NRK Meny
Normal

Enstemmighet på verdenskonferansen

FNs verdenskonferanse om urfolk har nettopp vedtatt sluttdokumentet slik det forelå etter forhandlingene mellom statene.

FNs Verdenskonferanse for urfolk

Etter at konferansen bare hadde vart i underkant av tre timer ble sluttdokumentet vedtatt.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Ved akklamasjon ble sluttdokumentet vedtatt i FN i dag. Dokumentet er framforhandlet mellom statene og baserer seg på resultatet av konsultasjonsprosessen som er gjennomført med representanter for FNs syv urfolksregioner.

Vises til Alta-dokumentet

I dokumentet vises det også til det såkalte Alta-dokumentet som ble vedtatt den forberedende konferansen som fant sted i Alta i 2013.

Sluttdokumentet er handlingsorientert og har som mål å få gjennomført bestemmelsene i FN erklæring om urfolksrettigheter, som ble vedtatt av generalforsamlingen i 2007.

En av de viktigste paragrafene i sluttdokumentet er kravet om at inngrep i urfolks landområder og ressurser ikke skal kunne gjennomføres uten at urfolk har samtykket til det på et fritt og informert grunnlag.

Statene forplikter seg også til å konsultere og samarbeide med urfolks representative institusjoner i god tro før de vedtar lover og andre tiltak som kan berøre urfolk.

Forplikter seg til samarbeid

Videre forplikter statene seg i samarbeid med urfolk å utvikle og gjennomføre nasjonale handlingsplaner, strategier og andre tiltak for å oppnå målene i urfolkserklæringen.

FNs medlemsstater inviterer i sluttdokumentet menneskerettighetsrådet til å vurdere mandatet til Ekspertmekanismen for urfolks rettigheter slik at dette organet kan overvåke, vurdere og forbedre gjennomføringen av urfolkserklæringen.

Videre bes generalsekretæren om å tillegge en av sine høyere tjenestemenn eller kvinner, som er med på å ta avgjørelser på FNs høyeste plan ansvar for en handlingsplan om gjennomføring av urfolkserklæringen og urfolks rettigheter.

Status styrkes i FN-sammenheng

I det enstemmige sluttdokumentet bes generalsekretæren også om å foreslå hvordan urfolks egne representative organer skal delta i FN-sammenhenger .

FNs Verdenskonferansen for urfolk

Representanter fra Sametinget i Sverige sitter i den svenske regjeringens delegasjon. Om to år vil de kunne opptre på egne vegne.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Dette vil innebære at blant annet de nordiske sametingene vil representere det samiske folk uavhengig av sine respektive statlige delegasjoner.