Vil endre Sametingets valgkretser

Etter at Porsanger kommune har valgt å bryte samarbeidet i Ávjovári region, bør de ikke være i samme valgkrets som Karasjok og Kautokeino i forbindelse med sametingsvalget, mener flertallet i Kautokeino kommunestyre.

Ellen Inga O. Hætta

Kommunestyrerepresentant Ellen Inga O. Hætta (H) sier at det er flere årsaker til at hun ønsker å endre sammensetning av Ávjovári valgkrets.

Foto: Liv Inger Somby

– Dette må jo være en naturlig konsekvens av den manglende samarbeidsviljen som Porsanger kommune har vist i regionen, sier Ellen Inga O. Hætta (H).

Det var hun som fremmet forslaget som kan føre til endring av Ávjovári valgkrets .

– Dersom Kautokeino kommune skal beholde samarbeidet, bør man arbeide for å endre valgkretsene slik at Porsanger ikke er i samme valgkrets, heter det i vedtaket.

Ávjovári válgabiire/ Ávjovári valgkrets består i dag av tre kommuner: Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Kretsen har til sammen åtte representanter på Sametinget.

De samme kommunene har også utgjort Ávjovári urfolksregion. Men Porsanger kommune har i juni vedtatt å melde seg ut av dette urfolkssamarbeidet . Det er dette som er foranledningen til fredagens kommunestyrevedtak i Kautokeino kommune.

Kommunereform

– Men forslaget om å endre sammensetning av Ávjovári valgkrets, må også sees i sammenheng med den bebudede kommunereformen fra regjeringen. Kommunekartet kan etter dette være helt annerledes i fremtiden, forklarer Ellen Inga O. Hætta.

Målet med denne reformen er større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

– Siden Porsanger allerede nå så klart har signalisert at de ikke ønsker å samarbeide med Karasjok og Kautokeino, bør de ta konsekvensen av dette også i forhold til den bebudede kommunereformen, mener Ellen Inga O. Hætta.

Hun ønsker en debatt om hvorvidt Sametingets valgkretser bør gjenspeile den fremtidige kommunestrukturen.

– Dersom for eksempel Karasjok og Kautokeino slås sammen til én kommune, er det ikke usannsynlig at også valgkretsenes sammensetning må endres, mener Hætta.

– Har ikke gitt forventede resultater

Ordfører Knut Roger Hansen (H) i Porsanger kommune, synes det er greit å diskutere den fremtidige kommunestrukturen. Men ut over det ønsker han ikke å kommentere forslaget fra Kautokeino kommune.

– Men det er jo heller ikke slik at man frasier seg retten til å delta i sametingsvalget på grunn av at man har gått ut av et regionsamarbeid.

Årsaken til at Porsanger valgte å gå ut av urfolksregionen, er at dette samarbeidet ikke har gitt forventede resultater, forklarer Knut Roger Hansen.

Tidkrevende arbeid

Landet er i dag delt inn i syv valgkretser.

Avdelingsdirektør i Sametinget, Randi Romsdal Balto, sier at det er fullt mulig å endre valgkretsene. Men da må det gjøres en forskriftsendring.

– Men dette kan være tidkrevende, forklarer Balto.