Hopp til innhold

Vil endre Sametingets valgkretser

Etter at Porsanger kommune har valgt å bryte samarbeidet i Ávjovári region, bør de ikke være i samme valgkrets som Karasjok og Kautokeino i forbindelse med sametingsvalget, mener flertallet i Kautokeino kommunestyre.

Ellen Inga O. Hætta

Kommunestyrerepresentant Ellen Inga O. Hætta (H) sier at det er flere årsaker til at hun ønsker å endre sammensetning av Ávjovári valgkrets.

Foto: Liv Inger Somby

– Dette må jo være en naturlig konsekvens av den manglende samarbeidsviljen som Porsanger kommune har vist i regionen, sier Ellen Inga O. Hætta (H).

Det var hun som fremmet forslaget som kan føre til endring av Ávjovári valgkrets .

– Dersom Kautokeino kommune skal beholde samarbeidet, bør man arbeide for å endre valgkretsene slik at Porsanger ikke er i samme valgkrets, heter det i vedtaket.

Ávjovári válgabiire/ Ávjovári valgkrets består i dag av tre kommuner: Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Kretsen har til sammen åtte representanter på Sametinget.

De samme kommunene har også utgjort Ávjovári urfolksregion. Men Porsanger kommune har i juni vedtatt å melde seg ut av dette urfolkssamarbeidet . Det er dette som er foranledningen til fredagens kommunestyrevedtak i Kautokeino kommune.

Kommunereform

– Men forslaget om å endre sammensetning av Ávjovári valgkrets, må også sees i sammenheng med den bebudede kommunereformen fra regjeringen. Kommunekartet kan etter dette være helt annerledes i fremtiden, forklarer Ellen Inga O. Hætta.

Målet med denne reformen er større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

– Siden Porsanger allerede nå så klart har signalisert at de ikke ønsker å samarbeide med Karasjok og Kautokeino, bør de ta konsekvensen av dette også i forhold til den bebudede kommunereformen, mener Ellen Inga O. Hætta.

Hun ønsker en debatt om hvorvidt Sametingets valgkretser bør gjenspeile den fremtidige kommunestrukturen.

– Dersom for eksempel Karasjok og Kautokeino slås sammen til én kommune, er det ikke usannsynlig at også valgkretsenes sammensetning må endres, mener Hætta.

– Har ikke gitt forventede resultater

Ordfører Knut Roger Hansen (H) i Porsanger kommune, synes det er greit å diskutere den fremtidige kommunestrukturen. Men ut over det ønsker han ikke å kommentere forslaget fra Kautokeino kommune.

– Men det er jo heller ikke slik at man frasier seg retten til å delta i sametingsvalget på grunn av at man har gått ut av et regionsamarbeid.

Årsaken til at Porsanger valgte å gå ut av urfolksregionen, er at dette samarbeidet ikke har gitt forventede resultater, forklarer Knut Roger Hansen.

Tidkrevende arbeid

Landet er i dag delt inn i syv valgkretser.

Avdelingsdirektør i Sametinget, Randi Romsdal Balto, sier at det er fullt mulig å endre valgkretsene. Men da må det gjøres en forskriftsendring.

– Men dette kan være tidkrevende, forklarer Balto.

Korte nyheter

 • Evakueringene i Troms videreføres

  Politiet i Troms informerer lørdag ettermiddag om at evakueringa av de 22 innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand i Tromsø kommune, samt de berørte beboerne på Reinøya i Karlsøy kommune, videreføres.

  Skredsituasjonen er uendret i Troms, og politimester i Troms har derfor besluttet å videreføre evakuering på Reinøya, Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand inntil videre.

  Politimesterens beslutning er gjort etter anbefaling fra kommunene og aktører med skredfaglig kompetanse.

  Lørdag og søndag vil det gjøres skredundersøkelser på lokasjonene som er evakuert. Det vil gjøres daglige vurderinger om evakueringen skal oppheves.

  De evakuerte blir orientert av sine kommuner.

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

  Politiet sier til NRK at de ikke er kjent med at folk som er isolert mangler mat og medisiner.