Elle Rávdná (19): – Det er på tide at urfolk får definere seg selv

Urfolkssaker har skapt global debatt. Nå tas det et oppgjør med gamle stereotypier. – Det er en oppvåkning, mener urfolksekspert.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi med pc

ENGASJERT: Kampen om urfolksrettigheter engasjerer Elle Rávdná Näkkäläjärvi.

Foto: Privat

Debatten rundt rasistiske navn og logoer fortsetter å storme i Nord-Amerika.

Edmonton Eskimos er et lag som har fått mye refs fra både sponsorer og urfolk for å ha et rasistisk navn. Alt tyder nå på at laget blir å skifte navn kunne kilder på innsiden av klubben fortelle TSN.

Denne debatten er med på å engasjere urfolk fra hele verden, blant disse er Elle Rávdná Näkkäläjärvi (19).

Hun følger med på urfolksdebatten og har også engasjert seg i internasjonale urfolksspørsmål for ungdom.

Näkkäläjärvi ser en positiv bevegelse der urfolk sørger for at det de har å si og hva deres side av saken er blir hørt.

– I Nord-Amerika er det en lang koloniseringshistorie der majoriteten har fått makten til å definere. Derfor er det på tide at vi som urfolk får definere oss selv, sier hun.

Näkkäläjärvi tror det er mange små ting som er blitt igjen fra koloniseringshistorien og fornorskningstiden som er med på å bidra til strukturell rasisme. Dette handler om at rasisme skjer systematisk mot f.eks. minoritets befolkningen.

Amerikans urbefolkning demonstrerer

URBEFOLKNING: Den amerikanske urbefolkning har stritt med mye.

Foto: Mark Ralston / AFP

En seier for urfolk

Liv Inger Somby, som har mye erfaring med internasjonale urfolksspørsmål som journalist, ser på nyheten som veldig positivt for verdens urfolk. Hun er lektor i journalistikk i Samisk høgskole.

Liv Inger Somby

GENERASJONER: Liv Inger Somby forteller at urfolk har fått kjenne på urett i flere generasjoner.

Foto: Privat

– I verden er det 370 millioner urfolk som gjennom mange tiår, og som fra generasjon til generasjon, har snakket om uretten som blir begått, sier hun til NRK.

– Det er veldig naturlig at de bytter navn om man tenker på den kampen som verdens urfolk har kjempet sammen, sier hun.

Somby synes det er en stor seier for dem som har kjempet for denne saken i USA. Hun vet at de har fått støtte fra urfolk verden over.

FNs permanente forum for urfolk skal sikre samarbeid tvers av landegrensene. Arbeidet skal være med å styrke urfolkenes krav på et globalt nivå.

– Det er en oppvåkning blant verdens urfolk som gjør at vi sammen skal være sterke. Sammen skal vi fortelle hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt, sier Somby.

Urfolksungdom reagerer

Nunavuts parlamentsmedlem Mumilaaq Qaqqaq forteller til APTN News at det er vanskelig for urfolk å oppnå endringer selv.

Ved at laget bytter navn kan det hjelpe inuittene å få allierte som støtter dem i de krisene de opplever, som usikkerheten ved bosted, rundt mat og de høye selvmordstallene.

Inuk med tradisjonelle klær

INUITTER: Inuittene mener Edmonton Eskimos burde bytte lagnavnet siden eskimo ses på som skjellsord.

Foto: Chris Wattie / Reauters

Hvis folk ikke hører på oss med dette problemet. Hvordan kan vi forvente at folk hører på oss når det gjelder de større problemene? Problemene som betyr liv eller død for inuittene? sier en spørrende Qaqqaq overfor APTN News.

Store selskaper og gigantklubber har begynt å endre navn og logoer, og Näkkäläjärvi mener dette viser att ting begynner å gå fremover.

– Endringene som blir gjort nå vil hjelpe oss med å gjøre forholdene enda bedre for den neste generasjonen urfolk, sier Näkkäläjärvi.

Selv om forholdene nå er bedre enn de har vært for tidligere generasjoner så har verden fortsatt har en lang vei å gå i kampen om urfolksrettigheter, avslutter hun.