Normal

Urfolk skal stå sterkt i en usikker tid

PARIS (NRK): Torsdag morgen startet konferansen «Resilience in a time of uncertainty». UNESCOs motto for konferansen er å endre folks tenkemåte, ikke endre klimaet.

Flavia Schlegel åpner Resilience in a time of resistance - urfolkskonferansen i Paris.

UNESCOs assisterende generaldirektør, Flavia Schlegel, åpner urfolks forkonferanse i Paris.

– Urfolk er de som sterkest kjenner på endringene i klimaet, sa FNs spesialrapportør for urfolksrettighet, Victoria Tauli-Corpuz, fra talerstolen i UNESCOs hovedkvarter i Paris i dag.

Rundt 100 personer fra forskjellige urfolk verden over er samlet til en konferanse over to dager, der de skal bli enige om hvilke råd de vil komme med til COP21 – hovedkonferansen som starter førstkommende mandag.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Victoria Tauli-Corpuz taler til urfolkskonferansen i Paris

FNs spesialrapportør for urfolkssaker Victoria Tauli-Corpuz taler til urfolkskonferansen i Paris.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Skal stå oppreist

Corpuz la vekt på at verdenssamfunnet har mye å takke verdens urfolk for. Det er urfolk som har stått imot store inntrengninger i sårbare miljøer.

– Fellesskapet vi urfolk har er sterkt, og vi må stå oppreist og sterke i en tid der vår planet er i endring. Men til dette trenger vi hjelp fra verdenssamfunnet, sa Corpuz til konferansedeltakerne.

En annen som ba om hjelp til kampen for urfolksrettigheter var Cacique Raoni Metuktire fra Kayapo-folket i Brasil.

Han la spesielt fokus på avskoging.

– Det holder ikke å stoppe avskoging. Verden trenger nye trær, og planting av trær er noe vi må gjøre for at verdens skoger skal vende tilbake, sa han i klartekst fra talerstolen.

En ny tankegang

Åpningen stod UNESCOs assisterende generaldirektør, Flavia Schlegel, for.

Hennes budskap var i tråd med Corpuz og Metuktire sin:

– UNESCOs motto er at vi ikke skal endre klimaet, men endre vår tenkemåte.

Urfolkskonferansens åpningspanel

Åpningspanelet. I midten sitter Victoria Tauli-Corpuz og på hennes høyreside Cacique Raoni Metuktire.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK