Omgjorde knebling av RAIPON

Justisdepartementet i Russland har vedtatt at paraplyorganisasjonen til de russiske urfolkene er lovlig igjen. Organisasjonen ble nedlagt av russiske myndigheter i november i fjor.

Hjemmesiden til RAIPON

Hjemmeside til RAIPON.

Foto: Skjermdump / NRK

Avdelingsleder i RAIPON, Rodion Sulyandziga, offentliggjorde i en pressemelding i dag at organisasjonen igjen har fått tillatelse fra russiske myndigheter til å fortsette sin virksomhet. Han legger ikke skjul på at press fra andre urfolksorganisasjoner og stater har bidratt til å få myndighetene til å omgjøre vedtaket fra november 2012.

Rodion Sulyandziga, avdelingsleder i RAIPON

Rodion Sulyandziga, avdelingsleder i RAIPON.

Foto: Jonas Sjøkvist Karlsbakk / Barentssekretariatet

– På vegne av RAIPON ønsker vi å takke alle organisasjoner, media og stater som har bidratt til at russiske urfolk igjen har en lovlig organisasjon som fremmer våre rettigheter, skriver Rodion Sulyandziga.

Med begrunnelsen at vedtektene i RAIPON ikke var i tråd med russisk federal lov, beordret russiske myndigheter før jul organisasjonen til å legge ned virksomheten sin. Dette førte til sterke protester fra andre urfolk og fra enkelte stater, deriblant Norge.

Gjennomfører planlagt kongress

Rodion Sulyandziga er glad for at RAIPON nå får fortsette sitt arbeide for å fremme russiske urfolks rettigheter.

I slutten av mars skal RAIPON etter planen arrangere den syvende nasjonalkongressen for urfolk bosatt i Sibir og i det russiske fjerne østen. Det har vært knyttet stor usikkerhet til om denne kongressen kan gjennomføres. Nå er fortvilelse vendt til optimisme:

– Vi tror dette møtet starter et nytt kapittel i Raipons historie, sier Rodion Sulyandziga.

I overkant av 600 urfolksdelegater er ventet til kongressen, som skal arrangeres i byen Salekhard i det nordlige Sibir.

Internasjonal støtte

Samer, inuittene på Grønland, Canada og Alaska og flere andre urfolk i verden har reagert på russiske myndigheters knebling av RAIPON. Også Sametingene i Norden, norske myndigheter og andre land i Norden og ellers i verden, har kritisert nedleggelsen av RAIPON.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Medlem i Barents regionråd og leder for Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo, er i likhet med Rodion Sulyandziga lettet over at suspensjonen av RAIPON er over. Det er svært viktig for urfolk i Russland å ha et handlekraftig organ.

– Under suspensjonen har jo ikke RAIPON fått lov til å avholde møter en gang, sier Keskitalo.

Det er viktig at de får arrangere sin planlagte kongress i slutten av denne måneden fordi der legges grunnlaget for videre styrking av urfolkenes språk og kultur i Russland, påpeker hun. Keskitalo tror det har hatt betydning for omgjøringsvedtaket fra russiske myndigheter at samer, andre urfolk og stater har lagt press på Russland i denne saken.

– Jeg håper jo at det har hatt innvirkning på dette at ikke bare samer, men også flere andre urfolk og stater har støttet russiske urfolk i den situasjonen som de har vært i, sier hun.

Korte nyheter

 • 4045 ođđa njoammuma Norggas

  Norggas lea duođaštuvvon 4045 ođđa koronanjoammuma ikte. Dát lea 2525 njoammuma eanet go mannan maŋŋebárgga. Maŋimuš čieža beaivve áigge leage ovtta jándora gaskamearálaš njoammunlohku badjelaš 3000. Ovddit vahkus njoammunlohku jándoris lei 1997.

  Testsenter
  Foto: Jørn Inge Johansen / NRK
 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.