Hopp til innhold

Velgerne har størst tillit til Aili

Nesten fire av ti sametingsvelgere har størst tillit til NSRs presidentkandidat. – Slik har det alltid vært, svarer Aps kandidat.

Laila Susanne Vars, Vibeke Larsen og Aili Keskitalo

De tre kvinnelige presidentkandidatene i NRK Sápmi-studio. Laila Susanne Vars (f.v.), Vibeke Larsen og Aili Keskitalo.

Foto: Edmund Grønmo / NRK

I den siste meningsmålingen Sentio har utført for NRK Sápmi, fikk velgerne dette spørsmålet:

«Hvilke av disse presidentkandidatene har du størst tillit til?»

Kandidat

Prosent

Aili Keskitalo, NSR

38,2

Laila Susanne Vars, Árja

16

Vibeke Larsen, Ap

14

Helge Guttormsen, Sp

6,7

Vet ikke/ingen av dem

25,2

– Politikken viktigst

Aili Keskitalo legger ikke skjul på at tallene i målingen gjør henne glad.

– Jeg har erfaring, pågangsmot og et sterkt ønske om å fremme samepolitikk. Samtidig er det viktig å understreke at folk også må stemme NSR hvis de ønsker meg som president, sier hun til NRK.

38,2 prosent av sametingsvelgerne svarer at de har størst tillit til henne. Størst tillit har hun naturlignok blant sine egne (88,5 prosent), men 18,9 prosent av Aps velgere svarer at de har størst tillit til henne som president.

Aps Vibeke Larsen har langt mindre tillit blant sine egne enn det Keskitalo har. 48,1 prosent av Ap-velgerne har størst tillit til henne. Bare 1,6 prosent av NSR-velgerne har størst tillit til Larsen.

– NSRs kandidat har alltid hatt større oppslutning enn partiet. Hos oss har det vært motsatt, og det synes vi er greit. Det er politikken som står i sentrum og ikke personen, sier Vibeke Larsen til NRK.

Presidentkandidat - politisk preferanse

Parti

A.Keskitalo

L.S.Vars

V.Larsen

H.Guttormsen

Ingen av disse/vet ikke

NSR

88,5

4,1

1,6

0,8

4,9

Ap

18,9

15,1

48,1

2,8

15,1

Frp

3,6

14,3

3,6

14,3

64,3

Sp

26,3

10,5

5,3

57,9

 

Høyre

25,8

16,1

6,5

16,1

35,5

Árja

 

94,1

 

 

5,9

Nordkalott.

3,7

33,3

25,9

14,8

22,2

Samme bilde i 2010

I en tilsvarende måling i juni 2010 svarte 30,3 prosent av velgerne at de ønsket seg Aili Keskitalo som president. 18,8 prosent ønsket Egil Olli. Laila Susanne Vars var ønsket av 19,2 prosent av velgerne.

Vibeke Larsen

Aps presidentkandidat Vibeke Larsen.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

– I forhold til Arbeiderpartiet er dette noe som har vært der hele tiden. Presidentkandidaten har ikke hatt personlig støtte, men det er partiet som har støtte. Jeg er bare et talerør for Aps politikk, og slik har det alltid vært med de andre presidentkandidatene våre også, sier Aps presidentkandidat Vibeke Larsen.

– Hyggelig

Ingen av kandidatene har større tillit blant sine egne enn Árjas Laila Susanne Vars, viser tallene: 94,1 prosent.

– Det er selvsagt hyggelig at såpass mange velgere sier de har tillit til meg og at jeg kunne vært Sametingets fremste leder, sier hun til NRK.

Árja har holdt seg på sju prosents oppslutning i de to siste meningsmålingene. Vars har samtidig større tillit blant velgerne enn det Aps Vibeke Larsen har.

– Det er vanskelig å finne en forklaring på dette ettersom partiet mitt ikke har større oppslutning. Jeg tror sametingsvalget også viser at valget skjer ut i fra hvilke personer velgerne ønsker seg dit, sier Laila Susanne Vars.

Sps presidentkandidat Helge Guttormsen er fornøyd med tallene i målingen.

– Jeg hadde nok ikke regnet med å ha bedre tall enn de andre kandidatene. Dem er mer profilert enn meg. At Aili Keskitalo scorer høyest er fordi hun er en person som har et stort stemmegrunnlag. Som person markerer hun seg ganske godt, sier han til NRK.

Tabellen nedenfor viser hvilke av kandidatene som har størst tillit ut fra kjønn og alderssammensetning.

Hvilken kandidat har du størst tillit til?

Kjønn/Alder

A.Keskitalo

L.S.Vars

V.Larsen

H.Guttormsen

Ingen av disse/Vet ikke

Mann

35,5

16,5

13,8

8,3

26

Kvinne

41,4

15,4

14,3

4,8

24,2

Yngre enn 30

27,8

16,7

13

13

29,6

30-39 år

35,5

16,1

11,3

9,7

27,4

40-49 år

36,4

20,3

10,2

6,8

26,3

50-59 år

45,8

12,2

16

4,6

21,4

60 år og eldre

37,9

15,7

15,7

5,5

25,1

Korte nyheter

 • Futsal-golli sámi gánddaide

  Sámi futsal gánddaidjoavku vuittii lávvardaga golli Árktalaš dálveriemuin Wood Buffalo:s Kanádas. Sii časke ruovttujoavkku Davvi-Alberta 3-0. Sápmi stivrii čiekčamiid álggus gitta lohppii.

  Sápmi lea áidna joavku, mii lea vuoitán Davvi-Alberta vuostá dán jagi gilvvuin. Sápmi vuittii 3-0 álgospealus maid.

  Sápmi vuittii čieža medálja lávvardaga čuoigamiin, ja leat vuoitán oktiibuot 26 medálja. Ná máŋga medálja ii leat Sápmi goassige ovdal vuoitán Árktalaš dálveriemuin.

  AWT 2023 gull til Sápmi futsal
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Bjørkmann (24) på sikker plass for Høyre

  Tidligere Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (52) fikk førsteplassen da Finnmark Høyre hadde nominasjonsmøte lørdag. Rett bak følger Hege Bjørkmann (24) fra Alta, som i dag sitter i kommunestyret. Videre følger Mikkel Isak Eira (54), Kautokeino; Raymond Robertsen (48), Nordkapp; Nina Danielsen (59), Sør-Varanger; Ståle Sæther (49), Loppa; Nina Eriksson (34), Porsanger, Preben Koppen Kristensen (23), Sør-Varanger og Anna Taksgård (24), Tana.

  Hege Christin Bjørkmann
  Foto: Tonje Nilsen / Høyre
 • Nuorat dihtet unnimus sámi borramuša birra

  – Mis leat guokte álbmotbeaivvi Norggas. Sámi álbmotbeaivi lea guovvamánu 6. Beaivvi ja ávvuduvvo miehtá riika. Biđus, mii rehkenastojuvvo sámiid álbmotborramuššan lea oassi ávvudeamis ollosiiguin. Biepmu lea fiinna vuolggasadji eará kultuvrraide, ja mii fertet váldit vára girjjatvuođas mii mis lea.

  Dán dadjá Ragnhild Kolvereid, geas lea prošeaktaovddasvástádus bohccobirgui MatPratas, iskosa birra maid YouGov lea čađahan MatPrata ovddas. Norgalaččat leat vástidan gažaldagaid boazodoalu, bohccobierggu ja biđđosa birra.

  Gažaldahkii ahte dihtet go mii sámiid álbmotborramuš lea, vástidedje 40 proseanta nissoniin jo, ja dušše 29 proseanta dievdduin vástidedje dan seamma.

  Leat maid eambbo nissonat geat vástidedje riekta go galge válljet guđemuš borramuš rehkenastojuvvo sámi álbmotborramuššan.

  Vaikko nuoramusat geat serve iskosii eanaš vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea, de lea dát ahkejoavku geat dihtet unnimus dan birra. Ahkejoavkkus 19-29 lea 50 proseanta vástidan biđus, mii lea mealgat vuollelis go reasta álbmogis.

  49 proseanta Gaskka- ja Davvi-Norggas vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea. Ja 82 proseanta dáin vástidedje maid biđus. Goappašat logut leat mealgat badjelis go riikagaskamearri ja čájeha ahte dát riikkaosiin lea eanemus diehtu.

  Mátta-Norgalaččat leat dat geat dihtet unnimus. Sør- ja Østlánddas leat mealgat unnit geat dihtet mii álbmotborramuš lea. Eambbosat Oslos vástidit ahte dihtet mii dat lea, ja vástidit riekta.

  Biđus med brødskiver, reinkjøtt
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK