Hopp til innhold

Ávjovári válgabiire/Ávjovárri valgkrets

Valgkretsen består av tre kommuner. Åtte representanter skal velges inn på Sametinget.

Kautokeino

Kautokeino tilhører valgkretsen som er den største.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Kommunene i Ávjovári válgabiire/Ávjovári valgkrets er:

Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

I 2009 hadde valgkretsen ni mandater. Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg.

Turistlavvoer ved Bjørnnes i Porsanger

Porsangerfjorden.

Foto: Jan Henrik Hætta / NRK

Ávjovári válgabiire/Ávjovári valgkretsvalgkrets hadde 3.532 manntallsførte 30. juni 2011, og får dermed åtte mandater i 2013.

De tre kommunene hadde 9.636 innbyggere ved inngangen av første kvartal 2012.

Listene

Her er listene til 2013-valget (her oppdateres listene etter hvert som nominasjonene gjennomføres).

Arbeiderpartiet

Árja

Ávjovári Fastboendes liste

Fremskrittspartiet

Høyre

Flyttsamelista/Johttisápmelaččaid lista

Kristelig Folkeparti

Norske Samers Riksforbund

Ealáhus ja Luondu/Næring og Natur

Samefolkets parti

Senterpartiet

Venstre

Valgresultater

Her er valgresultatet fra 2013-valget:

Valgkrets 2: Resultater

Liste

Opptalte st.

%-fordeling

2009-stemmer

%-endring 2009

Repr.

Endring

Árja

449

 18,3

 

 

 2

 

Ap

 332

 12,7

 

 

 1

 

Fastbo.

 264

 10,1

 

 

 1

 

Frp

 113

 4,3

 

 

 

 

Flyttsame.

 344

 13,2

 

 

 1

 

KrF

 42

 1,6

 

 

 

 

NSR

 587

 22,4

 

 

3

 

Næring og Natur

 133

 5,1

 

 

 

 

Samefolkets parti

 99

 3,8

 

 

 

 

Sp

66

 2,5

 

 

 

 

Venstre

 50

 1,9

 

 

 

 

Blanke

 14

 0,5

 

 

 

 

Frammøte

2615

 72,2

 

 

 8

 

Her er valgresultatet fra 2009-valget:

Valgkrets 2

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer 

Prosent 

Mandatprogn

NSR

210

522

18.1 

2

Sp

32

101

3.5

 

SfP

81

180

6.2

 

DnA 

243

536

18.5

Árja 

189

586

20.3

Frp 

52

130

4.5

 

Høyre

46

165

5.7

1

Fastb. 

34

127

4.4

 

Flyttsam. 

240

447

15.5

2

KrF 

17

51

1.8

 

13

46

1.6 

 

30. juli 2009 var det 3.565 personer i manntallet: 1.836 menn og 1.729 kvinner.

Det totale innbyggertallet i de tre kommunene i Ávjovári válgabiire/Ávjovári valgkrets var 9.821 (1.7.2008). 35,8% av innbyggerne i kommunene var oppført i samemanntallet. 2.647 stemte, og det ga en fremmøteprosent på 74,2.

Valglistene i krets 2 i 2009

I 2005 og ved de foregående valgene gjaldt en annen valgordning. Den nye valgkretsen - Ávjovárri - besto hovedsaklig av de tidligere kretsene Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Her er valgresultatet fra 2005-valget:

Sametingsvalget 2005

Parti

Antall stemmer

Mandater

Arbeiderpartiet

767

4

NSR

641

3

Senterpartiet

267

1

Samefolkets Parti

256

1

Flyttsamelister

360

1

Andre partier og lister

523

2

Ved valget i 2005 var Karasjok (valgkrets 3) og Kautokeino (valgkrets 4) egne kretser. Porsanger kommune var en del av valgkrets 5.

Disse kommunene hadde 3.521 personer oppført i samemanntallet i 2005. Av disse avga 2.610 stemme (74,1%) ved valget i 2005.

Disse har representert valgkretsen

I 2013-valget ble disse valgt inn:

Laila Susanne Vars, Árja

Inger Eline Eriksen, Árja

Marit Kirsten Anti Gaup, Ap

Johan Vasara, Ap

Per Andersen Bæhr, Flyttsamelista

Isak Mathis O. Hætta, Fastboende liste

Laila Nystad, NSR

Mathis Nilsen Eira, NSR

Aili Keskitalo, NSR

I 2009-valget ble disse valgt inn (lenkene av representantene er presentasjonen før 2009-valget):

Valgkrets 2
Foto: Grafikk: NRK

Ettersom Egil Olli ble sametingspresident, kom Ronny Wilhelmsen inn som fast representant. Laila Susanne Vars ble visepresident, og dermed kom Alf Isaksen inn som fast representant for Árja.

Alt om 2009-valget på NRK Sápmi

Følgende har representert dette området på Sametinget:

2005-2009:

Karasjok: Egil Olli (Ap), Marie Therese N. Gaup (Ap), Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR) og Terje Tretnes (Samefolkets parti).

Sametinget

Sametinget ligger i Karasjok.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kautokeino: Aili Keskitalo (NSR), Klemet Erland Hætta (NSR) og Per A. Bæhr (Flyttsamelista)

Porsanger: Josef Vedhugnes (Ap), Wiebke Synnøve Slåtsveen (Ap) og Olaf Eliassen (Sp).

2001-2005:

Karasjok: Egil Olli (Ap), Ragnhild Nystad (NSR) og Terje Tretnes (Samefolkets parti).

Kautokeino: Per A. Bæhr (Flyttsamelista), Isak Mathis O. Hætta (Fastboendes liste) og Ole Henrik Magga (NSR).

Porsanger: Josef Vedhugnes (Ap), Sverre Andersen (Ap) og Olaf Eliassen (Sp).

1997-2001:

Karasjok: Egil Olli (Ap), Ragnhild L. Nystad (NSR) og John Henrik Eira (NSR).

Kautokeino: Per A. Bæhr (Flyttsamelista), Isak Mathis O. Hætta (Fastboendes liste) og Ole Henrik Magga (NSR).

Porsanger: Josef Vedhugnes (Ap), Geir Liland (Samenes valgforbund) og Peder Mathisen (Sp).

1993-1997:

Karasjok: Egil Olli (Ap), Ragnhild L. Nystad (NSR) og John Henrik Eira (NSR).

Kautokeino: Ole Henrik Magga (NSR), Inger Anne S. Gaup (NSR) og Heaika Skum (Fastboendes liste).

Porsanger: Jens Petter Olsen (Ap), Alf E. Nystad (NSR) og Peder Mathisen (Sp).

1989-1993:

Karasjok: Egil Olli (Ap), Hans Guttorm (NSR) og John Henrik Eira (NSR).

Kautokeino: Ole Henrik Magga (NSR), Mathis Mathisen Gaup (Reindriftsnæringens liste) og Mikkel Aslaksen Gaup (Utkantsbygdenes liste).

Porsanger: Josef Vedhugnes (Ap), Alf E. Nystad (NSR) og Peder Mathisen (NSR).

Her kan du selv søke på samtlige lister som er stilt til samtlige sametingsvalg: NSD-PolSys (ekstern lenke fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Data om det politiske system). Klikk deg inn på Valglistearkivet.

Korte nyheter

 • Hábmeme vuosttaš sámi mediadieđáhusa

  Sámediggi áigu hábmet vuosttaš sámi mediadieđáhusa, ja bovdii sámi mediaásahusaid seminárii mánnodaga 23.05, gullat movt sin mediagovva lea, ja makkár hástalusat sis leat.

  Ávvira váldodoaimmaheaddji Kari Lisbeth Hermansen oaidná dárbbu dákkár seminárii, ja muitala ahte sámi mediain leat ollu hástalusat. Justte dál lea erenoamáš váttis rekrutteret sámi mediabargiid.

  – Ollu surggiin sámis lea hástalus gávdnat fágabargiid geain lea sámegiel máhttu, ja dan seamma mediasuorggis.

  Sametinget skal komme med en samisk mediamelding. Samiske medieaktører og medieforskere er med for å komme med innspill på hvordan de kan styrke den uavhengige samiske pressen.
 • Ble nektet å registrere på samisk

  Foreningen Guovdageainnu historjásearvi, Kautokeino historielag, ble nektet å registrere protokoll på samisk i Brønnøysundregistrene. Det skriver Ságat.

  Etter årsmøtet sendte historielaget inn opplysninger til de offentlige registrene i Brønnøysund. Nylig fikk de til svar at dersom opplysningene ikke ble sendt inn på nytt på bokmål, vil etaten avbryte registreringen. Beskjeden var underskrevet av saksbehandler og fagdirektør.

  – Vi er både overrasket og skuffet over å bli møtt med en slik nedlatende holdning til bruk av samisk språk i offentlig virksomhet i 2022, sier leder i historielaget Nils Johan Heatta til Ságat.

  Han har sendt brev til registrene, med påpekning om at samiske språk etter loven er likestilt med norsk. Det vises til språkloven, sameloven og grunnloven.

  Nils Johan Hætta
  Foto: Ole Kaland / NRK
 • Čearru geassá stáhta dikki ovdii

  Dálbma čearru geassá Ruoŧa stáhta diggái go oaivvildit sis lea okto vuoigatvuohta bivdo- ja guolástusrivttiid hálddašit čearu eatnamiin. Čearu ságadoalli Aslak Allas duođašta, ahte leat geassán stáhta dikki ovdii, muhto ii kommentere dađi eanet ášši. Norrbottena leanastivrras dadjet diehtit Girjása duomu sisdoalu, muhto jotket vuovdimis meahcástanlobiid guvlui nu guhká go ráđđehus eará dieđuid addá. Nu čállá SVT Sápmi.

  Hagle og rype
  Foto: Privat