NRK Meny
Normal

Denne kommunen kan få navnet Suorttá

Suortta suohkan som samisk parallellnavn på Sortland kommune. Det foreslår rådmannen i sin innstilling til formannskapet.

Sortland sentrum sett fra luften

Flyfoto av Sortland sentrum. Nå kan kommunen få et samisk paralellnavn.

Foto: Wikimedia Commons

Rådmann Randi Gregersen følger opp en fire år gammel anmodning fra Várdobáiki samisk stedsnavnutvalg i Evenes om å gi kommunen et offisielt samisk navn i tillegg til det norske navnet Sortland, skriver Vesterålen Online.

Várdobáiki hadde følgende begrunnelse for sitt forslag:

«Bakgrunnen for forslaget er at navnet har vært i bruk på samisk fra gammelt av, og det er fortsatt i daglig bruk blant samisktalende i området.»

– Opprinnelsen usikker

I bind 1 av Sortlands historie fra 1990 skriver forfatteren Helge Guttormsen at opprinnelsen til navnet Sortland er usikker.

Navnet har hatt mange former fra cirka 1370 og fram til rundt 1600. Skriftlige kilder nevner Swortuland, Suortaland, Swartalande og Suortland i tillegg til Sortland som ble brukt fast etter 1600.

Guttormsen skriver også at Suortá var det gamle samiske navnet.

I Várdobáikis første henvendelse til kommunen ble det foreslått Soartá som parallellnavn. Senere ble dette endret til Suorttá.