NRK Meny
Normal

Skal kjempe for verdens urfolk

FNs visegeneralsekretær Wu Hongbo skal sørge for at statene ivaretar rettighetene til verdens 370 millioner urfolk.

FNs visegeneralsekretær Wu Hongbo

Kinesiske Wu Hongbo skal heretter tale til verdensstatene for å få dem til oppfylle urfolksrettigheter. Her avbildet under en konferanse om internettovervåking i Brasil tidligere i år.

Foto: Andre Penner / Ap

På selve FN-dagen i går ble kinesiske Wu Hongbo formelt utnevnt som FN-koordinator for arbeidet med å bedre situasjonen for verdens urfolk. Utnevnelsen ble gjort av FNs generalsekretær Ban Ki –moon.

Sterkt signal til verden

Å opprette en egen koordinator innad i FN-systemet er et av de mange tiltakene som statene og verdens urfolk ble enige om under verdenskonferansen som fant sted i New York i september i år og det ble gitt en ettårs frist på utnevnelsen.

Ban Ki –moon har ikke kastet bort tida og har allerede startet arbeidet. Det er et sterkt signal til verdens statsledere, sier NRK Sápmis kommentator Magne Ove Varsi.

– Det er en bevisst handling som retter oppmerksomheten på urfolksrettigheter og som skal motivere statene til å gjøre det samme på nasjonalt nivå. Dette betyr også at FN tar ansvaret med å stake ut veien som alle organer og organisasjoner i systemet skal rette seg etter.

Skal rettlede statene

Urfolkskoordinatoren Wu Hongbo får nok å henge fingrene i. Han skal nemlig lede arbeidet med å lage en global plan som skal sørge for at urfolksrettigheter blir ivaretatt og at urfolk sikres en deltakelse i avgjørelser som vedrører dem i alle ledd. Planen skal være handlingsrettet og komme opp med konkrete tiltak til statene.

Kinesiske Wu Hongbo er ikke fremmed for saker som omhandler urfolksrettigheter. Han er i dag FNs visegeneralsekretær med ansvar for økonomiske og sosiale spørsmål, som også omhandler urfolkssaker i FN-systemet. Det er blant annet hans avdeling som har det formelle ansvaret for det årlige urfolksmøtet Permanent forum for urfolkssaker (UNPFII).

– Slik sett er ikke dette en helt ny stilling i FN, det er mer en delegering av makt og en tydeliggjøring av ansvaret som FN allerede har for verdens urfolk, sier Magne Ove Varsi.

FNs Verdenskonferanse for urfolk

FNs verdenskonferanse for urfolk ble arrangert 22. og 23. september i år med både stater og urfolk representert.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Historisk verdenskonferanse

Verdenskonferansen som fant sted i slutten av september i høst er historisk da FN for første gang samlet verdens statsledere og urfolk for å diskutere urfolksrettigheter. Konferansen konkluderte med at FN har et ansvar for å beskytte urfolk.

Mer enn tusen urfolksdelegater og andre delegater som jobber for å fremme urfolksrettigheter møtte til konferansen i New York i høst, hvor man også diskuterte viktigheten av å få statene til å oppfylle punktene i FN-deklarasjonen om urfolksrettigheter vedtatt i 2007.

Sluttdokumentet fra verdenskonferansen inneholder flere punkter som skal styrke urfolksrettigheter verden over og som FN nå allerede har tatt tak i. Konferansen har også blitt kritisert av blant annet Nord-Amerikanske urfolk som mener at fundamentale urfolksrettigheter har blitt utelatt i sluttdokumentet.