Hopp til innhold

Planlegger mengder med vindkraft i reindriftsområder

En gjennomgang som avisa Ságat har gjort, viser at det planlegges hele fem vindkraftanlegg i deler av Øst-Finnmark. Reindriftsnæringen er svært kritisk.

Raggovidda vindkraft

GIR STRØM – MEN SKAPER ENGSTELSE: Vindkraftturbiner à la disse bekymrer ofte friluftsinteresser og reindriftsnæringen. Disse er fotograferte ved Raggovidda vindkraftverk på Varangerhalvøya. Vindturbinene i de øvrige planlagte utbyggingsområdene er ikke nødvendigvis identiske.

Foto: Varanger kraft

Det ble oppstandelse da NRK i desember fortalte om de planlagte vindkraftutbyggingene nær det karakteristiske og populære fjellet Rásttegáisá, i kommunegrenseområdet mellom Tana og Lebesby i Finnmark.

Utbyggingene var ønsket hemmeligholdt, og vil berøre et av landets største reinbeitedistrikter, dersom utbyggingsplanene blir gjennomført.

En oversikt som Ságat presenterer, viser at det planlegges til sammen minst fem vindkraftanlegg mellom Laksefjordvidda og Nordkynhalvøya i Øst-Finnmark (ekstern lenke – bak betalingsmur).

Davvi Vindkraftpark

TO AV ANLEGGENE: «Davvi Vindpark» er navnet på vindkraftanlegget som ønskes bygget innenfor den blå inntegningen. I 2012 ble det meldt inn byggeforslag av et annet vindkraftanlegg, kalt «Borealis Vindkraftverk», markert innenfor det røde feltet. Begge utbyggingene vil først og fremst berøre Reinbeitedistrikt 13 – Lágesduottar. Fra før av eksisterer Kjøllefjord vindkraftverk sørøst på Nordkynhalvøya, utenfor kartet.

Foto: Skjermdump fra Vindkraft Nords kart

– Skader kalvebeite

De fem planlagte vindkraftanleggene vil først og fremst bygges innenfor Lebesby og Gamvik kommuner, men også til dels innenfor Tana kommune.

To av de berørte reinbeitedistriktene går sterkt imot planene, da de mener utbyggingen vil få reinsdyrene til å sky området hvor vindturbinene etter planene skal bygges.

– Utbyggingen vil skade kalvebeite. Det går ut over kalvevekt. Det betyr at vi må redusere flokken enda mer, og det kommer på toppen av reduksjonen i reintall som staten allerede har pålagt. Til slutt blir det ikke noe bærekraftig reindrift for oss, uttaler Nils Mathis Gaup i Reinbeitedistrikt 13 til Ságat.

Frister med arbeidsplasser

Utbygger Grenselandet AS står bak deler av de fem utbyggingsplanene, og hevder på sin side at de 350 turbinene de skal bygge i kommunegrenseområdet mellom Tana og Lebesby, vil generere rundt 100 «brutto-arbeidsplasser» i driftsfasen – altså etter at de eventuelle utbyggingene er fullført.

– Direkte tilknyttet anlegget blir det om lag 30 til 40, men jeg understreker at det er veldig tidlig i prosessen nå, sier prosjektleder Harald Dirdal.

Utbyggeren hevder utbyggingsområdet er karrig og at reindriftsnæringen har liten aktivitet der.

Dette avvises av Reinbeitedistrikt 13.

– Det er vegetasjon der som reinen benytter seg av. Reinen trenger områder der det er vind på grunn av insektplager, sier Maret Laila Anti hos reinbeitedistriktet.

Korte nyheter

 • Eai vel báhtareaddjit Stuorravuovddi bokte

  Dássái eai leat vel boahtán báhtareaddjit dahje migránttat Stuorravuovddi bokte Ruoššas Norgii.

  Gávcci jagi dassái bođii njuolggadusrievdadus ja dárkileappot teaksta, mii sáhttá dagahit ahte eai oppanassiige boađe.

  Nansen instituhta seniorduŧki Arild Moe navdá, ahte Ruošša ii háliit olgoriikalaččaid johtit guovllus gos sis leat olu militeara čiegusvuođat.

 • Álbmotválljejuvvon politihkkárat Fovse-ášši birra

  NRK čálii gieskat ahte Norgga Duopmársearvvi mielas lea ráđđehus atnán beare guhkes áiggi čuovvolit Fovse-duomu, ja sii ballet ahte dat sáhttá čuohcat luohttámuššii riektestáhtii.

  NRK lea jearran maid politihkalaš bellodagat Stuoradikkis oaivvildit duopmáriid vuorjašumi birra.

  – Mii vuordit ahte ráđđehus boahtá Stuorradiggái ja čilge movt sii háliidit sihkkarastit ahte olmmošvuoigatvuođat doahttaluvvojit Fovse-áššis, ja ahte jođánit gávdnet čovdosa, dadjá Ingvild Wetrhus Thorsvik, Gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  Stáhtaministtar vástida Duopmársearvái ahte Oljo- ja energiijadepartemeanttas lei árrat oktavuohta bieggafápmofitnodagaiguin ja boazodoaluin, muhto ovddasvástádus sihkkarastit boazodoalu vuoigatvuođaid lea stáhta duohken.

  – Mun sáhtán dáhkidit ahte mu ráđđehus dahká dan maid sáhttit gávdnat čovdosa dán hui váttes áššái, dadjá stáhtaministtar Jonas Gahr Støre (Bb) reivvestis.

  – Lea áibbas dohkketmeahttun ahte ráđđehus guokte jagi maŋŋel duomu ii leat vel fuolahan ahte olmmošvuoigatvuođarihkkumat loahpahuvvojit, lohká Lars Haltbrekken, Sosialisttalaš gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  – Áigegeavaheapmi lea šaddagoahtán stuora noađđin dán áššis, ja Ovddádusbellodat vuordá ahte ráđđehus jođánit buktá čovdosa, dadjá Terje Halleland, Ovddádusbellodaga energiijapolitihkalaš ovddasteaddji.


  NRK lea maid jearran nuoraidbellodagain maid sii oaivvildit Fovse-ášši birra.
  – Dál lea badjeláiggis ahte ráđđehus, gulahaladettiin guoskevaš boazodolliiguin, njulge boasttuvuođa riektan, dadjá AUF:s nubbijođiheaddji, Gaute Skjervø.

  – Jus šaddá presedeansan ahte eat čuovvul Alimusrievtti duomuid, de álgit mii sulastahttit riikkaid maiguin mii eat liiko buohtastahttit iežamet, dadjá Synnøve Kronen Snyen, Sosialisttalaš Nuoraid jođiheaddji.

  Loga bellodagaid vástádusaid áššis.

  Jonas Gahr Støre i Dubai
  Foto: Truls Antonsen / NRK
 • Viejega har fått akseptert bud på barnehagebygg

  Bygget der den lulesamiske barnehagen Viejega mánájgárdde holder til på Drag i Hamarøy, har vært til salgs i drøyt en måned. Nå er det klart at Viejega AS blir eieren av bygget, etter at de har fått akseptert bud på barnehagebygget.

  – Vi er fornøyd med å ha sikret eierskapet til bygget for videreføring av vårt tilbud som lulesamisk barnehage. Det gir forutsigbarhet fremover for planlegging og gjennomføring av det daglige språkarbeidet, sier styreleder Jørgen Kintel til NordSalten avis.

  Kintel ønsker ikke å uttale seg om kjøpesum til avisa, men sier at alt er lånefinansiert.

  Bygget ble ferdigbygd og tatt i bruk oktober 2020, og har vært eid av Husbanken etter at barnehagen Vuonak mánájåroj i stiftelsen Árran ble konkurs i juni 2022.

  Viejega AS ble etablert av foreldregruppa i barnehagen, og har drevet barnehage i samme bygg siden oktober 2022.

  Det var NordMegler AS som bisto Husbanken i forbindelse med salget av eiendommen på Hamnes på Drag.

  Styret i den lulesamiske barnehagen har tidligere uttalt at når de startet opp, var de full av ideer og at det er masse ting de har lyst til å komme i gang med. Med usikkerheten om eiendomsforholdene avklart er det grunn til å tro at styret nå kan konsentrere seg mer om faglig utvikling av barnehagen, skriver NordSalten avis.

  Lulesamisk barnehage Viejega
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK