Hopp til innhold

Vil ha din mening om omstridte vindkraftplaner

Inngrepsplanene ble i begynnelsen forsøkt hemmeligholdt – men da planene kom for dagen, ble det reaksjoner. Nå inviterer vassdrags- og energimyndighetene til folkemøter.

Hamnfjell vindpark, Båtsfjord

GIR STRØM, MEN VEKKER PROTESTER: Vindkraftturbiner à la disse bekymrer ofte friluftsinteresser og reindriftsnæringen. Disse er fotograferte ved Hamnefjell vindpark i Båtsfjord på Varangerhalvøya, og er ikke nødvendigvis identiske med dem som planlegges bygget i Rásttigáisá-området.

Foto: Knut Sverre Horn / NRK

«Målet med meldingene er å gi en tidlig varsling av tiltaket», skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i et brev til en rekke instanser.

I brevet inviterer NVE til folkemøter om de omstridte vindkraftutbyggingsplanene nær det populære fjellet Rásttigáisá, i grenseområdet mellom Tana og Lebesby kommuner.

Et av selskapene bak prosjektet ønsket planene hemmeligholdt i begynnelsen, og planene har vekket sterke protester både fra reindriftsnæringen, Sametinget og deler av lokalbefolkningen.

«Gjennom høring av meldingene ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknad om bygging og drift av anleggene.», heter det i invitasjonen.

Rásttigáisá

UTSIKT MOT VINDKRAFT?: Dette er Rásttigáisás høyeste punkt, 1066 meter over havet. Herfra vil man i nordlig retning i fremtiden kunne se store deler av vindkraftparken, dersom parken blir en realitet. Selve Rásttigáisá vil imidlertid ikke bli innlemmet i anleggsområdet, men utkikkspunktet er et svært populært utfartsområde for turgåere.

Foto: Stian Strøm

God vindkvalitet og positive ordførere

Prosjektleder Geir Skoglund i Vindkraft Nord har tidligere uttalt at det fra vindkraftperspektiv er god vindkvalitet i området.

– Det er lite turbulens, slik man gjerne får der det er høye fjell. Dette viddeområdet er derfor veldig godt egnet, har Skoglund tidligere uttalt til NRK.

Både Lebesbys og Tanas ordførere har uttalt seg positive til utbyggingsplanene.

– Dette er kjærkomne arbeidsplasser, har tanaordfører Frank Ingilæ (Ap) sagt.

Lebesbyordfører Stine Akselsen (Ap) har, i tillegg til nye arbeidsplasser, pekt på de potensielle skatteinntektene.

– Vindparken vil tilføre titallsmillioner kroner i eiendomsskatt til de to kommunene, har Akselsen uttalt.

Davvi Vindkraftpark

ANLEGGSOMRÅDE: «Grenselandet vindpark» er navnet på vindparken som ønskes bygget innenfor den blåe og røde inntegningen. Ifølge opplysningene fra NVE, vil vindkraftverket nord for Rásttigáisá bestå av mellom 100 til 267 vindturbiner, og legge beslag på cirka 78 kvadratkilometer. Begge utbyggingene vil først og fremst berøre Reinbeitedistrikt 13 – Lágesduottar, men også til dels Reinbeitedistrikt 9 – Polmak-Nordkyn.

Foto: Skjermdump fra Vindkraft Nords kart

Si din mening

Myndighetene anmoder nå de som måtte ha interesse og meninger om vindkraftutbyggingsplanene, om delta på folkemøtene som er åpne for publikum.

«NVE holder offentlige møter om saken på Kunes skole mandag 18. september kl. 18.00 og på Sirma grendehus tirsdag 19 september kl. 19.00.»

– NVE vil orientere om saksbehandlingen av meldingene. Tiltakshaver vil være representert og orientere om prosjektet og forslag til utredningsprogram, skriver NVE.

Korte nyheter

 • Streiker fordi staten ikke vil forlenge tariffavtalen

  – Vi er ute i streik nå fordi staten ikke vil forlenge tariffavtalen vår.

  Det sier Margrete Sakshaug som er en av de 17 ansatte i streik ved Samisk videregående skole

  – Vi i Unio har jo fått en tariffavtale med staten for to år siden, som er et godt virkemiddel for de høyt utdannede i staten for å få bedre lønn. Den avtalen vil ikke staten forlenge nå, derfor er vi ute i streik, fortsetter hun.

  Hun sier de vil streike til staten kommer med et godt nok tilbud.

  – Vi er forberedt på streik lenge, sier hun.

  Bilde av Margrete Sakshaug som er en av de 17 ansatte i streik ved Samisk videregående skole.
  Foto: Wenche Marie Hætta / NRK
 • Mann omkom i gruve i Kiruna

  Sist fredag omkom en mann i en arbeidsulykke ved Kiruna gruve. Ulykkesstedet er fortsatt stengt og det pågår tre ulike etterforskninger på stedet, melder SVT.

  59 åringen arbeidet i en knusemaskin under jorda og falt en meter fra et stillas. Det er ulart hva som forårsaket ulykken, og LKAB vil ikke gå inn i detaljer om ulykken.

 • Tana kommunestyre sender inn protestbrev mot Davvi vindkraft

  Kommunestyret i Tana har vedtatt å sende inn et protestbrev mot Davvi vindkraft til NVE, skriver avisa iFinnmark.

  Forslaget kom fra Monica Balto Anti (V), men ble enstemmig vedtatt og omgjort til et fellesforslag av kommunestyret.

  I brevet gir Tana kommunestyre uttrykk for at de er imot Davvi vindkraft av flere grunner, blant annet at fordi de mener det er skadelig for reindrifta, ødelegger for friluftsliv, høsting og samisk kulturutøvelse, fare for menneskerettighetsbrudd og andre årsaker.

  Illustrasjon av Davvi vindpark
  Foto: Grenselandet AS