Båtsfjord-ordføreren med krafttale mot politikerkolleger

Geri Knutsen etterlyser mer strøm til Øst-Finnmark. Ordføreren i Båtsfjord sier det er håpløst å skulle drive næringsutvikling uten at kraftnettet bygges ut med langt større kapasitet.

Hamnfjell vindpark, Båtsfjord

Hamnefjell vindpark i Båtsfjord ble åpna tirsdag denne uka, men bare halvparten så stor som den kan bli.

Foto: Knut Sverre Horn / NRK

Tirsdag åpna den nye Hamnefjell vindpark i Båtsfjord. Men bare halvparten av Finnmark Krafts konsesjon kan bygges ut. Det er for liten kapasitet i Statnetts utvekslingspunkt i Varangebotn til å sette mer strøm på nettet i Øst-Finnmark. Kraftselskapet kan bygge ut enda 70 megawatt i vindparken. Det blir det foreløpig ingenting av.

– Ingen etablering uten infrastruktur

– Dette er håpløst. Nå må stortingsrepresentantene fra Finnmark samle seg slik at også vi i Øst-Finnmark får være med på næringsutviklinga. Uten infrastruktur er det ingen som vil etablere seg her, tordner Arbeiderparti-ordføreren i Båtsfjord, Geir Knutsen.

Geir Knutsen, ordfører i Båtsfjord, åpning av Hamnefjell vindpark

Ordfører i Båtsfjord, Geir Knutsen, raser over at politikerkolleger ikke klarer å få bygd ut kraftlinjenettet til østfylket.

Foto: Knut Sverre Horn / NRK

– Hva slags respons får du blant dine politikerkolleger på temaet utbygging av kraftnettet til Øst-Finnmark?

– Alle viser forståelse, men ingen tør å handle. Skal vi klare å utnytte våre fortrinn, må infrastrukturen på plass. Det viser jo eierne i Finnmark Kraft. Det er utrolig! De har tro på Finnmark. De satser nå 600 millioner i Båtsfjord, sier Knutsen.

Lover å holde trøkk

Ordføreren har fått tilbakemeldinger på sitt budskap de siste par dagene. Fremskrittspartiets nyvalgte stortingsrepresentant fra Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, lover å holde kraftlinjesaken varm:

Bengt Rune Strifeldt

Frps Bengt Rune Strifeldt lover å holde trøkk i kraftlinjesaken på Stortinget.

Foto: Astrid Krogh / NRK

– Statnett ser det kanskje ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt på samme måte som vi politikere gjør. Vi er nødt til å gi rammebetingelser også overfor Statnett for å kunne utvikle næringene i Finnmark. Og jeg ser det som særs viktig at vi får på plass ei kraftforsyning til østfylket.

– Når ser du for deg at ei slik kraftlinje kan komme da?

– Det er vanskelig å si, men at vi skal holde trøkk på det, det kan jeg love, sier Strifeldt.

– Må skape behov for kraft

Strifeldts partikollega i Olje- og energidepartementet, statssekretær Elnar Remi Holmen, mener strategien må være å gi gode rammevilkår blant annet for olje- og gassindustrien i Øst-Finnmark, og gjennom det skape behov for mer kraft.

– Det vil på sikt kunne bidra til at det blir samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre tiltak for å bygge ut nettet i denne retninga. Men vi kan ikke påføre innbyggerne kostnader uten at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier Holmen.

Runar Sjåstad

Runar Sjåstad fra Arbeidaprtiet sier han også er utålmodig.

Foto: Knut Åserud

– Vi er også utålmodige

Nyvalgt stortingsrepresentant, Runar Sjåstad (A), krever en større vilje fra Stanett til å gå i gang med tidkrevende prosesser i forkant av linjeutbygging.

– Vi har vært utålmodige vi også for å få videreført 420-kilovoltslinja fra Balsfjord til Skaidi, til Hammerfest og så videre til Nesseby i Øst-Finnmark. Vi har prøvd å pushe på og kjørt møter med Statnett, både regionalt og på toppnivå nasjonalt. Så vi er like utålmodige vi, sier Runar Sjåstad.