Hopp til innhold

Vil ha din mening om omstridte vindkraftplaner

Inngrepsplanene ble i begynnelsen forsøkt hemmeligholdt – men da planene kom for dagen, ble det reaksjoner. Nå inviterer vassdrags- og energimyndighetene til folkemøter.

Hamnfjell vindpark, Båtsfjord

GIR STRØM, MEN VEKKER PROTESTER: Vindkraftturbiner à la disse bekymrer ofte friluftsinteresser og reindriftsnæringen. Disse er fotograferte ved Hamnefjell vindpark i Båtsfjord på Varangerhalvøya, og er ikke nødvendigvis identiske med dem som planlegges bygget i Rásttigáisá-området.

Foto: Knut Sverre Horn / NRK

«Målet med meldingene er å gi en tidlig varsling av tiltaket», skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i et brev til en rekke instanser.

I brevet inviterer NVE til folkemøter om de omstridte vindkraftutbyggingsplanene nær det populære fjellet Rásttigáisá, i grenseområdet mellom Tana og Lebesby kommuner.

Et av selskapene bak prosjektet ønsket planene hemmeligholdt i begynnelsen, og planene har vekket sterke protester både fra reindriftsnæringen, Sametinget og deler av lokalbefolkningen.

«Gjennom høring av meldingene ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknad om bygging og drift av anleggene.», heter det i invitasjonen.

Rásttigáisá

UTSIKT MOT VINDKRAFT?: Dette er Rásttigáisás høyeste punkt, 1066 meter over havet. Herfra vil man i nordlig retning i fremtiden kunne se store deler av vindkraftparken, dersom parken blir en realitet. Selve Rásttigáisá vil imidlertid ikke bli innlemmet i anleggsområdet, men utkikkspunktet er et svært populært utfartsområde for turgåere.

Foto: Stian Strøm

God vindkvalitet og positive ordførere

Prosjektleder Geir Skoglund i Vindkraft Nord har tidligere uttalt at det fra vindkraftperspektiv er god vindkvalitet i området.

– Det er lite turbulens, slik man gjerne får der det er høye fjell. Dette viddeområdet er derfor veldig godt egnet, har Skoglund tidligere uttalt til NRK.

Både Lebesbys og Tanas ordførere har uttalt seg positive til utbyggingsplanene.

– Dette er kjærkomne arbeidsplasser, har tanaordfører Frank Ingilæ (Ap) sagt.

Lebesbyordfører Stine Akselsen (Ap) har, i tillegg til nye arbeidsplasser, pekt på de potensielle skatteinntektene.

– Vindparken vil tilføre titallsmillioner kroner i eiendomsskatt til de to kommunene, har Akselsen uttalt.

Davvi Vindkraftpark

ANLEGGSOMRÅDE: «Grenselandet vindpark» er navnet på vindparken som ønskes bygget innenfor den blåe og røde inntegningen. Ifølge opplysningene fra NVE, vil vindkraftverket nord for Rásttigáisá bestå av mellom 100 til 267 vindturbiner, og legge beslag på cirka 78 kvadratkilometer. Begge utbyggingene vil først og fremst berøre Reinbeitedistrikt 13 – Lágesduottar, men også til dels Reinbeitedistrikt 9 – Polmak-Nordkyn.

Foto: Skjermdump fra Vindkraft Nords kart

Si din mening

Myndighetene anmoder nå de som måtte ha interesse og meninger om vindkraftutbyggingsplanene, om delta på folkemøtene som er åpne for publikum.

«NVE holder offentlige møter om saken på Kunes skole mandag 18. september kl. 18.00 og på Sirma grendehus tirsdag 19 september kl. 19.00.»

– NVE vil orientere om saksbehandlingen av meldingene. Tiltakshaver vil være representert og orientere om prosjektet og forslag til utredningsprogram, skriver NVE.

Korte nyheter

 • Sápmi vuittii vuosttaš čiekčamiid 13-1

  Sápmi vuittii vuosttaš čiekčamiid Tibet vuostá 13-1 Conifa nissoniid máilmmecupa čiekčamiin Indias. Sámi moallabáhčit leat Karoline Fossli 3, Moa Öhman 4, Sofie Sörensen 1 ja Sandra Simonsen 5. Čiekčamiid buoremus lei Sandra Simonsen (govas).

  Sandra Simonsen
  Foto: Håkan Kuorak / FA Sápmi
 • Sámiide álkibut caggat ođđa ruvkedoaimmaid

  Minerálaláhkalávdegoddi geigii odne ealáhusministarii ođđa čielggadeami «Ođđa minerálaláhka». – Láhkaevttohusas gáibiduvvo soahpamuš guoskkahuvvon riekteoamasteaddjiide árbevirolaš sámi guovlluin ovdalgo sáhttá álggahit ruvkedoaimma. Nu čilge Rune Sverre Fjellheim, gii lea lávdegotti sámi lahttu. Minerálalávdegoddi lea guokte jagi bargan evttohusain, mii lea gulaskuddamiin suoidnemánu 1. beaivvis skábmamánu 1. beaivái.

 • Samer blir bedt om å holde munn

  Festivalsjef Sandra Márjá West, leder for Samerådets kulturavdeling, Christina Hætta og sametingspresident Silje Karine Muotka kjenner seg igjen i samiske artisters fortelling om koftekrav.

  – Det er ikke få konferanser der det samiske blir usynliggjort. Man snakker om hydrogenfabrikker, kraftlinjer, mineralvirksomhet og det grønne skiftet, men gir ikke ordet hverken til samiske artister eller politikere.

  – Men når middagen kommer, blir det gjerne servert reinfilet og multebær og underholdt av en joik. Da slipper vi til, sier Muotka til VG.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi