NRK Meny
Normal

Seiler i medvind

NSR, Nordkalottfolket og Høyre seiler i medvind. Ap sliter, mens Árja står på stedet hvil.

Aili Keskitalo (t.v.) og Vibeke Larsen

NSR og Aili Keskitalo (t.v.) går markant fram i den siste målingen før valget. Vibeke Larsen sakker akterut.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Her er den siste meningsmålingen før sametingsvalget 9. september. Den forrige ble utført i månedskiftet juli-august. Målingen som NRK Sápmi presenterer nå, fanger dermed opp en stor del av valgkampen.

Tydelig NSR-framgang

Mindre enn en uke før valget ser bildet slik ut:

Norske Samers Riksforbund øker med hele 7,2 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet for fire år siden. Framgangen siden siste måling er på 1,5 prosentpoeng. Oppslutningen er nå 28,2 prosent.

Hovedmotstander Arbeiderpartiet har en oppslutning på 24,4 prosent. Både i forhold til valgresultatet og forrige måling går partiet omlag to prosentpoeng tilbake.

Trenden er tydelig: NSR øker forspranget. I begynnelsen av august var Ap jevnstore.

Et interessant tilbakeblikk er at situasjonen før 2009-valget var nærmest identisk med den siste målingen:

3. september 2009 offentliggjorde NRK en måling som viste at NSRs oppslutning var på 28,8 prosent. Aps oppslutning var 27,4 prosent. Også måling i 2009 hadde samme tendens som nå: NSR øker markant, mens Ap går tilbake.

Faciten ble annerledes enn målingen. Ap fikk en oppslutning på 26,8 prosent, mens NSR landet på 21 prosent.

Nordkalottfolket fosser fram

Laila Susanne Vars og Toril Bakken Kåven

Nordkalottfolket og Toril Bakken Kåven (t.h.) puster Árja og Laila Susanne Vars i nakken.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Desidert klareste økning har Nordkalottfolket. Partiet som stiller i valgkrets 3 og valgkrets 7, går fram fra 1,9 prosent til 6,2 prosent. Faktisk puster Nordkalottfolket forrige valgvinner Árja i nakken. Árja får en oppslutning på sju prosent; tre prosentpoeng lavere enn valgresultatet.

Høyre øker også markert sammenlignet med valgresultatet. Imidlertid er økningen fra siste måling marginal. Med sin åtte prosents oppslutning er partiet større enn Árja for øyeblikket.

Vet-ikke-gruppen har i løpet få uker blitt mindre. I den forrige målingen svarte 36 prosent av velgerne dette. Nå denne gruppen på 27,7 prosent.

Denne tabellen viser endringene fra målingen tidligere denne månedene og til nå. Differansen er målt opp mot valgresultatet i 2009.

Partibarometer september 2013

Parti

Valg 09

Sept 13

Differanse

NSR

21,0

28,2

+7,2

Ap

26,8

24,4

-2,4

Frp

7,8

8,0

+0,2

Høyre

4,6

8,0

+3,4 

Árja

10.0

7,0

-3,0

Sp

4,9

4,7

-0,2 

Flyttsamelista

4,4

2,9

-1,5

Nordkalottfolket

1,9

6,2 

+4,3 

Åarjel-Saemiej Gielh

1,5

2,0

+0,5

Andre

11,0

8,1

-2,9

Tabellen under viser differansen mellom de to siste målingene som er utført.

Partibarometer - Måling august - september

Parti

August 13

September 13

Differanse

NSR

26,7

28,2

+1,5

Ap

26,6

24,4

-2,2 

Frp

8,7

8,0

-0,7 

Høyre

7,7

8,0

+0,3 

Árja

7,0

7,0

0,0 

Sp

3,1

4,7

+1,5 

Flyttsamelista

2,8

2,9

+0,1 

Nordkalottfolket

2,4

6,2 

+3,8 

Åarjel-Saemiej Gielh

2,0

2,0 

0,0 

Andre

8,6

8,1

-0,5

Etter valget i 2009 er det utført tilsammen seks meningsmålinger. Nedenfor er disse målingene samlet. Partiene som stiller i flest valgkretser er tatt med.

Meningsmålinger etter 2009-valget

Parti

Valg09

Mai10

Mai12

Okt12

Apr13

Aug13

Sept13

NSR

21,0

28,4

19,2

24,4

26,0

26,7

28,2

Ap

26,8

34,0

32,0

29,5

26,4

26,6

24,4 

Frp

7,8

8,6

6,8

8,9

7,3

8,7

8,0 

Høyre

4,6

4,3

8,0

9,2

8,1

7,7

8,0 

Árja

10,0

6,4

7,7

7,2

8,7

7,0

7,0 

Sp

4,9

4,8

3,9

4,4

3,8

3,1

4,7