Hopp til innhold

Vil endre Sametingets valgkretser

Etter at Porsanger kommune har valgt å bryte samarbeidet i Ávjovári region, bør de ikke være i samme valgkrets som Karasjok og Kautokeino i forbindelse med sametingsvalget, mener flertallet i Kautokeino kommunestyre.

Ellen Inga O. Hætta

Kommunestyrerepresentant Ellen Inga O. Hætta (H) sier at det er flere årsaker til at hun ønsker å endre sammensetning av Ávjovári valgkrets.

Foto: Liv Inger Somby

– Dette må jo være en naturlig konsekvens av den manglende samarbeidsviljen som Porsanger kommune har vist i regionen, sier Ellen Inga O. Hætta (H).

Det var hun som fremmet forslaget som kan føre til endring av Ávjovári valgkrets .

– Dersom Kautokeino kommune skal beholde samarbeidet, bør man arbeide for å endre valgkretsene slik at Porsanger ikke er i samme valgkrets, heter det i vedtaket.

Ávjovári válgabiire/ Ávjovári valgkrets består i dag av tre kommuner: Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Kretsen har til sammen åtte representanter på Sametinget.

De samme kommunene har også utgjort Ávjovári urfolksregion. Men Porsanger kommune har i juni vedtatt å melde seg ut av dette urfolkssamarbeidet . Det er dette som er foranledningen til fredagens kommunestyrevedtak i Kautokeino kommune.

Kommunereform

– Men forslaget om å endre sammensetning av Ávjovári valgkrets, må også sees i sammenheng med den bebudede kommunereformen fra regjeringen. Kommunekartet kan etter dette være helt annerledes i fremtiden, forklarer Ellen Inga O. Hætta.

Målet med denne reformen er større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

– Siden Porsanger allerede nå så klart har signalisert at de ikke ønsker å samarbeide med Karasjok og Kautokeino, bør de ta konsekvensen av dette også i forhold til den bebudede kommunereformen, mener Ellen Inga O. Hætta.

Hun ønsker en debatt om hvorvidt Sametingets valgkretser bør gjenspeile den fremtidige kommunestrukturen.

– Dersom for eksempel Karasjok og Kautokeino slås sammen til én kommune, er det ikke usannsynlig at også valgkretsenes sammensetning må endres, mener Hætta.

– Har ikke gitt forventede resultater

Ordfører Knut Roger Hansen (H) i Porsanger kommune, synes det er greit å diskutere den fremtidige kommunestrukturen. Men ut over det ønsker han ikke å kommentere forslaget fra Kautokeino kommune.

– Men det er jo heller ikke slik at man frasier seg retten til å delta i sametingsvalget på grunn av at man har gått ut av et regionsamarbeid.

Årsaken til at Porsanger valgte å gå ut av urfolksregionen, er at dette samarbeidet ikke har gitt forventede resultater, forklarer Knut Roger Hansen.

Tidkrevende arbeid

Landet er i dag delt inn i syv valgkretser.

Avdelingsdirektør i Sametinget, Randi Romsdal Balto, sier at det er fullt mulig å endre valgkretsene. Men da må det gjøres en forskriftsendring.

– Men dette kan være tidkrevende, forklarer Balto.

Korte nyheter

 • – Allet čierut min duššiid dihte

  Sámediggepresideanttas Silje Karine Muotkas leat stuora vuordámušat Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportii, mii almmuhuvvo duorastaga diibmu 12.00 Stuoradikki neahttasiidduide.

  Muotka geardduha Terese Olli Sara sániid «Allet čierut min duššiid dihte» go muitala iežas vuordámušaid raportii. Muotka ovdanbuvttii Olli Sara dajahusa juo iežas ođđabeairuohta sártnis.

  -Dat bohtet sihkkarit olu gatnjalat gáhččat, dadjá Muotka.

  Muhto son váruha čieruhit sápmelaččaid duššiid dihte.

  – Jus ii leat makkárge doaibma mii dikšu dáid háviid, de leat dát hávit ain rabas. Mii eat nákce dalle soabadit, dadjá Muotka.

  Sámediggepresideantta sávvá goitge soabadit.

  – Dat lea vejolaš soabadit, muhto mun balan go dás lea sáhka guhkes áiggi dáruiduhttinpolitihkas, mii lea stuora oassin min historjjás. Nu ahte soabadeapmi lea dat stuora gažaldatmearka dás, loahpa son.

  Silje Karine Muotka
  Foto: Åse M. P. Pulk / Sámediggi/ Sametinget
 • Røde Kors fikk varsel fra Lotteritilsynet

  Finnmark Røde Kors brukte lang tid på å sende inn rapportskjema etter et lotteri som foreningen arrangerte i oktober, i fjor.

  Lotteri – og stiftelsestilsynet varslet Finnmark Røde Kors tidligere i mai, om at tilsynet ville trekke tilbake retten til å arrangere lotterier, hvis foreningen ikke sendte inn rapporten innen 30 mai.

  I dag bekrefter tilsynet at Røde Kors har holdt fristen, og dermed faller varselet bort.

  Røde Kors logo på skulder
  Foto: Martin Torstveit / NRK
 • Muohtti dahjege šlahtti muhttin báikkiide

  Davvi-Norggii dieđihuvvo olu arvi boahttevaš beivviid. Ja gaskaváhku boahtá muhtin báikkiide šlahtti dahjege muohtti.

  Dan čállet Meterologat Twitterii.

  Paraply i snøvær
  Foto: www.colourbox.no/ PHILIPPE Pauchet / PHOTOPQR/LA VOIX DU NORD