Hopp til innhold

– Samene vil ha stemmerett

Samerådet foreslår at samene skal bli fullverdige medlemmer i Arktisk Råd, og ha stemmerett på lik linje med andre medlemmer.

Gunn Britt Retter

Samerådsmedlem Gunn-Britt Retter er med på Arktisk Råds møte i Nuuk.

Foto: NRK

– Nå er det første gang at Arktisk Råd skal underskrive en avtale, men i fremtiden må vi nok se på hvordan urfolksorganisasjoner også skal være med til selve beslutningsdelen. For hvis vi får stemmerett, så har man også oppfylt FNs deklarasjon om urfolks rettigheter. Der heter det at vi også skal ha stemmerett i de organer vi deltar i og som angår våre liv, påpeker Gunn-Britt Retter.

Retter er i grønlands hovedstad Nuuk i forbindelse med Arktisk Råds ministermøte, som starter i morgen. Hun representerer Samerådet, som bare har observatørstatus i Arktisk Råd.

Fast plass, men ikke stemmerett

Samerådet er en paraplyorganisasjon som fremmer samenes interesser og rettigheter i Sverige, Norge, Finland og Rusland og er én av de seks faste organisasjonsmedlemmene av Arktisk Råd.

Selv om det er helt unikt at urfolksorganisasjoner har en fast plass i Rådet, har de ikke stemmerett. Det mener Samerrådet skal være et mål for fremtiden.

Retter understreker i et intervju med Kalaallit Nunaata Radioa at stemmeret til alle deltagere krever et stykke arbeid fra alle parter, inklusive Samerådet selv. Hun ser dog frem til Ministermøtet tross den manglende stemmeretten, og oppfatter forøvrig samarbeidet med både de åtte medlemslandene, særlig med de fem andre urfolksorganisasjonene, som verdifullt.

Særlig skjeler hun til Grønland som foregangsland for det samiske folks ønsker om indre selvbestemmelse.

– På en måte kan vi alltid se til Grønland, som går foran og har fått et sterkt selvstyre, som vi ikke har opnådd ennå. Vi harnok et Sameting i Norge, Finland og Sverige, men det er kun rådgivende organer til landenes myndigheter. Derfor ser vi jo på Grønland i forhold til hva det neste skritt kan være for at samene også kan oppnå sterkere selvstyre, sier Gunn-Britt Retter.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK