Tidligere landslagsstjerne fronter kampen mot samehets

Målet er å bekjempe hverdagsrasisme mot samer.

Tom Høgli

VINTER PÅ ALFHEIM: Vinterens første snø kom mandag morgen på Alfheim i dag. Det bekymrer ikke Tom Høgli.

Foto: William Frantzen / TIL

– Det har vært en aktuell sak i Tromsø i ganske lang tid. I forbindelse med en stygg hendelse på byen for et drøyt år siden ble det satt i gang en kampanje mot samehets i sosiale medier. Vi ønsker å ta dette et skritt videre.

Det sier TILs samfunnskontakt, Tom Høgli, til NRK. Han mener at TIL er med på et omfattende og spennende arbeid.

– Vi vil få med oss bedrifter, idrettslag og så mange som mulig til å skape en positivitet rundt det samiske språket, kulturen og identiteten i Tromsø, forklarer Høgli.

– Stolthet om Tromsø som samisk by

Det forrige sametingsrådet bevilget 260 000 kroner til TIL. Pengene går til prosjektet RomsaDál, som skal forebygge samehets i Tromsø.

Målet er å spre stolthet om Tromsø som samisk by gjennom synliggjøring av samisk språk og kultur.

Ruben Yttergård Jenssen

MOT RASISME: TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen. Dette bildet henger ved inngangen til Alfheim stadion.

Foto: Tromsø Idrettslag

– Vi har blant et mål om å ta i bruk samiske kapteinsbind. Dette er snart under produksjon. Ellers vil vi bruke storskjerm på stadion og sosiale medier, forteller Høgli.

Det nye sametingsrådet har kampen mot samehets som et av satsingsområdene de neste fire årene.

Samehets vil bli løftet som et eget ansvarsområde i Sametingsrådet, og det vil prioriteres tiltak for forebygging, kunnskap og håndtering.

Beaiveálgu-erklæringen

Kampanje mot samehets

RomsaDál har utspring i oppropet mot samehets #doarváidál, eller #noknu som er den norske versjonen.

Oppropet ble lansert på sosiale medier mot slutten av 2020 etter at flere opplevde samehets i Tromsø.

Kampanjen ble en suksess og fikk stor oppmerksomhet også i riksdekkende media.

TIL ønsker å bygge videre på den oppmerksomheten denne kampanjen fikk.

Silje Karine Muotka

MOT HETS AV SAMER: Silje Karine Muotka (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hverdagsrasisme og diskriminering av samer har eskalert de siste årene. Det har blitt en stor utfordring, spesielt for unge samer. Det sier Silje Karine Muotka (NSR), som torsdag blir valgt som ny sametingspresident.

Hun viser også til samehetsen som kom i kjølvannet av at en hund nylig ble skutt i Alta fordi den skal ha jaget rein.

– Mange vegrer seg for å ta på kofta for å gå ut på byen. Mange opplever også en stor belastning gjennom sosiale nettverk og kommentarfelt i nettaviser der det er saker som omhandler det samiske. Derfor er RomsaDál et viktig prosjekt, sier Muotka.

Mange samarbeidspartnere

I prosjektet RomsaDál samarbeider TIL med Tromsø kommune gjennom Gáisi språksenter.

I tillegg er blant annet med Troms idrettskrets, Samisk foreldrenettverk, Tromsø sameforening, Romssa Noereh, Samisk studentforening i Nord-Norge, Redd Barna og Rakettnatt med.

Et viktig formål med prosjektet er i å nå ut til andre aktører og næringslivet i byen for å få dem til å gjøre en innsats.

Det skal utarbeides en kampanjeprofil, som skal brukes muntlig, digitalt og innen markedsføring.

Designet skal ha en klar samisk assosiasjon og skal være inkluderende. Det skal også utarbeides bilder, filmer og lydprofiler som kan brukes under idrettsarrangementer eller på offentlig transport.

Korte nyheter

 • Dollavárri ealáskan Indonesiijas

  Java sullos Indonesiijas báhtarit olbmot baluin dollaváris mii lávvardaga ealáskii. Báikkálaš TV-stášuvdna lea sádden ealligovaid filbmejuvvon giehtatelefovnnain, mas oaidná olbmuid geat vihket eret gudnabalvvas. Semeru dollavárri ealáskii bearjadaga.

  Vulkanutbrudd i Indonesia
  Foto: HANDOUT / AFP
 • Eaminissonat gillájit veahkaválddi

  Eambbogo 80 proseantta USA eamiálbmotnissoniin lohket sii leat vásihan veahkaválddi iežaset eallimis. Muhtin reserváhtain lea veahkaváldi nissoniid vuostá logi geardde bajábeale nationála dási, čállá Al Jazeera. Oassi váttisvuođas lea, ahte eamiálbmot politiiját ja dikkit eai sáhte dahket maidige jus ii-eamiálbmot vearredahkki verroša reserváhtain.

  Urfolkskvinne blir skylt med vann i ansiktet
  Foto: Adam Alexander Johansson