Sortland kan bli Suortá i løpet av året

Sortland kommune i Nordland skal ha samisk navn på kommunen før 6.februar 2017, om ordføreren får slik hun vil.

Sortland
Foto: Mathis Eira / NRK

Det er viktig for meg at vi får det på plass. Jeg har bestilt saken fra administrasjonen i kommunen, slik at jeg nå venter på å få saken til politisk behandling. Mitt ønske er at det skal være klart til 6.februar i 2017, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) i Sortland.

Tove Mette Bjørkmo (Ap)

Tove Mette Bjørkmo (Ap,) ordfører i Sortland.

Foto: Mathis Eira / NRK

Várdobáiki samisk senter sitt stedsnavnsutvalg har i 2012 foreslått samiske navn på 15 kommuner i Nordland og Troms. Leder i stedsnavnsutvalget Gudmund Johnsen er glad for at Sortland kommune har tatt opp saken og vil vedta samisk navn på kommunen.

Forslaget er Sortland Kommune - Suorttá suohkan. Sortland- Suortá.

Øksnes-ordfører positiv til samisk navn

Ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen (Ap), var ikke kjent med at kommunen hadde fått et slikt forslag. Etter at hun fikk sjekket navnesaken sier hun at den har blitt liggende blant annet på grunn av rådmannskifte.

Daværende ordfører hadde saken på planen, men det ble skifte av rådmann. Da har saken kanskje falt mellom noen stoler, slik at den ikke har blitt fulgt opp, forteller Bråthen.

Karianne Bråhten (Ap)

Karianne Bråhten (Ap), ordfører i Øksnes.

Foto: Mathis Eira / NRK

Personlig har jeg ikke noen motforestillinger mot samisk navn på Øksnes kommune. Det beror på min egen bakgrunn fra Finnmark. Det er viktig å anerkjenne og ta vare på kulturhistorien vi har, sier Karianne Bråthen (Ap), ordfører i Øksnes.

Bråthen vil ta opp saken i kommunestyret til høsten. Jeg tenker også at vi bør invitere en kulturhistoriker for å fortelle om den samiske kulturarven i Øksnes og Vesterålen, sier ordføreren.

Mange samer i Vesterålen

Historiker Johan Borgos har forsket på Vesterålens historie og funnet ut at mange også her er av samisk slekt. Borgos sier at mellom 20-25 prosent av befolkningen i Vesterålen er av samisk slekt.