Hopp til innhold

Besseberg dømmes til tre år og én måneds fengsel for grov korrupsjon

Den tidligere skiskytterpresidenten Anders Besseberg er dømt til over tre års fengsel for mottak av klokker, prostituerte og jaktturer, samt en bilavtale. Han anket dommen på stedet.

Anders Besseberg under VM i skiskyting 2017.

DØMT: Anders Besseberg er dømt til over tre års fengsel. Han anket dommen på stedet.

Foto: Berit Roald / NTB

Besseberg ble dømt for totalt ni av ti tiltalepunkter i saken. Den tidligere skiskytterpresidenten fikk kraftig kritikk i retten før straffeutmålingen.

– Tiltalte har alt i alt visst svært manglende rolleforståelse og selvinnsikt, slik retten ser det, leste dommer Vidar Toftøy-Lohne i det straffeutmålingen ble tema.

Dommeren påpekte at retten i straffeutmålingen tok hensyn til den langvarige perioden etterforskning har tatt. Men de la ikke vekt på 78-åringens alder.

Rettstegning Besseberg

Rettstegning av Anders Besseberg under rettssaken. Han har ikke ønsket å la seg avbilde i retten.

Foto: Ane Hem

Besseberg er dømt til tre år og én måned i fengsel og 1,41 millioner i verdiinndragning.

– Alt i alt er retten, når en vurderer det straffbare forholdet i det hele, sammenholdt med skjerpende og formildende omstendigheter, kommet til at straffen settes til fengsel i tre år og én måned, sa dommeren.

Besseberg besvarte bekreftende på om han hadde forstått innholdet i dommen. Deretter fikk han spørsmål om han ville anke.

– Jeg er skuffet og overrasket over dommen, og også en del av begrunnelsene som er gitt. Jeg anker dommen på stedet, svarte 78-åringen.

– Klar for en ny fight

Ifølge Bessebergs forsvarere var de aldri i tvil om at de ville anke.

– Vi er sterkt uenig i resultat og begrunnelse. Vi er overrasket over at han overhodet ikke ble trodd. De velger å utelukkende legge vekt på det som taler imot ham, men overser det som er til fordel for ham, sier Bessebergs forsvarer Mikkel Toft Gimse til NRK.

Mikkel Toft Gimse er forsvarer for 17-åringen som er siktet for barneran.

FORSVARER: Mikkel Toft Gimse.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Det blir opp til lagmannsretten å avgjøre om anken slippes inn til behandling. 78-åringens andre forsvarer sier de er klare til kamp.

– Han er allerede klar for en ny fight. Det var ingen tvil om at han skulle anke på stedet selv om det å være i retten er en stor belastning.

– Hva er du mest skuffet over?

– Denne dommen er jevnt over en skuffelse. Ikke mulig å trekke fram et punkt. Det er ikke gitt at lagmannsretten vil ta opp dommen. Nå skal vi gå nøye gjennom dommen og skrive et støtteskriv til anken.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

– Det er et naturlig spørsmål å stille seg etter et slikt resultat. Vi ville vært idioter hvis vi ikke hadde gått hjem og tenkt er det noe vi kan gjøre annerledes neste runde.

Aktor Marianne Djupesland er fornøyd med utfallet, men påpeker at dommen ikke er rettskraftig ennå i og med at Besseberg anket.

Marianne Djupesland

AKTOR: Marianne Djupesland.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Vi noterer at retten langt på vei har vært enig i påtalemyndighetens bevisvurdering. Vår vurdering er at det er en grundig dom, hvor de har referert til mange av bevisene som har vært ført. Sånn sett er denne dommen i tråd med det man kunne håpe på, sier hun til NRK.

I tiltalen var det opprinnelig lagt ned påstand om en straff på tre år og syv måneder i fengsel, en bot på én million kroner og 1,45 millioner kroner i verdiinndragning.

– Tar veldig sterk avstand

Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund (NSSF), sier han er rystet over omfanget av det retten har presentert.

– Vi tar selvsagt sterk avstand fra innholdet her. Det er utvilsomt sterke saker han nå er dømt for, der han ble felt for 9 av 11 tiltalepunkter. Det er uten tvil alvorlig ut fra våre etiske retningslinjer og IBUs retningslinjer, sier Horten til NRK.

Arne Horten

NORSK PRESIDENT: Arne Horten.

Foto: Norges Skiskytterforbund

– Hva synes du om at han anker dommen på stedet?

– Det er forståelig. Dette er en lang dom, og han ville i utgangspunktet ha full frifinnelse. Jeg synes ikke det er noe overraskende, sier han.

Overfor NTB sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug at det vil være naturlg å vurdere Bessebergs æresmedlemsskap i NIF.

– Rettssaken mot Anders Besseberg har avdekket flere forhold som er svært kritikkverdige. Samtidig er det ikke naturlig for NIF å kommentere den konkrete avgjørelsen som falt i dag, så lenge dommen ikke er rettskraftig, sier Dalhaug.

Dømt for russiske klokker

I 2023 ble Besseberg tiltalt for grov korrupsjon mens han var president i Det internasjonale skiskytterforbundet. Selv har han ikke erkjent straffskyld etter tiltalen.

Under opplesingen av dommen fredag ble også forholdet til Russland tema.

– I lys av tidsrekken om dokumenter som det er vist til, samt vitneforklaringer, er ikke retten i tvil om at han har agert i favør av Russland ved både ord og handling. Når en ser dette opp mot gaver og ytelser som er gitt fra den side, gir dette saken ytterligere helhet og forståelse slik retten ser det, sa dommer Vidar Toftøy- Lohne mot slutten av rettssaken.

Besseberg ble dømt for en rekke tiltalepunkter.

Blant annet gjaldet dette en Omega-klokke verdt 195.000 kroner, som har stått sentralt i rettssaken mot Besseberg.

Sergey Kuschenko og Besseberg og Resch

Anders Besseberg med en gave i hånden, som har stått sentralt i saken mot ham. Dette var en klokke verdt 195.000 kroner. Han fikk den av den russiske skiskytterdirektøren Sergej Kustsjenko (i midten) i 2011.

Foto: Nordic Focus

Omega-klokken var en klokke Besseberg i 2011 tok imot fra den russiske skiskytterdirektøren Sergej Kustsjenko.

Blant annet pekte dommeren på at russeren, som ga gaven, satt i samme styret som Besseberg, at den hadde høy verdi og at andre i styret ikke visste om dette. Det ble også pekt på at dette hadde påvirkningsmulighet i retning russisk skiskyting.

Ulysse Nardin

KLOKKE: Besseberg ble dømt for å ha mottatt klokken til høyre i bildet.

Foto: Økokrim

Besseberg ble også dømt for å ha mottatt en Ulysses Nardin-klokke til en verdi av 40.000 kroner.

Den mottok han fra den russiske skiskyttertoppen Aleksander Tikhonov. Han har ikke godtatt at han mottok denne klokken, men han leverte den aldri tilbake.

Derimot blir han frikjent for en annen klokke han mottok fra en russisk myndighetsperson i 2013.

Alt i alt finner retten at en ikke kan konstatere en utilbørlig gave i anledning stilling, og tiltalte blir å frifinne på det punktet, sa Toftøy-Lohne om dette punktet som var en av to momenter i saken der Besseberg ble frifunnet.

Dømt for omgang med prostituerte

Besseberg ble også dømt for omgang med prostituerte.

Retten avviste Bessebergs endring av forklaring flere år etter innrømmelsen om prostituerte i avhøret i 2018. Da hadde han ønsket å rette opp ting han hadde sagt i de første politiavhørene av ham.

– Det er bevist utover enhver rimelig tvil at han benyttet seg av seksuelle tjenester selv om han var klar over at det var sendt fra Kustsjenko eller arrangør, leste dommeren.

Det ble også pekt på påvirkningsmuligheten dette innebar, gjennom at man på denne måten «hadde noe» på Besseberg fra russisk side.

Besseberg fikk også motstand for måten han har omtalt forholdet til en russisk kvinne, som har vært del av tiltalen.

Han møtte kvinnen i 2016 og 2018 og det har vært tema i retten at russiske skiskyttertopper organiserte og tilrettela for møtene. Blant annet har retten hørt flere telefonavlyttinger mellom Besseberg og kvinnen.

– Retten finner alt i alt at både objektiv og subjektiv vilkårsstraff er oppfylt.

Det ble igjen pekt på at på at tiltalte var klar over omstendighetene som gjorde dette utilbørlig. Det vil si at det var en prostituert og at det ikke var forenlig med retningslinjene. Han ble dømt for samværet med den russiske kvinnen i 2016 og 2018.

Derimot mente retten at det ikke var bevist utover en rimelig tvil at han aksepterte tilbud om prostituerte fra den russiske skiskytterlederen Jevgenij Redkin. Dette er andre hendelser fra samme tidsperiode, som er behandlet i rettssaken.

Dømt for jaktturer og billeasing

En rekke jaktturer i Russland var også en del av tiltalen

Besseberg ble blant annet dømt for jaktturer i Russland i 2013, 2015 og 2018.

Retten mente at en tur til Tjumen i 2013 ikke kunne forsvares med tanke på stillingen han hadde, som skiskytterpresident. Retten festet ikke lit til at han var der for å gjøre en inspeksjon på stadion, og deretter var på jakt. Ifølge dommeren er det vanskelig å tro på at Besseberg rakk begge deler.

Besseberg med felt muflon.

JAKTGLAD: Besseberg, her med en felt muflon.

Forsvarerne til Besseberg mente det ikke handlet om en utilbørlig fordel, men at det var vanlig relasjonsbygging.

Anders Besseberg blir også dømt for en jakttur i 2015. Det handler både om økonomiske fordeler ved at turen er påspandert, og manglende åpenhet rundt dette. Påvirkningsmulighetene var dessuten store, ifølge retten.

Han blir også dømt for en jakttur til Tjumen i 2018, på et tidspunkt hvor den russiske byen var VM-kandidat.

Det samme gjelder en rekke jaktturer til Østerrike og Tsjekkia, som ble påspandert av selskap og sentrale personer som forhandlet markedsavtaler for IBU.

Besseberg ble også dømt for leasing av en bil. Ifølge tiltalen kunne Anders Besseberg disponere en BMW-bil fra 2011, som medieselskapet Infront dekket leasingkostnadene av.

Verdien skal ha utgjort 850.000 kroner.

Besseberg selv sa under forhandlingene i retten at dette ble tatt opp på et styremøte, men det finnes ingen dokumenter/kontrakter på dette.

Det utilbørlige ligger i verdien og manglende åpenhet rundt dette, ifølge retten.

– Forholdene kvalifiserer samlet sett til grov korrupsjon

Lang rettssak

Rettssaken mot den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet startet 9. januar og varte i nesten seks uker.

Vidar Toftøy-Lohne, rettens administrator i Buskerud Tingrett

Dommer Vidar Toftøy-Lohne i Buskerud Tingrett under rettssaken mot Anders Besseberg.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nesten to måneder etter rettssaken var ferdig får Besseberg dommen lest opp i Hokksund fredag.

– Det er ikke tilstrekkelig bevist alt som omtales i tiltalen, men en har likevel funnet bevist det aller meste. Like fullt er det sammenheng, slik at det alt i alt er et sammenhengende straffbart forhold, leste Toftøy-Lohne og pekte på hyppigheten av gavemottak og goder i tidsperioden tiltalen gjelder.

I dommen fikk Besseberg motstand på en rekke punkter i løpet av opplesingen av 67 sider.

besseberg hjemme

Besseberg i møte med NRK i dagene etter razziaen mot hans bopel i Vestfossen i april 2018.

Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

Blant annet gjaldt det:

 • At russiske bestikkelsesforsøk ikke fikk konsekvenser
 • At han derimot viste sterk handlekraft dersom han følte han måtte.

En rekke anklager

Påtalemyndigheten anklaget Besseberg for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker og påspanderte jaktturer.

En leasingbil betalt av Infront, et selskap som skaffet markedsavtaler for Det internasjonale skiskytterforbundet, har også stått sentralt i saken (se faktaboks om tiltale i bunn av saken).

Les også Besseberg hardt ut i avslutningsinnlegg: – Går en grense for hva et menneske kan tåle

Anders Besseberg

Økokrim la i februar ned påstand om:

 • Tre år og sju måneder i fengsel.
 • Bot på en million kroner
 • 1,45 millioner kroner i verdiinndragning
Sergey Kuschenko og Besseberg og Resch

Anders Besseberg med en gave i hånden, som har stått sentralt i saken mot ham. Dette var en klokke verdt 195.000 kroner. Han fikk den av den russiske skiskytterdirektøren Sergej Kustsjenko (i midten) i 2011.

Foto: Nordic Focus

Forsvarerne til Besseberg har på sin side ment at Besseberg burde frifinnes og at straffepåstanden var altfor streng. De reagerte også på Bessebergs endring av forklaring når det gjaldt prostituerte under rettssaken.

Bessebergs forsvarere, Mikkel Toft Gimse og Christan B. Hjort, mente at Økokrim drev en tendensiøs bevisførsel, som støttet anklagen om at Besseberg løp russernes ærend.

– Det er ingen holdepunkter i hendelsesforløpet som kan forklare at Bessebergs håndtering skyldtes at han var smurt av russerne, sa Hjort under sin prosedyre i februar.

Mikkel Toft Gimse i Buskerud Tingrett

Bessebergs forsvarere Christian B. Hjort og Mikkel Toft Gimse i diskusjon med aktor Marianne Djupesland i Økokrim under rettssaken i vinter.

Foto: NTB

Les hvorfor forsvarerne mente Besseberg måtte frifinnes her:

Dommen falt i Buskerud Tingrett nesten nøyaktig seks år etter at det ble gjennomført en razzia av Bessebergs bopel i april 2018, da han ble tatt med til avhør. Disse avhørene stod senere sentralt i dommen og rettssaken.

Topp lysere bred

Jakten på presidenten

Sportsnyheter

Josh Kerr slo Jakob Ingebrigtsen for første gang.

Fryktet det verste under skademareritt: – Jeg var langt nede

Endelig fikk fansen en duell mellom Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr – på banen. Der gikk skotten seirende ut. Etter løpet åpnet nordmannen opp om skaden som har plaget ham.

Siste nytt

 • Mbappé varsler klubbavgjørelse: – Vil skje innen noen få dager

  Kylian Mbappé avsluttet PSG-karrieren med cupgull lørdag kveld og la ingen demper på ryktene om hvor veien går videre etter seieren.

  – Hvorfor sier du ikke nå at du har signert for Real Madrid? ble gullkalven spurt i mixed zone, ifølge Marca.

  – Fordi at jeg først og fremst måtte si farvel til klubben min og avslutte det på en bra måte. I dag har vi vunnet en tittel, og det vil være en tid for alt. Jeg vil kunngjøre min nye klubb i god tid. Det vil skje innen noen få dager, svarte Mbappé.

  Dermed ser det ut til at alle spekulasjonene og ryktene vil stemme. Det har i lang tid vært erfart fra flere hold at franskmannen vil bli en del av Real Madrids stjernegalleri.

  Lørdagens cupfinale var Mbappés siste for Paris Saint-Germain etter seks år i klubben. 25-åringen gjorde i 2017 overgang fra Monaco og har siden notert seg for 256 mål og 108 målgivende pasninger på 307 kamper.

  I løpet av de sju årene har han også vært med på å vinne blant annet seks seriemesterskap og tre cuptitler.

  – Jeg er veldig glad for å ha klart å avslutte med et trofé, sa Mbappé og svarte på om offentliggjøringen av hans nye klubb kommer før sommerens EM i Tyskland:

  – Jeg vet ikke, fordi noen detaljer mangler. Men det viktigste var å avslutte godt her.

  Fotball-EM spilles mellom 14. juni og 14. juli. (NTB)

  Kylian Mbappé
  Foto: FRANCK FIFE / AFP
 • Guttormsen står over EM i Roma

  Sondre Guttormsen står over sommerens EM i Roma grunnet en strekkskade. Det melder Norges Friidrettsforbund i en pressemelding. Avgjørelsen er tatt i samråd med det medisinske teamet.

  Han står også Bislett Games (Diamond League) kommende torsdag.

  – Jeg har god tid til å bli skadefri og komme i form til OL, men jeg har ikke tid til noen feilsteg på veien. Derfor velger jeg ikke å ta noen sjanser og i stedet rette alt fokus inn mot OL i Paris, sier Guttormsen.

  Stavhopperen pådro seg en strekk i midten av april og selv om rehabiliteringsprosessen har gått som planlagt, gjenstår det fortsatt noe for å bli konkurranseklar.

  Friidretts-VM 2023: Dag 5
  Foto: Beate Oma Dahle / NTB
 • Hauger på 6.-plass i Monaco

  Dennis Hauger kjørte et godt hovedløp i Monaco og plukket nye poeng i Formel 2-sammendraget med en 6.-plass.

  Det avsluttet en god helg for nordmannen som ble nummer tre i sprintløpet samme sted lørdag. Hauger var nummer åtte etter kvalifiseringen og kjørte seg opp to plasser i hovedløpet.

  Han tapte en plass i starten, trolig fordi han kjørte på en hardere dekktype enn flere av sine konkurrenter. Dekkvalget gjorde at 21-åringen fra Aurskog kunne vente lenge med å gjøre sitt pitstopp.

  Hauger valgte å bytte dekk etter 32 av 42 runder og traff greit med det. Han kom ut på banen igjen på 8.-plass og passerte senere to biler som var inne for å skifte dekk.

  Hauger hadde dessuten raskeste runde på Monaco-banen og fikk et ekstra poeng for det.

  Zak O'Sullivan vant løpet etter å ha kjørt solid og truffet perfekt med taktikken. Han gjorde sitt pitstopp sent mens det var såkalt virtuell sikkerhetsbil i løpet.

  Isack Hadjar ble nummer to, mens Paul Aron tok 3.-plassen. De ligger begge foran Hauger i Formel 2 sammenlagt.

  Kvalifiseringsvinner Richard Verschoor hadde et uhell underveis og forsvant ut av løpet.

  (©NTB)

  Dennis Hauger
  Foto: Luca Bruno / AP

Sendeplan

Kl. Program Kanal