Hopp til innhold

To bykommuner har nå fått samiske navn

De to nordnorske bykommunene Harstad og Sortland har nå fått samisk navn godkjent.

Kystvakten på Sortland

BLÅBYEN: Sortland kommune heter nå også Suorttá suohkan.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Jeg er veldig glad for at vi har fått det godkjent. Det har vært målet mitt i over ett år, forteller ordføreren i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, som nå altså også er ordfører i Suorttá suohkan.

Sortland kommune i Nordland har fått det nordsamiske navnet Suorttá suohkan, og Harstad kommune i Troms har fått det nordsamiske navnet Hársttáid suohkan, etter behandling i statsråd 28. april, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dermed vil kommuneskiltene i både Harstad og Sortland snart bli byttet ut. For stedsnavnloven er klar på at bykommunene nå skal smykkes med et tospråklig skilt.

Det samiske navnet skal også brukes for eksempel i logoer og på offentlige organers brevpapir.

Tove Mette Bjørkmo

Ordføreren i Suorttá suohkan er glad for at navnet nå er på plass.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Stor betydning

Og det var akkurat det Suorttá suohkan-ordføreren lovet for et år siden.

– Under en tale på samenes nasjonaldag i fjor sa jeg at jeg har som mål å få godkjent Suorttá suohkan i 2017. For det er jo 100-årsjubileet til samenes nasjonaldag, forteller Bjørkmo.

– Det har en stor betydning for kommunen at vi har fått Kongens stempel på at det er i orden. Men også for dem som er en del av urbefolkningen – og reiselivet.

Harstad søkte om godkjenning av Hársttáid suohkan som samisk navn på kommunen 27. januar 2017. Sortland søkte om godkjenning av Suorttá suohkan som samisk navn på kommunen 20. januar 2017.

Mangler samisk bynavn

I Sortland er det bare kommunen som har fått godkjent det nordsamiske navnet – ikke selve byen, som er foreslått å hete Suortá.

Harstad derimot har nå både bynavnet (Hárstták) og kommunenavn (Hársttáid suohkan) på nordsamisk.

Korte nyheter