Arktiske urfolk støtter samisk krav

Urfolksorganisasjoner, som er med i Arktisk Råd, vil har større innflytelse i rådet.

Jimmy Stotts

Jimmy Stotts er president i Inuit Circumpolar Council Alaska.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi vil har være med i beslutningsprosessen. Nå har vi ikke rett til å stemme. Denne retten er forbeholdt nasjonalstatene, sier presidenten i Inuit Circumpolar Council Alaska, Jimmy Stotts, til CBC News .

Med dette er han helt på linje det Samerådet foreslår. Gunn-Britt Retter er delegat for Samerådet i Arktisk Råd. Tidligere denne uka gikk hun ut med forslaget om at samene skal bli fullverdige medlemmer i Arktisk Råd , og ha stemmerett på lik linje med andre medlemmer.

Vil ha mer innflytelse

Grupper som Inuit Circumpolar Council og Athabaskan Council vil ha med innflytelse i Arktisk Råd.

Gunn-Britt Retter

Gunn-Britt Retter.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Begge organisasjonene er i likhet med Samerådet blant de seks urfolksorganisasjonen, som er permanente medlemmer i Arktisk Råd. Det betyr at de kan delta i møte og tilkjennegi sine synspunkter, men de har ingen rett til å delta når det stemmes over sakene.

Guun-Britt Retter argumenter med at Arktisk Råd vil oppfylle internasjonale urforlkskonvensjoner ved å innlemme urfolkene i regionen som fullverdige medlemmer med stemmerett i Arktisk Råd.

– Hvis vi får stemmerett, så har man også oppfylt FNs deklarasjon om urfolks rettigheter. Der heter det at vi også skal ha stemmerett i de organer vi deltar i og som angår våre liv, påpeker Gunn-Britt Retter.

Bindende avtale om redningsaksjoner

I dag skal de åtte medlemslandene i Arktisk Råd for første gang signere en bindende avtale om redningsaksjoner i arktiske strøk.

Hillary Clinton

Utenriksminister Hillary Clintons deltagelse i Arktisk Råd betyr mye for anseelsen av det arbeidet rådet gjør.

Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Det skal også tas stilling til om Tromsø eller Reykjavik blir hovedsete for et permanent sekretariat for Arktisk Råd. De siste fire årene har Tromsø hatt sekretariatet som en prøveordning.

Det er en utbredt oppfatning at Arktisk Råd har fått en større betydning etter at amerikanerne de siste årene har lagt mer vekt på dets arbeid. Til møtet i Nuuk har stiller USA med utenriksminister Hillary Clinton som leder for en delegasjon på 60 personer.

Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre sier til Aftenposten at han har opplevd at amerikanerne hele tiden har vist interesse for Arktisk Råd.

– Alle vet at Hillary Clinton er en politiker som er opptatt av Arktis. Hun har vært både på Grønland og Svalbard tidligere, poengterer Støre.

Arktisk Råd logo

Fakta om Arktisk Råd

Arktisk Råd ble grunnlagt i 1996 i Ottawa i Canada. Rådet består av åtte medlemsstater og seks permanente deltagere:

 • Danmark med Grønland og Færøyene
 • Norge
 • Sverige
 • Finland
 • Island
 • Canada
 • Russland
 • USA

De seks permanente representantene for urfolk i Arktis er:

 • Aleut International Association (AIA)
 • Arctic Athabaskan Council (AAC)
 • Gwich'in Council International (GCI)
 • Inuit Circumpolar Council (ICC)
 • Den Russiske Sammenslutning af Oprindelige Folk i Nord, Sibirien og Fjernøsten (RAIPON)
 • Samerådet (Norge, Sverige og Finland)

(Kilde: Arktisk Råd)