NRK Meny
Normal

Russiske myndigheter nedlegger urfolksorganisasjon

Justisdepartementet i Russland har beordret at urfolksorganisasjonen RAIPON må opphøre sin virksomhet. – Menneskerettighetsbrudd, mener Aili Keskitalo.

Reinsdyr, Naryan-Mar

URFOLK UNDER PRESS: Situasjonen for urfolk her i Naryan-Mar og andre steder i Russland er dramatisk.

Foto: STAFF / Reuters

Leder for Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen

Rune Rafaelsen.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

– Vi vil være lei oss for et opphør i RAIPONs virksomhet, sier lederen av Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen.

Offisiell avtale

Justisdepartementet i Russland har beordret at paraplyorganisasjonen for urfolk på russisk side - RAIPON - «Russian Association of Indigenous Peoples of the North» må opphøre sin virksomhet.

Det melder nettsiden Barents Observer som drives av Barentsekretariatet.

Barentsekretariatet, som drives med midler fra Utenriksdepartementet, underskrev i fjor en offisiell samarbeidsavtale med RAIPON på Norges ambassade i Moskva.

RAIPON har også et samarbeid med Riddu Riđđu-festivalen i Kåfjord.

Bilde

Anja Salo.

Foto: Barents Observer
Alvorlige konsekvenser

Den russiske foreningen for urfolk i nord, Sibir og Det fjerne østen er under økende press etter den føderale justisdepartementet har uttalt at vedtektene i organisasjonen er ikke i tråd med føderal lov.

Følgelig mener departemenet at organisasjonen må opphøre sin virksomhet, ifølge det russiske nyhetsbyrået Agency of social information.

– Hvis RAIPON som organisasjon må opphøre sin virksomhet vil det ha alvorlige konsekvenser for urfolk i Barentsregionen, sier Anja Salo, urfolksrådgiver i Barentssekretariatet.

Gjentatte forsøk

Hun viser til at RAIPON representerer både nenetser, vepser og samer på russisk side i viktige forum som Arktisk råd og FN.

RAIPON har gjort gjentatte forsøk på tilpasse statuttene til departementets retningslinjer, men endringene skal angivelig ikke ha vært tilstrekkelig godkjent av medlemsorganisasjonene. RAIPON har også gått til retten, men lidd nederlag.

Menneskerettighetsbrudd

Bilde

Aili Keskitalo.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Aili Keskitalo, medlem av Barents regionråd, definerer hendelsen som brudd på menneskerettighetene.

– Retten til å organisere og ytre seg er grunnleggende menneskerettigheter. Når man blir forhindret fra arbeidet når det i våre øyne ikke finnes god nok grunn til det, er det i våre øyne menneskerettighetsbrudd, sier Keskitalo til NRK.

– Dette har selvfølgelig store konsekvenser for RAIPONs mulighet til å jobbe og deres mulighet for å delta på internasjonale møter, sier Aili Keskitalo.

Putin strammer grepet

Hun vil nå rådslå med urfolkspartnere på russisk side for å finne ut av hvordan man skal jobbe videre uten slike forhold.

– Vi har fått signaler fra våre russiske samarbeidspartnere tidligere om at situasjonen for all slags samfunnsdebatt- og kritikk i landet er tøffere enn tidligere. Det virker som at Putin har strammet grepet i Russland, og dette er kanskje del av en slik innstramming, sier Keskitalo.

– Vi har fått signaler om at noen urfolksrepresentanter har følt situasjonen såpass ubehagelig og utrygg at de har valgt å forlate Russland i hvert fall midlertidig. Det som har skjedd nå viser at de har antakeligvis har hatt rett i at russiske myndigheter har en ny linje.