Ville hemmeligholde vindkraftplaner midt i reindrifts- og friluftsområde

Et av Finnmarks mest populære og kjente fjell, kan få vindkraftinstallasjoner ruvende som nabo. – Dette kan bli problematisk for reindrifta, sier sametingsråd.

Tellenes vindpark i Dalane

ILLUSTRASJONSBILDE: Dette er en fotoillustrasjon fra Tellenes vindpark i Dalane. Vindturbinene som planlegges bygget i området nord for Rásttigáisá i Tana og Lebesby i Øst-Finnmark, er ikke nødvendigvis identiske.

Foto: SEPHYR (illustasjon)

– På grunn av at vi ennå ikke har oppnådd kontakt med de berørte reinbeitedistriktene, ber vi om at henvendelsen inntil videre holdes utenfor offentlighet.

Dette skriver prosjektleder Geir Skoglund i Vindkraft Nord, i en møteinvitasjon til Sametinget og finnmarkskommunene Tana, Lebesby og Porsanger.

I brevet omtales Vindkraft Nords planer om å bygge en splitter ny vindkraftpark, midt i et av Øst-Finnmarks populære utmarksområder.

Dette er også et vitalt reindriftsområde for et av Norges største reinbeitedistrikter.

Rásttigáisá

UTKIKKSPUNKT MOT VINDKRAFT?: Dette er Rásttigáisás høyeste punkt, 1066 meter over havet. Herfra vil man i nordlig retning i fremtiden kunne se store deler av vindkraftparken, dersom parken blir en realitet. Selve Rásttigáisá vil imidlertid ikke bli innlemmet i anleggsområdet.

Foto: Stian Strøm

Forsvarer hemmelighold

– Vi har prioritert å opprette kontakt med de berørte i reindriftsnæringen, før dette blir kjent offentlig. Men det har vært vanskelig å komme i kontakt med dem.

Slik forklarer Vindkraft Nords prosjekleder overfor NRK, ønsket om hemmelighold rundt planene.

Han antar at reindriftsutøverne er opptatt med å samle flokkene for tida, og at det har vanskeliggjort kommunikasjon med dem.

– Når dette likevel blir kjent før kontakt er oppnådd med reindrifta, så må vi bare beklage det. Det har ikke vært vår hensikt at dette skal komme ut, før saken er fremlagt for dem, sier Skoglund.

Davvi Vindkraftpark

INNGREP: «Davvi Vindpark» er navnet på vindkraftanlegget som ønskes bygget innenfor den blå inntegningen. I 2012 ble det meldt inn byggeforslag av et annet vindkraftanlegg, kalt «Borealis Vindkraftverk», markert innenfor det røde feltet. Begge utbyggingene vil berøre Reinbeitedistrikt 13 – Lágesduottar. – Området er trekkleie for reindrifta, men ellers har området et magert naturmangfold og lite aktiv reindrift, hevder Vindkraft Nords prosjektleder. Vindkraft Nord vil nå ta kontakt med reindrifta for å orientere dem om vindkraftplanene.

Foto: Skjermdump fra Vindkraft Nords kart

– God vindkvalitet i området

Det har ikke lyktes NRK å oppnå telefonkontakt med leder og nestleder i det berørte reinbeitedistriktet, henholdsvis John Idar Anti og Nils Mathis A. Gaup i Reinbeitedistrikt 13.

Vindkraft Nords prosjektleder sier imidlertid følgende:

– Denne saken har vi jobbet med siden 2008. Da var planene en mye større vindpark enn i dag. Reindrifta var naturlig nok skeptisk da vi møtte med dem i 2010.

– Hvorfor vindkraft der?

– Det er god vindkvalitet i området. Det er lite turbulens, slik man gjerne får der det er høye fjell. Dette viddeområdet er derfor veldig godt egnet, svarer Skoglund.

Rásttigáisá

POPULÆR TURDESTINASJON: Rásttigáisá ligger i kommunegrenseområdet mellom Lebesby og Tana i Øst-Finnmark, og omtales gjerne i gammel samisk tro for å være et hellig fjell. Årlig arrangeres det gruppeturer til fots til toppen av fjellet av det lokale idrettslaget Sirma I.L.

Foto: Stian Strøm

– Kan bli problematisk

Ronny Wilhelmsen

SKEPTISK: Arbeiderpartiets sametingsråd Ronny Wilhelmsen har blant annet naturinngrep og vindkraft som sitt ansvarsområde. Han takker gjerne ja til møteinvitasjonen fra Vindkraft Nord. – Vi må nå få i gang en dialog med både reindrifta og tiltakshaveren, sier Wilhelmsen.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Dette må jeg få sette meg grundig inn i først, sier sametingsråd Ronny Wilhelmsen (Ap), og fortsetter:

– Men reindriftas bruk av området gjør at dette kan bli problematisk sett fra Sametingets side.

– Reindrifta er en viktig næring i området, så jeg vil svært gjerne høre hva de har å si til dette, tillegger han.

Forberedt på protester

Geir Skoglund hos Vindkraft Nord mener det ikke er til å unngå at slike store anlegg vil berøre ulike interesser, slik som friluftsliv.

– Dette vil få landskapsmessige effekter, erkjenner han, og tillegger:

– Samtidig vil dette muliggjøre en kraftutvikling som vil være grunnlag for industriell utvikling i Finnmark, sier Geir Skoglund.

– Det blir ofte protestert mot slike inngrep. Har dere vurdert dette?

– Vi antar at det kan bli protester. Det er vi jo vant med. Men vi håper på god dialog både med Sametinget og kommunene, for å forklare at dette er viktige industrielle anlegg som gir gode virkninger i fylket, sier prosjektlederen.