Hopp til innhold

Marsjerte mot vindkraft: – La fjella leve

Dersom det blir vindkraftindustri på Stokkfjellet i Sør-Trøndelag vil det være svært negativt både for reinkalving og uberørt natur, mener de som protesterer mot utbyggingen.

Banner med skriften "La Fjella Leve", ved foten av Stokkfjellet

FLERE ENGASJERTE SEG: Marsjen gikk fra Kalvåa friluftsmuseum i Selbu til foten av Stokkfjellet. På venstre i bildet er Sandra Márjá West fra sametingspartiet NSR, og Inge Even Danielsen fra Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag.

Foto: Eva Maria Fjellheim

– Dette området er på mange måter unikt, ved at reinen stopper her av seg selv. Vi bruker området både før, under og etter kalvingstiden, forteller reindriftssamen Inge Even Danielsen, fra Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag, til NRK.

Han har sammen med over 100 andre vært med på en markering mot den planlagte vindkraftutbyggingen på Stokkfjellet i Selbu i Sør-Trøndelag.

Utendørsbilde av Hallgeir Opdal

FORNØYD: Sekretær for Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Hallgeir Opdal, er fornøyd med oppmøtet og håper Stokkfjellet vil forbli uberørt.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Sammen med Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag har reindriftssamene i sørdelen av Sápmi arrangert Stokkfjellmarsjen. En marsj de håper skal skape blest om deres kamp.

– Vi er kjempe godt fornøyd med arrangementet. Det viser at det er stor protest mot å bygge vindkraft i samisk reinbeiteland, og inngrepsfri natur, sier Hallgeir Opdal fra Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.

Internasjonal støtte

Reindriftssamen Danielsen sier at reinen unngår å bruke områder der den ser vindmølleturbiner.

– Vi må få et bedre kunnskapsgrunnlag på plass, for nå har det kommet rapporter som viser at reinen unngår områder med vindturbiner, sier han.

Marsjen får også internasjonal støtte. Både urfolk fra Colombia og Guatemala har kommet for å vise sin solidaritet.

– Samenes rettigheter må respekteres. Det er trist å se at våre urfolkssøstre og brødre her må slåss for sine områder på samme måte som vi må i Guatemala, sier mayakvinnen Maria Isabel Soc Carrilo fra organisasjonen CONAVIGUA til NRK.

Urfolk fra Sør- og Mellom-Amerika tenner lys i forbindelse med Stokkfjellmarsjen

STØTTE SEREMONI: Bondeorganisasjonen CNA fra Colombia, bondeorganisasjonen CUC og Urfolkskvinneorganisasjonen CONAVIGUA fra Guatemala var også kommet til Selbu. Til høyre på bildet er Maria Isabel Soc Carrilo fra CONAVIGUA, til venstre er Marlyn Martinez Rojas fra CNA.

Foto: Eva Maria Fjellheim

Fikk konsesjon – behandler klage

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i 2014 konsesjon til Trønderenergi Kraft AS til å bygge og drive Stokkfjellet vindkraftverk.

– Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved anlegget større enn ulempene tiltaket medfører, skriver NVE i sin begrunnelse.

NVE mener også at Stokkfjellet vindkraftverk ikke direkte vil berøre beiteområdene til reinen, i tillegg mener NVE at inngrepet i liten grad reduserer inngrepsfrie naturområder, eller villmark.

NVE mottok til sammen syv klager på vedtaket, fra blant annet friluftslivsinteresser, reindriften og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men avviste i 2015 klagene.

Klagesaken ligger nå hos Olje- og energidepartementet (OED).

Strøm til 15 000 husstander

Trønderenergi som er både utbygger og driver, har tidligere sagt til NRK at de ønsker å bidra til norske myndigheters ønske om å øke produksjonen av fornybar energi.

Tidligere har Trønderenergis kommunikasjonsdirektør, Bengt Eidem, uttalt til NRK at NVEs konsesjonsbehandling viser at det har vært en grundig og flerårig prosess med utredninger og høringer. Han bekrefter i en SMS til NRK søndag kveld, at Trønderenergi står ved det samme nå også.

– Norske myndigheter bemerker i konsesjonsdokumentet at vindkraftverket vil kun ha indirekte virkninger på reinens arealbruk. Trønderenergi er opptatt av å ha en best mulig dialog med berørte parter i de områdene vi opererer i, sa Eidem til NRK i juli.

Stokkfjellmarsjen markering med folk på tribunene

MANGE OPPMØTTE: Omtrent 120 personer møtte opp, ifølge arrangørene.

Foto: Eva Maria Fjellheim

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK