Planlegger mengder med vindkraft i reindriftsområder

En gjennomgang som avisa Ságat har gjort, viser at det planlegges hele fem vindkraftanlegg i deler av Øst-Finnmark. Reindriftsnæringen er svært kritisk.

Raggovidda vindkraft

GIR STRØM – MEN SKAPER ENGSTELSE: Vindkraftturbiner à la disse bekymrer ofte friluftsinteresser og reindriftsnæringen. Disse er fotograferte ved Raggovidda vindkraftverk på Varangerhalvøya. Vindturbinene i de øvrige planlagte utbyggingsområdene er ikke nødvendigvis identiske.

Foto: Varanger kraft

Det ble oppstandelse da NRK i desember fortalte om de planlagte vindkraftutbyggingene nær det karakteristiske og populære fjellet Rásttegáisá, i kommunegrenseområdet mellom Tana og Lebesby i Finnmark.

Utbyggingene var ønsket hemmeligholdt, og vil berøre et av landets største reinbeitedistrikter, dersom utbyggingsplanene blir gjennomført.

En oversikt som Ságat presenterer, viser at det planlegges til sammen minst fem vindkraftanlegg mellom Laksefjordvidda og Nordkynhalvøya i Øst-Finnmark (ekstern lenke – bak betalingsmur).

Davvi Vindkraftpark

TO AV ANLEGGENE: «Davvi Vindpark» er navnet på vindkraftanlegget som ønskes bygget innenfor den blå inntegningen. I 2012 ble det meldt inn byggeforslag av et annet vindkraftanlegg, kalt «Borealis Vindkraftverk», markert innenfor det røde feltet. Begge utbyggingene vil først og fremst berøre Reinbeitedistrikt 13 – Lágesduottar. Fra før av eksisterer Kjøllefjord vindkraftverk sørøst på Nordkynhalvøya, utenfor kartet.

Foto: Skjermdump fra Vindkraft Nords kart

– Skader kalvebeite

De fem planlagte vindkraftanleggene vil først og fremst bygges innenfor Lebesby og Gamvik kommuner, men også til dels innenfor Tana kommune.

To av de berørte reinbeitedistriktene går sterkt imot planene, da de mener utbyggingen vil få reinsdyrene til å sky området hvor vindturbinene etter planene skal bygges.

– Utbyggingen vil skade kalvebeite. Det går ut over kalvevekt. Det betyr at vi må redusere flokken enda mer, og det kommer på toppen av reduksjonen i reintall som staten allerede har pålagt. Til slutt blir det ikke noe bærekraftig reindrift for oss, uttaler Nils Mathis Gaup i Reinbeitedistrikt 13 til Ságat.

Frister med arbeidsplasser

Utbygger Grenselandet AS står bak deler av de fem utbyggingsplanene, og hevder på sin side at de 350 turbinene de skal bygge i kommunegrenseområdet mellom Tana og Lebesby, vil generere rundt 100 «brutto-arbeidsplasser» i driftsfasen – altså etter at de eventuelle utbyggingene er fullført.

– Direkte tilknyttet anlegget blir det om lag 30 til 40, men jeg understreker at det er veldig tidlig i prosessen nå, sier prosjektleder Harald Dirdal.

Utbyggeren hevder utbyggingsområdet er karrig og at reindriftsnæringen har liten aktivitet der.

Dette avvises av Reinbeitedistrikt 13.

– Det er vegetasjon der som reinen benytter seg av. Reinen trenger områder der det er vind på grunn av insektplager, sier Maret Laila Anti hos reinbeitedistriktet.