Hopp til innhold

Omgjorde knebling av RAIPON

Justisdepartementet i Russland har vedtatt at paraplyorganisasjonen til de russiske urfolkene er lovlig igjen. Organisasjonen ble nedlagt av russiske myndigheter i november i fjor.

Hjemmesiden til RAIPON

Hjemmeside til RAIPON.

Foto: Skjermdump / NRK

Avdelingsleder i RAIPON, Rodion Sulyandziga, offentliggjorde i en pressemelding i dag at organisasjonen igjen har fått tillatelse fra russiske myndigheter til å fortsette sin virksomhet. Han legger ikke skjul på at press fra andre urfolksorganisasjoner og stater har bidratt til å få myndighetene til å omgjøre vedtaket fra november 2012.

Rodion Sulyandziga, avdelingsleder i RAIPON

Rodion Sulyandziga, avdelingsleder i RAIPON.

Foto: Jonas Sjøkvist Karlsbakk / Barentssekretariatet

– På vegne av RAIPON ønsker vi å takke alle organisasjoner, media og stater som har bidratt til at russiske urfolk igjen har en lovlig organisasjon som fremmer våre rettigheter, skriver Rodion Sulyandziga.

Med begrunnelsen at vedtektene i RAIPON ikke var i tråd med russisk federal lov, beordret russiske myndigheter før jul organisasjonen til å legge ned virksomheten sin. Dette førte til sterke protester fra andre urfolk og fra enkelte stater, deriblant Norge.

Gjennomfører planlagt kongress

Rodion Sulyandziga er glad for at RAIPON nå får fortsette sitt arbeide for å fremme russiske urfolks rettigheter.

I slutten av mars skal RAIPON etter planen arrangere den syvende nasjonalkongressen for urfolk bosatt i Sibir og i det russiske fjerne østen. Det har vært knyttet stor usikkerhet til om denne kongressen kan gjennomføres. Nå er fortvilelse vendt til optimisme:

– Vi tror dette møtet starter et nytt kapittel i Raipons historie, sier Rodion Sulyandziga.

I overkant av 600 urfolksdelegater er ventet til kongressen, som skal arrangeres i byen Salekhard i det nordlige Sibir.

Internasjonal støtte

Samer, inuittene på Grønland, Canada og Alaska og flere andre urfolk i verden har reagert på russiske myndigheters knebling av RAIPON. Også Sametingene i Norden, norske myndigheter og andre land i Norden og ellers i verden, har kritisert nedleggelsen av RAIPON.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Medlem i Barents regionråd og leder for Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo, er i likhet med Rodion Sulyandziga lettet over at suspensjonen av RAIPON er over. Det er svært viktig for urfolk i Russland å ha et handlekraftig organ.

– Under suspensjonen har jo ikke RAIPON fått lov til å avholde møter en gang, sier Keskitalo.

Det er viktig at de får arrangere sin planlagte kongress i slutten av denne måneden fordi der legges grunnlaget for videre styrking av urfolkenes språk og kultur i Russland, påpeker hun. Keskitalo tror det har hatt betydning for omgjøringsvedtaket fra russiske myndigheter at samer, andre urfolk og stater har lagt press på Russland i denne saken.

– Jeg håper jo at det har hatt innvirkning på dette at ikke bare samer, men også flere andre urfolk og stater har støttet russiske urfolk i den situasjonen som de har vært i, sier hun.

Korte nyheter

 • Arctic Frontiers-direktevrra: – Mii leat arktálaš earráneamis

  Otne rabai olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt jahkásaš konferánssa «Arctic Frontiers» Romssas.

  Dábálaččat lea Ruošša ja Ruošša ovddasteaddjit lunddolaš oassi konferánssas, muhto dán jagi illá leat Ruoššabeale ovddasteaddjit.

  Dát lei maid fáddá olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt rahpansártnis.

  – Mii fertet doalahit muhtin lágan oktavuođa Ruoššan, vai unnidit riskka vearreipmárdusaide. Mii fertet leat rahpasat ja vuorddehahtti, logai olgoriikaministtar sártnistis.

  Maiddái Arctic Frontiers direktevrra, Anu Fredriksson, čujuhii Ruoššabeallái sártnistis.

  Konferánsa lea báiki gos juhkkojit dieđut, máhttu ja dutkan riikkaid gaskka arktálaš guovlluin.

  Muhto Ruošša haga váilo bealli dán mahttus, muitalii direktevrra.

  – Mii leat dál arktálaš earráneamis. Mii váillahit 50 proseantta dutkamis Arktálaš guovlluin ja 50 proseantta daid arktálaš guovlluin, son muitalii.

  Ovddasteaddjit Ruoššas eai lean bovdejuvvon konferánsii dán jagi.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Arctic Frontiers-direktør: – Vi er midt i en arktisk skilsmisse

  I dag åpnet utenriksminister Anniken Huitfeldt den årlige arktiske konferansen «Arctic Frontiers» i Tromsø.

  Vanligvis er Russland og russiske representanter en natulig del av programmet, men i år er det så vidt russisk deltakelse.

  Det var tema under åpningstalen til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

  – Vi må opprettholde en viss grad av kontakt med Russland, for å minimere risikoen for misforståelser. Vi må være åpne og forutsigbare, sa utenriksministeren i talen.

  Også direktør for konferansen, Anu Fredriksson, påpekte mangelen av russisk deltakelse.

  Konferansen er en arena for møter og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene i arktiske områder.

  Men uten Russland sier direktør for Arctic Frontiers at halvparten av den kunnskapen mangler.

  – Vi er midt i en arktisk skilsmisse. Vi mangler i år 50 prosent av vitenskapen om Arktis og 50 prosent av de arktiske område, sa Anu Fredriksson i sin åpningstale.

  Representanter fra Russland er ikke invitert til konferansen i år.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK