Hopp til innhold

Beaivváš-sjefen forventer midler til nybygg

I morgen offentliggjør regjeringen sitt reviderte nasjonalbudsjett. Det samiske samfunnet skriker etter tilleggsbevilgninger.

Beaivváš, teaterstykket Hevn

Beaivváš har startet arbeidet med det nye stykket «Hevn/Mávssaheapmi». På litt teatralsk vis viser produksjonsteamet hva de har å slite med.

Foto: Aslak Mikal Mienna / Beaivváš

Rolf Degerlund

Teatersjef Rolf Degerlund.

Foto: Åse Pulk/NRK

– Forholdene her er uholdbare. Det er usedvanlig vanskelig å drive teater i en helseskadelig bygning. Derfor forventer jeg at teateret endelig skal få midler til et nytt teaterbygg, sier teatersjef Rolf Degerlund.

Onsdag 11. mai legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2016.

For drøye to uker siden måtte hovedverneombudet i Kautokeino kommune stenge store deler av kulturhuset i bygda på grunn av helserisiko forårsaket av muggsopp.

Beaivváš samiske nasjonalteater har holdt til i dette bygningskomplekset helt siden begynnelsen av 1980-tallet. Muggsoppen og stengningen av de mest skadde delene av bygget har dermed stor innvirkning på driften av teateret.

De måtte avlyse en teaterforestilling og har ellers store utfordringer med å tilpasse daglig drift til situasjonen.

En bisarr start

Produksjon av forestillingen «Hevn/Mávssaheapmi» har så smått begynt. Stykket blir etter planene vist for første gang kommende høst.

Det første produksjonsmøtet til oppsetningen fikk imidlertid en rimelig bisarr start, der det tekniske innholdet i produksjonen fikk mye fokus sammen med kulturhusets luftkvalitet.

Sven Henriksen

Sven Henriksen har skrevet manus til «Hevn/Mávssaheapmi».

Foto: Bengt Roger Kåven / NRK

På møtet deltok blant annet produksjonens scenograf, teatersjef/instruktør, lydtekniker, musiker, videoekspert, rekvisitør, kostymedesigner og lysdesigner. I disse muggsopp vs. Kulturhus tider, så var møtedeltakerne kledd på teatralsk vis, mens blant annet scenografien ble sett litt nærmere på.

«Mávssaheapmi /Hevn» er en nyskrevet teaterstykke av den samiske dramatikeren Sven Henriksen. Stykket tar for seg brytningene i det moderne samiske samfunnet. Enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn settes på prøve når mineralindustrien for alvor gjør sitt inntog i Sápmi. Etablerte tankesett og oppfatninger blir utfordret i møte med den nye tiden.

Urpremieren er fredag 7. oktober.

Daværende teatersjef Haukur J. Gunnarsson uttalte for tre år siden at det samiske nasjonalteaterets bygning er en skam for det samiske folk. Dette er Degerlund helt enig i.

– Dette er rett og slett en skam for styrtrike Norge!

– Mulighet til å rette på krisebudsjettet

Også Norske Samers Riksforbund (NSR) har klare forventninger til årets reviderte nasjonalbudsjett når det legges fram denne uken. Tråante 2017 er en av dem.

Kirsti Guvsám

Parlamentarisk leder Kirsti Guvsám (NSR).

Foto: Pressebilde / NSR

Parlamentarisk leder og sametingsrepresentant for NSR Kirsti Guvsám mener regjeringen nå har muligheten til å rette opp fjorårets lave bevilgninger.

– Det er store behov i det samiske samfunnet. Budsjett til samiske formål er en reell nedgang i forhold. Nå som det skal revideres har regjeringen og et flertall på Stortinget, mulighet til å rette på dette, sier Guvsám.

Neste år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble holdt, og det planlegges et stort jubileum i Trondheim i februar.

– Det er ikke tvil om at Tråante 2017 må få tildelt midler i det reviderte budsjettet. Til nå er det smått med bevilgninger fra myndighetene. 100-årsmarkeringen er et svært viktig jubileum for hele det samiske folk, der vi blant annet feirer vår politiske oppvåkning og demokratiske utvikling. Jeg vil si så pass at det vil være en skandale for Regjeringen dersom dette ikke støttes.

Guvsám vil også trekke fram det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte.

Korte nyheter

 • Skábmagovat festiválahoavda lea duhtávaš lágidemiin

  – Lea leamašan somá oaidnit man bures olbmot leat gávdnan dán festivála ja boahtán deike fas moadde jagi boddu maŋŋá, festet ja návddašit ealligovaid, muitala Skábmagovat festiválahoavda Aleksi Ahlakorpi.

  Festiválahoavda oaidná ahte beroštumi filmmaide lea loktánan birra máilmmi.

  – Illudan maiddái ahte eará festiválat leat fuomášan ahte man buorre filmmat Sámis bohtet. Juste diet «Unborn Biru» lei doppe Sundance festiválas, dadjá festiválahoavda.

  Son muitala ahte ođđa sámi filmmat geasuhedje hirbmat olu, nugo Suvi West dokumentára «Eatnameamet». Lávvordaga lágiduvvui maiddái Skábmaklubba gosa sámi artisttat geasuhedje olbmuid.

  – Mis han leat olu losses fáttát filmmain. Ožžon jo ihkku máhcahaga diesa ahte lei nugo dárbu diesa ahte olbmot besset maiddái festet ja illudit doppe klubbas, dadjá Ahlakorpi.

  Festiválahoavda lohká maid ahte lea duhtavaš go dán jagi lei Skábmagovain vuosttaš geardde psykososiálalaš veahkki gos olbmot besset háleštit losses fáttáid birra mat loktanit filmmain.

  Skábmagovat rahpandoalut muohtateáhter 2023
  Foto: Samu Hurskainen / Samu Hurskainen
 • Skábmagovat filbmafestivála joatkášuvvá neahtta bokte

  Dán vahkkoloahppa lágiduvvo máilmmi davimus eamiálbmogiid filbmafestivála, Skábmagovat, Anáris. Otná rájes lea vejolaš čuovvut filbmafestivála neahtta bokte.

  – Dat festivála Anáris nohká muhto joatkit dasto online vel, ahte besset olbmot geat eai dán háve beassan Anárii návddašit daid filmmaid mat mis ledje dáppe. Jos soames lea fitnan dáppe festiválas ja oaidnán buori filmma maid háliida ávžžuhit de sáhttá fitnat min siidduin geahččamin daid filmmaid, dadjá festiválahoavda Aleksi Ahlakorpi.

  Gaskkal ođđajagemánu 29.beaivve ja guovvamánu 6. beaivve gávdnojit 8 čájáhusa ja 33 filmma Skábmagovat neahttasiidduin.

  Bileahtaid sáhttá oastit ovttaskas čájáhussii 6 euroin dahje festiválapássa 50 euroin. Dan čállet Skábmagovat neahttasiidduin.

  Muohtateáhter rahpandoalut
  Foto: Samu Hurskainen / Samu Hurskainen