Slik beveger velgerne seg

Nordkalottfolket har den klart største velgergevinsten. Ap har det største tapet. Det viser bakgrunnstallene fra meningsmålingen Sentio har utført for NRK Sápmi.

sa-valg

Illustrasjonsfoto.

Foto: NRK

Slik er hovedtrekkene i velgerbevegelsene:

 • NSR har en total velgergevinst på 73 stemmer.
 • Ap har et totalt velgertap på 406 stemmer.
 • Frp har en total velgergevinst på 125 stemmer.
 • Høyre har en total velgergevinst på 427 stemmer.
 • Nordkalottfolket har en total velgergevinst på 488 stemmer.
 • Árja har et totalt velgertap på 192 stemmer.

Grunnlaget for denne beregningen er følgende:

Sentio Research Norge AS har intervjuet 600 personer. Disse er representativ for hele populasjonen. Byrået har deretter omregnet prosenttallene til reelle velgere.

Norske Samers Riksforbund

NSR ville fått 3.032 stemmer hvis det var valg i morgen. Det utgjør 28,2 prosent av barometeret.

NSR vinner flest velgere fra Ap og Árja. Lekkasjen er størst til Høyre.

 • 2.207 stemte på NSR også ved siste valg (73 prosent).
 • 173 stemte på Ap ved siste valg, men svarer nå at de vil stemme på NSR (seks prosent).
 • 15 stemte på Nordkalottfolket sist, men vil stemme NSR nå.
 • 105 stemte på Árja ved siste valg, men vil stemme på NSR nå (tre prosent).
 • 423 av morgendagens velgere er usikre, og det utgjør 14 prosent.

NSR mister også velgere, og tapet er mindre enn tilgangen av nye velgere.

 • 51 som stemte på NSR ved siste valg, svarer at de vil stemme på Ap nå (to prosent).
 • 24 som stemte på NSR, sier de vil stemme på Frp nå.
 • 51 som stemte på NSR, sier de vil stemme på Sp nå.
 • 102 som stemte på NSR, svarer de vil stemme på Høyre nå.
 • 24 som stemte på NSR, sier de vil stemme på Flyttsamelista.
 • 427 som stemte på NSR ved siste valg, svarer at de ikke er sikre.

Arbeiderpartiet

Ap ville fått 2.631 stemmer hvis det var valg i morgen. Det utgjør 24,4 prosent av barometeret.

Partiet mister flest velgere til Høyre, NSR, Nordkalottfolket og Árja.

 • 1.899 stemte på Ap også ved siste valg (72 prosent).
 • 51 som stemte på NSR ved siste valg, sier de vil stemme på Ap nå (to prosent).
 • 37 som stemte på Frp, vil stemme på Ap nå.
 • 31 som stemte på Sp, vil stemme på Ap nå.
 • 543 av morgendagens velgere er usikre (21 prosent).

Arbeiderpartiet har en markert velgerlekkasje. Tapet av velgere er større enn tilgangen.

 • 173 som stemte på Ap sist, svarer at de vil stemme på NSR nå.
 • 124 som stemte på Ap ved siste valg, svarer at de ville stemt på Høyre nå.
 • 100 som stemte på Ap ved siste valg, svarer de ville ha stemt på Nordkalottfolket nå.
 • 100 som stemte på Ap sist, ville ha stemt Árja nå.
 • 567 av Aps velgere ved 2009-valget, svarer at de ikke er sikre nå (19 prosent.)

Fremskrittspartiet

Frp ville fått 862 stemmer hvis det var valg i morgen. Det utgjør åtte prosent av barometeret.

Flest velgere vinner Frp fra Flyttsamelista og fra NSR. Frp taper flest velgere til Ap.

 • 626 stemte på Frp ved siste valg (73 prosent).
 • 24 som stemte på NSR sist, ville stemt på Frp nå (tre prosent).
 • 24 som stemte på Ap sist, ville stemt på Frp nå (tre prosent).
 • 37 som stemte på Flyttsamelista sist, ville stemt på Frp nå (fire prosent).
 • 120 av morgendagens velgere er usikre.

Fremskrittspartiet har en velgergevinst, men taper noen velgere.

 • 37 som stemte på Frp ved siste valg, sier de ville stemt på Ap nå.
 • 37 som stemte på Frp sist, vil stemme på Høyre.
 • 37 av Frps 2009-velgere, svare at de ikke er sikre.

Høyre

Høyre ville fått 866 stemmer hvis det var valg i morgen. Det utgjør åtte prosent av barometeret.

Partiet vinner flest velgere fra Arbeiderpartiet og NSR. Høyre har ingen velgerlekkasje.

 • 293 stemte på Høyre ved siste valg (34 prosent).
 • 124 som stemte på Ap sist, svarer at de vil stemme på Høyre (14 prosent).
 • 102 som stemte på NSR sist, vil stemme på Høyre nå (12 prosent).
 • 37 som stemte på Frp sist, vil stemme på Høyre.
 • 241 av morgendagens velgere er usikre.

Noen velgere går imidlertid til Frp.

 • 29 av de som stemte på Høyre, svarer at de ville stemt på Frp.
 • 58 av Høyres 2009-velgere, svarer at de ikke er sikre.

Nordkalottfolket

Nordkalottfolket ville fått 672 stemmer hvis det var valg i morgen. Det utgjør 6,2 prosent av barometeret.

Lista vinner flest velgere fra Arbeiderpartiet og Árja.

 • 153 stemte på Nordkalottfolket ved siste valg (23 prosent).
 • 100 som stemte på Ap ved siste valg, vil stemme på Nordkalottfolket.
 • 53 som stemte på Árja ved siste valg, vil stemme på Nordkalottfolket.
 • 31 som stemte på Sp, svarer at de vil stemme på Nordkalottfolket.
 • 24 som som stemte på NSR, vil stemme på Nordkalottfolket.
 • 241 av morgendagens velgere er usikre.

Noen velgere går til et annet parti.

 • 15 som stemte på Nordkalottfolket sist, sier de vil stemme på NSR nå.

Árja

Árja ville fått 757 stemmer hvis det var valg i morgen. Det utgjør sju prosent av barometeret.

Partiet taper flest velgere til NSR og Nordkalottfolket. Flest velgere vinner partiet fra Ap.

 • 475 stemte på Árja ved siste valg (63 prosent).
 • 100 som stemte på Ap ved siste valg, sier de ville ha stemt på Árja.
 • 183 av morgendagens velgere er usikre.

Árja har større velgerflukt enn tilgang.

 • 105 som stemte på Árja ved siste valg, sier de ville ha stemt på NSR nå (11 prosent).
 • 53 som stemte på Arja sist, svarer at de vil stemme på Nordkalottfolket.
 • 211 av de som stemte på Árja i 2009, er ikke sikker nå.

Her er tilsvarende tall fra forrige måling: Slik beveger velgerne seg