Vil ikke gi urfolk stemmerett

– Det er ingen grunn til å endre på urfolkenes rolle i Arktisk Råd, sier sveriges utenriksminister Carl Bildt.

Carl Bildt

Sveriges utenriksminister Carl Bildt mener at urfolks status i Arktisk Råd bør være uendret.

Foto: DOMINIQUE FAGET / AFP

– Ingen har jo egentlig stemmerett i Arktisk Råd der det skal være konsensus (enstemmighet) om beslutningene, sier Bildt.

På møtet i den grønlandske hovedstaden Nuuk presenterte Bildt sveriges Arktis-strategi, der urfolk har en fremtredende rolle.

Tre hovedområder

Sverige peker ut tre hovedområder i sin politikk; klima og miljø, ekonomisk utvikling samt den menneskelige dimensjonen.

Under rubrikken den menneskelige dimensjon løfter Sverige blant annet fram arbeidet med en nordisk samekonvensjon.

Gunn-Britt Retter

Gunn-Britt Retter og Samerådet vil at urfolk skal ha stemmerett i Arktisk Råd.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Videre vil Sverige arbeide for økte muligheter for å bevare urfolkenes kulturer og næringer samt å femme arktiske urfolksspråk - Sverige vil løfte fram det samiska språket som et godt eksempel når det gjelder revitalisering av språk.

Sverige poengterer også behovet for at urfolkskvinner og ungdommer øker sin deltagelse i de politiske prosessene i Arktis.

I tillegg skal Sverige samråde seg med Sametinget før viktige møter i Arktisk Råd.

Men noen planer om å gi urfolk stemmerett i Arktisk Råd, som Samerådet og andre urfolksorganisasjoner vil , det har ikke Sverige og Carl Bildt.

– Dette er den organisasjon der urfolk har størst innflytelse i verden overhode. Her sitter de med på en påvirkningsmulighet som er helt unik, sier Bildt til SR Sameradion .

Færøysk politiker støtter urfolkene

I et debattinnlegg i Sermitsiaq AG skriver den færøysk-danske folketingskandidaten Sosialistisk Folkeparti (SF) i København, Annika Smith, at det er viktig å gi samene stemmerett i Arktisk Råd.

Annika Smith

Folketingskandidat Annika Smith (SF).

Foto: Privat

– Den nye arktiske virkeligheten truer både miljømessig, industrielt og militært urfolkenes rettigheter til land, ressurser og kulturell eksistens. Derfor er det tvingende nødvendig at vi oppnår likestilling mellom de nåværende åtte medlemslandene og de seks urfolksorganisasjonene i Arktisk Råd, argumenterer Smith.

Smith mener at Danmark burde være i front for å fremme urfolkenes sak.

– Danmark har gjennom sitt formannskap sammen med Grønland og Færøyene, hatt en unik mulighet for å fremme netopp denne saken, mener Smith.