Raser mot vindkraftplanene

– Planene om vindkraft i et av Norges største reinbeitedistrikter må skrinlegges først som sist, oppfordrer leder i NRL, Ellinor Marita Jåma.

Thomas Åhrèn og Ellinor Marita Jåma

NEI TIL VINDKRAFTUTBYGGING: Leder i NRL Ellinor Marita mener det vil være urealistisk med vindkraftutbygging i Rásttigáisá-området

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Oppfordringa kommer til Vindkraft Nord som har planer om å bygge en splitter ny vindkraftpark i området nord for Rásttigáisá i Tana og Lebesby i Øst-Finnmark. Foruten å være et vitalt reindriftsområde for et av Norges største reinbeitedistrikter, er dette også et populært utmarksområde.

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, er oppgitt over planene.

Hun synes at det nå er gått inflasjon i vindkraftutbygginger i reinbeiteområder.

– Det popper opp nye planer altfor ofte. Dette forundrer oss når man på forhånd vet at mye av disse ikke lar seg bli gjennomført.

– Hvilke skader påfører dette reindrifta?

– Foruten store forstyrrelser fra vindturbiner, vil anlegget også føre til nye veiutbygginger og flere folk til reinbeiteområdene. Sammen med andre inngrep, blir ressursgrunnlaget for reindrifta stadig mindre, noe som bekymrer oss sterkt, svarer Jåma.

NRL har satt inngrepene på dagsorden i 2017 for å finne ut hvordan reindriftsarealer kan bevares.

Ingen planer om skrinlegging

Harald Dirdal

HÅPER PÅ DIALOG: Ansvarlig prosjektleder Harald Dirdal håper på god dialog med reindriftsnæringa for å finne minnelige løsninger for vindkraftplanene.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Ansvarlig prosjektleder Harald Dirdal svarer at de ikke har noen planer om å skrinlegge prosjektet slik NRL-lederen oppfordrer.

– Det vil være unaturlig å skrinlegge et prosjekt som allerede er forhåndsmeldt, svarer Dirdal.

Vindkraft Nord har invitert Sametinget og de berørte kommunene Tana og Lebesby til drøftingsmøte.

Samtidig ønsker han å få god dialog med reindriftsnæringen om planene. Men hittil har de ennå ikke oppnådd noen kontakt med reinbeitedistrikt 13 som vil bli berørt av utbyggingen.

– Når håper dere at utbyggingen kan settes i gang?

– Det er vanskelig å spekulere i det. Men en konsesjonsprosess frem til 2020–21 er vel rimelig å anta i det minste.

Opprinnelige planer fire ganger større

Dirdal forteller at de opprinnelige planene har vært fire ganger større enn dagens. Men er blitt redusert for å tilpasse forventet nettkapasitet i 2021.

Davvi Vindkraftpark

INNGREP: «Davvi Vindpark» er navnet på vindkraftanlegget som ønskes bygget innenfor den blå inntegningen. I 2012 ble det meldt inn byggeforslag av et annet vindkraftanlegg, kalt «Borealis Vindkraftverk», markert innenfor det røde feltet. Begge utbyggingene vil berøre Reinbeitedistrikt 13 – Lágesduottar. – Området er trekkleie for reindrifta, men ellers har området et magert naturmangfold og lite aktiv reindrift, hevder Vindkraft Nords prosjektleder. Vindkraft Nord vil nå ta kontakt med reindrifta for å orientere dem om vindkraftplanene. FOTO: SKJERMDUMP FRA VINDKRAFT NORDS KART

Foto: Skjermdump fra Vindkraft Nords kart

Vindkraft Nord har ingen planer om å søke offentlig støtte til prosjektet.

– Dette er et lønnsomt prosjekt som vil bli finansiert av store industrielle selskaper, forteller Dirdal.

Forberedt på erstatning

Hvordan vil dere imøtegå protestene mot utbyggingen fra reindrifta?

– Vi er nødt til å starte en helt åpen dialog med dem for å finne gode løsninger og gode kompensasjonsordninger for reindrifta. Det kan være ulike avbøtende tiltak som kan være en fordel for reindrifta.

Dirdal vil ikke si noe om hvilke avbøtende tiltak som kan være aktuelle. Et tiltak kan være å begrense utbyggingsvirksomheten og drifta i perioder som er viktige for reindrifta.

Hva med erstatning?

– Helt naturlig spørsmål å diskutere, svarer Dirdal.