsvilkårene er oppfylt, legger hun til.

  Aktoratet sier det meste er sagt i denne saken, men har allikevel noen ting hun vil påpeke. Hun starter med den såkalte «Unibuss-dommen»:

  – Vi hadde jo ikke stått her med denne saken hvis det var slik at Besseberg hadde vært på tre middager med Volker Schmid. Vi hadde jo ikke stått her hvis det var slik at noen i det russiske forbundet ved én anledning hadde gitt Besseberg en fordel. Vår sak er i et helt annet spenn, sier Djupesland.

  – Vi stoler på at retten og rettens medlemmer har fått med seg hva som faktisk er sagt og fremkommet her i retten, påpeker hun.

  Forsvarer Christian B. Hjort får nå komme med sin replikk til replikken, en såkalt duplikk.

  Han benytter anledningen til igjen å påpeke at hvert enkelt tilfelle knyttet til Russland må vurderes hver for seg.

  – Det er ikke noen masterplan bak dette, sier Hjort.

 • Mener etterforskningstid og mediedekning må gi strafferabatt

  Mikkel Toft Gimse avslutter nå prosedyren med å gå gjennom punktene Økokrim mente ikke skulle gi strafferabatt.

  Forsvarerne mener på sin side at både den lange behandlingstiden, samt den massive mediedekningen må gi en eventuell strafferabatt for Besseberg.

  – Denne oppmerksomheten har vært en ekstremt stor belastning, både for Anders Besseberg personlig og for hans familie, sier Toft Gimse.

  – En periode som siktet i en straffesak på nesten seks år er altfor langt. Det er en uforholdsmessig belastning for Anders Besseberg, og det innebærer en krenkelse av hans rettigheter etter den europeiske menneskerettskonvensjonen, sier forsvareren om den lange perioden påtalemyndigheten har brukt på å etterforske saken.

  Han mener også Bessebergs alder og helsetilstand bør spille inn, selv om Besseberg selv ikke vil innrømme dette.

  – En soning av en fengselsstraff vil medføre svært stor belastning for en mann av så høy alder, sier Toft Gimse.

  Han avslutter forsvarets prosedyre på følgende måte: – Påstanden fra vår side, den er uansett at Anders Besseberg frifinnes. Og subsidiært at han anses på mildest mulig måte.

 • Forsvarer om Økokrims straffepåstand: – De har mistet hodet

  Forsvarer Mikkel Toft Gimse oppsummerer nå i prosedyren.

  – Bevisførselen har vist at Anders Besseberg ikke har mottatt noen utilbørlige fordeler, og derfor ikke kan domfelles etter tiltalen, sier Toft Gimse før han klokkeklart legger til:

  – Anders Besseberg må frifinnes!

  Forsvareren sier at det ikke er bevist at den tidligere internasjonale skiskytterpresidenten har vært påvirket av noe annet enn et ønske om å gjøre det beste for «skiskytingsfamilien».

  Forsvareren kommenterer også Økokrim sin påstand om straff.

  – Dersom Anders Besseberg dømmes, så dømmes han for dårlig dømmekraft og for å ha mottatt for fine gaver, sier Toft Gimse.

  – Økokrim har tatt utgangspunkt i langt grovere saker. Der er det snakk om penger, klare motytelser, klart forsett, sier forsvareren, som sikter til at aktoratet trakk frem den såkalte «Unibuss-dommen».

  – Økokrims straffepåstand den er altfor, altfor streng. De har mistet hodet.

 • Forsvarer om jaktturer: – Det er ikke straffbart å bli invitert på jakt med en god venn

  – Det er overhodet ingenting, verken i vitneforklaringer eller dokumentbevis, som tyder på at avtalevilkårene er påvirket til fordel for InFront.

  Det er forsvarer Mikkel Toft Gimse som nå har tatt over prosedyren. Han skal gå gjennom punktene knyttet opp mot nettopp InFront og Volker Schmid.

  – Besseberg har vært og er fortsatt åpen om at han har deltatt på jaktturer i tiltalen, og at han selv ikke har betalt for jakt eller opphold, sier Toft Gimse.

  Han sier der deres vurdering skiller seg fra Økokrims er om dette var i anledning hans rolle i IBU, eller hans vennskap med Volker Schmid.

  – Disse turene er nemlig mottatt som en ren, privat ytelse. Altså bare i anledning vennskapet, og kan ikke straffes som korrupsjon, slår forsvareren fast.

  Han sier det er avgjørende hvordan Besseberg selv tolket dette. De betviler ikke at InFront så på dette som relasjonsbygging, og derfor betalte for dette.

  – Slik Anders Besseberg oppfattet det, var det ikke noen tilknytning mellom disse turene og hans stilling som IBU-president, sier Toft Gimse.

  – For Besseberg har det i hele tiltaleperioden framstått som om jaktturene er påspandert ham, av hans kamerat Volker Schmid, legger forsvareren til.

  Toft Gimse sier jaktturene ikke har vært skjult og at Besseberg har vært helt åpen om disse.

  – Han har fortalt om jaktturene til alle som vil høre, og til ganske mange som ikke vil høre.

  Besseberg kan ikke domfelles for dette, oppsummerer Toft Gimse.

  – For det er ikke straffbart å bli invitert på jakt med en god venn.

  Mikkel Toft Gimse
  Foto: NTB
 • I strupen på Økokrim: – Anklagen er bygget på antakelser, rykter og en tendensiøs tolkning

  Anders Bessebergs forsvarer Christian Hjort går i strupen på Økokrim på punktene som gjelder tilbud om prostituerte fra russiske myndighetspersoner.

  – Anklagen er bygget på antakelser, rykter og en tendensiøs tolkning av telefonsamtaler, sier Hjort.

  – Helt overordnet vil jeg si at denne type anklager naturlig nok er svært belastende. Og må behandles med varsomhet, sier Hjort og peker blant annet på medias minutt for minutt-dekning av rettssaken.

  – Skal man bringe en slik anklage til torgs, må det bevismessige grunnlaget være solid, fordi anklagen i seg selv er svært belastende. Noe slikt solid bevismessig grunnlag foreligger overhodet ikke her, påpeker Hjort.

  Forsvareren er klar på at de mener anklagen er basert på tendensiøse antakelser og spekulasjoner. Han mener også at det så vidt de vet ikke er gjort noen forsøk fra Økokrims side på å kontakte de personer som Hjort sier er berørt av belastende anklager i retten.

  – Det foreligger med andre ord ikke noe sikkert bevis for dette anklagepunktet, avslutter Hjort.

 • Om klokkegave fra Tikhonov: – Besseberg oppfattet dette som et rent bestikkelsesforsøk

  – Besseberg bestrider på det sterkeste at han har akseptert noen bestikkelse fra Tikhonov ved denne anledningen, sier Hjort.

  Han har nå kommet til verdenscupavslutningen i Holmenkollen i 2014, der Tikhonov ba Besseberg og kona på middag på hotellet.

  Forsvarerne sier Tikhonov ikke hadde noen rolle i IBU på dette tidspunktet, men at han takket ja til invitasjonen siden Tikhonov hadde vært visepresident i IBU.

  Under middagen trakk Tikhonov frem en verdifull pokal, som han ønsker at Besseberg og IBU skal dele ut.

  – Tikhonovs formål ved å ha etablert denne pokalen var å kunne reise rundt og dele den ut årlig, slik at han ikke ble glemt. Det var slik i hvert fall Besseberg oppfattet formålet, sier Hjort.

  Besseberg takket nei, og ba Tikhonov legge frem saken for IBU. Han sier det var da russeren trakk frem klokkegaven.

  – Besseberg oppfattet dette som et rent bestikkelsesforsøk og avviste klokken, sier Hjort.

  – Så det å prøve å etablere dette som et bestikkelsesforsøk fra aktoratets side, det er å slå inn åpne dører, legger han til.

  Hjort erkjenner at Besseberg tok med seg klokken, men sier han ved to anledninger forgjeves forsøkte å levere den tilbake til Tikhonov. Siden det har klokken blitt liggende på våpenskapet til Besseberg i Vestfossen.

  – Spørsmålet retten må ta stilling til, er om det faktum at klokken har blitt liggende hos Besseberg, innebærer at han gjør seg skyldig i korrupsjon, sier Hjort.

  Han poengterer at det at klokken har blitt liggende hos Besseberg, ikke kan likestilles med at han har akseptert å motta klokken.

  – Besseberg har aldri brukt den eller forsøkt å realisere den, sier Hjort som mener Besseberg må frifinnes på dette punktet.

  Alexander Tikhonov
  Foto: NRK
 • Forsvarer om Bessebergs svar i avhør: – «Det tror jeg», betyr ikke et ja

  Hjort går videre til hendelsen der en kvinne banket på hotelldøren til Anders Besseberg i Moskva.

  Besseberg åpnet døren og slapp kvinnen inn. I sin forklaring har han sagt at det var fordi han trodde kvinnen kom fra organisasjonskomiteen, og skulle gi en tidsplan for neste dag. Men kvinnen kunne ikke engelsk, så Besseberg la seg igjen.

  Påtalemyndigheten mener kvinnen var en prostituert, sendt dit av russerne.

  I et avhør i Østerrike har Besseberg på spørsmål om hendelsen, og om det ble gjennomført samleie med kvinnen, svart: «Det tror jeg».

  Denne formuleringen griper Hjort fatt i.

  – Bessebergs utsagn «det tror jeg», det betyr ikke et ja, sier Hjort før han utdyper:

  – Han tror det, det er det han sier. I ettertid ser han at det kom feil ut, som en endelig bekreftelse. Dette presiserer han i senere avhør.

  Hjort sier at den østerrikske etterforskeren umiddelbart tolket «det tror jeg», som et ja og dermed legger det inn som et ja i den videre utspørringen.

  – Det finnes ikke noe sikkert bevis for dette anklagepunktet, oppsummerer Hjort for retten.

 • – Han aksepterte gaven og beholdt klokken

  Bessebergs forsvarere går nå gjennom hvert enkelt tiltalepunkt, og starter med den mye omtalte Omega-klokken verdsatt til rundt 195.000 kroner.

  – Det var ingen forestående hendelser som ga grunnlag for et konkret påvirkningsmotiv, sier Hjort om anledningen der Sergej Kusjtsjenko ga klokken til Besseberg.

  Hjort sier derimot at retten etter deres syn må legge til grunn for at han fikk denne klokken på grunn av sin stilling i IBU, selv om Kusjtsjenko ga inntrykk av at den ble gitt til Besseberg som privatperson.

  – Det var også vanskelig å se gaven helt uavhengig av Kusjtsjenko rolle som styremedlem av IBU og representant for RBU. Så nær personlig venn var ikke Kusjtsjenko på det tidspunktet, og heller ikke senere, sier Hjort.

  Men Hjort sier klokken ble gitt da det ikke forelå noe konkret påvirkningsmoment, den ble gitt i anledning en bursdag og i full åpenhet.

  – Disse forhold taler mot at klokken kan anses som en utilbørlig fordel, sier Hjort.

  Han påpeker allikevel at det er vanskelig å komme rundt klokkens høye verdi.

  – Det er også derfor Besseberg i ettertid kjenner på at han ikke skulle akseptert Kusjtsjenkos insisteringer på at han skulle beholde den. Samtidig opplever han som sagt at han ikke har gjort noe straffbart, sier Hjort.

  Forsvareren sier at retten står overfor et vanskelig spørsmål, men at punktene han har nevnt gjør at de gjør gjeldende at Besseberg frifinnes for dette punktet.

  Sergey Kuschenko og Besseberg og Resch
  Foto: Nordic Focus
 • Skryter av Anders Bessebergs innsats for internasjonal skiskyting

  – Han har hatt en avgjørende betydning for utviklingen av internasjonal skiskyting og IBU.

  Hjort skryter nå av innsatsen den tidligere IBU-presidenten har lagt ned for idretten.

  – En sentral årsak til den positive utviklingen som IBU har hatt, har jo vært Bessebergs ønske om å inkludere flest mulig land i «the biathlon family», sier Hjort.

  Han sier Besseberg har vært sentral i arbeidet med å tilrettelegge sporten for et stort TV-publikum, samt å åpne sporten for kvinner og likebehandle kvinner og menn i sportslig sammenheng.

  – Det må da også være en påkjenning for ham å høre aktor påstå at det var et kjennetegn ved Besseberg at han fikk andre til å betale regningene sine, sier Hjort før han påpeker:

  – Illustrerende er det i denne sammenheng at Bessebergs etterfølger som president umiddelbart sørget for at den etterfølgende presidenten fikk et honorar for sin jobb som var fire ganger høyere enn det Besseberg fikk.

 • Forsvarer Hjort: – Besseberg har aldri krevd noe av noen som helst

  Etter lunsjpausen fortsetter Besseberg sine forsvarere med sin sluttprosedyre.

  – Vi er uenige med Økokrim i at de forholdene som knytter seg til Russland kan ses på som noe sammenhengende straffbart forhold, sier Christian Hjort.

  – Det gjaldt enkelthendelser, hvor forskjellige personer, ved ulike anledninger og uavhengig av hverandre, uoppfordret tilbød Besseberg de aktuelle fordeler, legger forsvareren til.

  – Besseberg har aldri krevd noe av noen som helst og har aldri opptrådt med noen samlet plan om å motta fordeler, sier Hjort.

  Forsvarerne aksepterer derimot at forholdene knyttet til InFront og Volker Schmid sees på som ett sammenhengende forhold.

  Poenget til forsvarerne med å ikke se punktene i Russland som sammenhengende, er det gjør at jurisdiksjonsspørsmålet også må vurderes individuelt for hvert punkt. I en periode fra 2015 til 2020 var det krav om dobbelt straffbarhet for korrupsjonsbestemmelsene for handlinger begått utenlands.

  – Det vil si at forholdet også måtte være i strid med gjerningsstedets lovgivning for å kunne straffes etter norske straffebestemmelser, poengterer Hjort.

  De mener at flere av forholdene knyttet til Russland ikke ville vært straffbare i russisk rett, og at derfor må Besseberg frifinnes på disse punktene.

 • Hjort om invitasjoner: – Oppfatningene spriker med andre ord i betydelig grad

  – Man skal ikke langt tilbake i tid, hvor til dels eksklusive reiser, arrangementer og gaver i representasjonssammenheng var noe som i stor utstrekning fant sted og som ble sett på som lovlig og en viktig del i en virksomhets relasjonsbygging, sier Hjort.

  Han sier at selv om man nå ser at utviklingen går mot en mer restriktiv praksis, så er det fortsatt slik at kundepleie og relasjonsbygging finner sted. Både i form av arrangementer og gaver.

  – Noen enhetlig og klar oppfatning om hvor grensene går for det akseptable i ulike bransjer er vanskelig å fastslå med noen grad av sikkerhet, sier Hjort.

  Han mener at det i løpet av rettssaken er vist at flere personer i IBU ikke stilte spørsmål ved å la seg invitere på idrettsarrangementer utenlands. Påspandert fra russere eller InFront.

  – Oppfatningene spriker med andre ord i betydelig grad, poengterer Hjort.

 • Forskjell mellom å selge sitt livsprosjekt og det å trå feil

  Av hensyn til Bessebergs ettermæle ber hans forsvarer dommen fra tingretten å vise til de faktiske forholdene Hjort nå har gått gjennom.

  – Jeg anmoder retten om at de faktiske forhold jeg nå har redegjort for, omkring de anførte motytelsene, reflekteres i tingrettens dom uavhengig av hvilket resultat retten måtte komme til på de konkrete anklagepunktene, sier Hjort.

  – Det en avgjørende forskjell for Besseberg å bli beskyldt for å ha solgt sitt livsprosjekt, mot det å trå feil med hensyn til hva han kunne takke ja til, legger forsvareren til.

  Han sier at Besseberg innledningsvis i saken ikke erkjente straffskyld for noen av anklagepunktene, men at han i sin frie forklaring ga uttrykk for at han i ettertid burde ha takket nei til å beholde den mye omtalte klokken han fikk av Sergej Kusjtsjenko.

  – Vi kommer tilbake til det, sier Hjort.

 • – Det har i alle sammenhenger vært viktig for Besseberg å holde «The Biathlon Family» samlet

  Forsvarer Hjort fortsetter sitt angrep mot påtalemyndigheten.

  – Spørsmålet er om hvor man i dette hendelsesforløpet finner holdepunktet for at Besseberg alene handlet som han gjorde fordi han var smurt av russerne? Og svaret er ingen steder, påpeker Hjort.

  Han går gjennom prosessen der Tjumen ble tildelt VM, før det senere ble trukket tilbake.

  – Det er ingen holdepunkter i hendelsesforløpet som kan forklare at Bessebergs håndtering skyldtes at han var smurt av russerne. For retten må legge følgende til grunn: Det har i alle sammenhenger vært viktig for Besseberg å holde «The Biathlon Family» samlet, sier Hjort.

  – Ikke sanksjonere noe land eller noen utøver før det har vært rettslig grunnlag for det. Det har stått helt sentralt for ham i hele hans presidenttid, legger han til.

  Han påpeker at når dette slår ut til fordel for Russland, så skyldes ikke det «russervennlighet».

  – Men forsvarlig styring av et internasjonalt forbund hvor Russland er en stor og viktig medlemsnasjon, sier Hjort.

 • Bessebergs forsvarer til angrep på Økokrim

  – Den opprinnelige anklagen innebar at han mot stor betaling fundamentalt skal ha sviktet sitt livsprosjekt, oppbyggingen av «The Biathlon Family», til fordel for ett medlemsland, Russland, sier Hjort.

  – For ham innebærer dette en beskyldning om at han har vært villig til å selge sin sjel for penger. Anklagen i tiltalen derimot, innebærer at han ikke har hatt kompasset i orden, og har takket ja til for mye i representasjonssammenheng, men uten at han skal ha gitt motytelser, fortsetter Hjort.

  Han angriper Økokrim for likevel å forsøke å overbevise retten om at Besseberg faktisk ga russerne konkrete motytelser.

  – Vi har flere ganger bedt Økokrim klargjøre formålet med denne bevisførselen, uten å få et klart svar, påpeker Hjort.

  Han er tydelig uenig i hvordan Økokrim prosedert og ført vitner i saken. Han kaller er sterkt kritisk til flere vitner som Økokrim har benyttet og kaller bevisførselen for tendensiøs.

  – Jeg vil bruke noe tid på å oppsummere bevisbildet knyttet til anklagene. Ca. 15 minutter, sier Hjort før han legger til:

  – Jeg ber om det, siden man har brukt ca. seks år på å anklage Besseberg for nettopp dette.

  Christian Hjort sammen med aktor Marianne Djupesland.
  Foto: Gorm Kallestad / NTB
 • Forsvaret starter sin prosedyre: – Retten har fått en komplisert og usedvanlig sak til avgjørelse

  Da er det Besseberg sine forsvarere sin tur til å gjennomføre sin sluttprosedyre. Det er advokat Christian Hjort som starter, før Mikkel Toft Gimse tar over.

  – Retten har fått en komplisert og usedvanlig sak til avgjørelse, starter Hjort.

  – Den er komplisert fordi de avgjørende rettslige spørsmålene er basert på skjønnsmessige vurderinger, og grensen mellom rett og galt er uklar. Og komplisert fordi de rettslige vurderingene så skal anvendes på et omfattende og sammensatt faktum som dels har funnet sted langt tilbake i tid og under forhold som er fremmede for folk flest, fortsetter forsvareren.

  Han forteller at saken ytterligere kompliseres av at den har utviklet seg over seks år, og at det er mange som har ment mye om saken.

  – Disse forholdene gjør det nødvendig å si noe overordnet om saken, sier Hjort.

 • Må også tåle 1,45 millioner kroner i verdiinndragning

  Aktor Marianne Djupesland har nå tatt over og oppsummerer påtalemyndighetens påstand.

  – Anders Besseberg dømmes fengsel i tre år og syv måneder og til å betale en bot på én million kroner, sier Djupesland.

  Så ramser hun også opp alt som de mener staten skal inndra fra Besseberg. Det gjelder klokker og jakttroféer. Til sammen er dette verdier på 1,45 millioner kroner.

  – Anders Besseberg dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige fastsatt etter rettens skjønn, avslutter Djupesland.

  Dermed er aktoratet ferdige med sin prosedyre og retten tar en kort pause før Bessebergs forsvarere starter opp.

  Marianne Djupesland i retten under rettssaken mot Anders Besseberg.
  Foto: NTB
 • Økokrim sier millionbot gir reduksjon i fengselsstraff – ber om tre år og syv måneders fengsel

  – Vi mener at en differensiering i form av bot og fengsel vil ha en større allmennpreventiv effekt mot personer med en viss formue, sier medaktor Marthe Stømner Smestad.

  Økokrim mener at Anders Besseberg også skal bøtelegges.

  – Samlet sett så mener påtalemyndigheten at det vil være riktig i denne saken å idømme en bot i størrelsesorden én million kroner, sier Smestad.

  Hun sier totalverdien av det de mener Besseberg har mottatt er vanskelig å estimere, og at inndragingskravet langt fra dekker alle elementer av det de mener er det straffbare forholdet.

  – Tiltalte har en betydelig likvid formue, så en bot i den størrelsesordenen vi foreslår vil gjøre et merkbart innhugg i økonomien hans, men det vil være uproblematisk å betale. Og det er ikke større enn at han trolig vil kunne fortsette den levemåten han gjør i dag, sier Smestad.

  En bot i denne størrelsesorden skal gi en reduksjon i fengselsstraffen.

  – Samlet vil vi foreslå for retten at en bot i størrelsesorden 1 million gir en reduksjon i fengselsstraffen på seks måneder, sier Smestad og legger til:

  – Så alt i alt så mener påtalemyndigheten at riktig straffeutmåling vil være tre år og syv måneders fengsel og én million kroner i bot.

 • Økokrim mener saken kvalifiserer til «noe over fire år» i fengsel for Besseberg

  – Påtalemyndigheten mener at straffen i vår sak, fengselsstraffen, som et utgangspunkt kvalifiserer til fengsel i noe over fire år, sier medaktor Marthe Stømner Smestad i Buskerud tingrett.

  – Da har vi særlig hensyn tatt det som vi har vært innom. Hans faste og langvarige korrupsjonsforsett over tolv år. Og selv om verdien av enkelte ytelsene ikke er stor eller det er vanskelig å verdifeste, så er jo disse overtredelsene, når de inngår i et mønster som her, å anse samlet sett som grove, sier Smestad.

  – Arten av fordeler som er gitt, gjør også at dette tilfellet må straffes strengt, mener vi, forklarer hun.

  Aktoratet går gjennom mulige formildende omstendigheter, som tidsbruk under etterforskning, stor medieomtale og siktedes høye alder. Men Smestad jobber seg gjennom punktene uten å finne noen formildende punkter i denne saken.

  – Påtalemyndigheten mener at ut fra omstendighetene i saken, og hensett til tiltaltes helsetilstand som tilsynelatende er god, så kan vi ikke se at det er noen grunn for straffereduksjon i denne saken.

Sportsnyheter

s

Basketak før norsk seier i Vasaloppet: – Fikk hjertet i halsen

Det ble en dramatisk avslutning på den 100. utgaven av Vasaloppet søndag. Rett før norske Torleif Syrstad gikk i mål til seier måtte vaktene slenge demonstranter i bakken.

Siste nytt

 • Sørloth herjer mot Granada – hat trick for Villarreal

  Alexander Sørloth vartet opp med et hattrick i Villarreals overkjøring av Granada på hjemmebane i La Liga søndag ettermiddag.

  PS! Kampen er ikke ferdig, men Villarreal leder 5-0.

  Det tok bare sju minutter før vertene tok ledelsen. Målet kom etter at Bertrand Traoré slo et innlegg til Gerard Moreno, som chippet ballen i tverrliggeren. Sørloth plukket imidlertid opp returen og sendte «den gule ubåt» i ledelsen.

  Og nordmannen var ikke ferdig der. Drøye ti minutter senere slo Dani Parejo et innlegg inn til Sørloth, som enkelt kunne prikke inn sitt andre for dagen.

  Etter en drøy time fullbyrdet Sørloth hattricket da han headet inn en corner. Nok en gang var det Parejo som sto for assisten.

  Scoringene var trønderens tiende, ellevte og tolvte i La Liga denne sesongen. Det sender han opp på en delt 7.-plass på toppscorerlisten.

  I mellomtiden hadde også Étienne Capoue og Gonçalo Guedes satt inn Villarreals 3-0- og 4-0-mål.

  (©NTB)

  Alexander Sørloth
  Foto: Reuters
 • Iversen sikret friplass i verdenscupen

  Emil Iversen vant Skandinavisk Cup sammenlagt og er dermed sikret friplass i verdenscupen frem til jul neste år.

  På søndagens 10 kilometer i fri teknikk ble han nummer åtte. Mattis Stenshagen som ledet Skandinavisk Cup før denne helgen ble nummer fem. Det betydde at Iversen vant sammenlagt etter flere gode resultater fredag og lørdag.

  - Det her betyr veldig mye for Emils skikarriere fremover Han har et uttalt mål om å komme til VM i Trobdheim. Veien dit kan være lang. Nå blir den korere, sier Viaplay-ekspert Hans Christer Holund på tv-sendingen til kanalen fra verdenscupen i Lahti.

  Han påpeker at Iversen ville fått en tøff vei til VM uten den viktige sammenlagtseieren, som sikrer friplass blant de beste. Dersom han ikke hadde klart det måtte han først kvalifisert seg til verdenscuprenn og så til VM. Nå kan han potensielt sett gå ni verdenscuprenn før jul neste sesong.

  Iver Tildheim Andersen vant søndagens renn foran Gjøran Tefre og Andreas Fjorden Ree.

  Helene Marie Fossesholm vant kvinneklassen. Hun var 4,5 sekunder foran Eva Ingebrigtsen på 2. plass

  Emil Iversen under sesongåpningen på Beitostølen i november 2023
  Foto: Geir Olsen / NTB
 • Graabak på 5.-plass i Lahti

  Trønderen Jørgen Graabak leverte et brukbart langrenn i den finske skimetropolen Lahti og ble nummer fem i søndagens kombinertkonkurranse.

  Graabak hadde det beste norske utgangspunktet, men trønderen hadde likevel hele ett minutt og 19 sekunder å ta igjen på ledende Stefan Rettenegger i langrennet.

  – Jeg tror det er litt for langt, men jeg må uansett bare gå et godt løp. Jeg tror det kan bli spennende, sa Graabak til Viaplay før start.

  Veteranen var imidlertid aldri i nærheten av å ta opp kampen og de fremste plasseringene. Til slutt ble det et spurtoppgjør mellom Johannes Lamparter og Rettenegger. Førstnevnte gikk seirende ut av duellen. Graabak selv ble nummer fem.

  I likhet med Jens Lurås Oftebro og resten av de norske kombinertherrene fikk Graabak det vanskelig i hoppbakken.

  (©NTB)

  Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro
  Foto: AFP

Sendeplan

Kl. Program Kanal