NRK Sogn og Fjordane - Lokale nyheter, TV og radio

NRK Meny
  • Krev tilsetting av gynekolog

    Norges Kvinne- og familieforbund i Sogn og Fjordane krins krev at det no blir lyst ut og tilsett ein person i stillinga som ambulerande gynekolog. Stillinga blir ledig til sommaren. Det kjem fram i eit ope brev dei har sendt til Helse Førde. Krinsleiar Aina Alfredsen Førde, seier at det må verte slutt på at kvinner si helse stadig vert brukt som ein salderingspost når helseføretaket skal spare.

  • Sel ikkje aksjar

    Eit samrøystes kommunestyre i Naustdal har bestemt at kommunen ikkje skal selje aksjane sine i Sunnfjord Energi til BKK. Det skriv Firda. Fleire politikarar peika på at det var dårleg politisk strategi å selje seg heilt ut av kraftselskapet.

  • Ny barnehage ved Trolldalen

    Den nye sentrumsbarnehagen i Sogndal skal ligge ved Trolladalen med tilkomst frå Dalavegen, skriv Sogn Avis. Det vedtok eit samrøystes kommunestyre i går. Med stort behov for ny barnehage, så vil den nye sentrumsbarnehagen romme 100 born. Barnehagen skal etter planen opnast i august 2019.

Laster innhold, vennligst vent..
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.