Hopp til innhold

– Vi skal ro et nytt, samisk teaterbygg i land

Påtroppende teatersjef på Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš, Rolf Degerlund og styreleder i teateret Lene Hansen er i likhet med Sametinget i Oslo denne uka. De har kun med seg én sak sørover: nytt teaterbygg til Beaivváš.

Rolf Degerlund og Lene Hansen

Påtroppende teatersjef på Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš Rolf Degerlund og styreleder i teateret Lene Hansen utenfor Nasjonaltheateret i Oslo. Nå håper de at det samiske nasjonalteateret får et eget bygg.

Foto: Åse Pulk/NRK

– Nå er vi veldig optimistiske, mer optimistisk enn vi har vært på lenge. Det er fordi Saemien Sijte endelig har fått en bevilgning til det nye museumsbygget, og da er det Beaivváš sin tur, sier Lene Hansen.

I Oslo skal Degerlund og Hansen i løpet av uka ha flere møter med ulike personer og parter som er viktige med tanke på å få et nytt teaterbygg til det samiske nasjonalteateret.

– Vi har gjort en del avtaler og skal gjøre alt vi kan for at Beaivváš sitt nye teaterbygg skal settes ordentlig på dagsorden, sier Hansen.

– Mitt viktigste prosjekt

Rolf Degerlund begynner som teatersjef i Beaivváš 1. januar 2016, og å realisere et nytt teaterbygg blir hans viktigste prosjekt framover.

– Det er en gave fra himmelen jeg har fått, å være med å muliggjøre et nytt teaterbygg for det samiske nasjonalteateret i Norge. Det er den største produksjonen jeg kommer til å gjøre. Jeg tror på at det umulige skal bli mulig, for nå er det nok. Vi må ha bra arbeidsmiljø for å kunne lage bra teater og kunne produsere mer sånn at vi når ennå lengre, sier Degerlund.

Degerlund synes det virkelig er på tide at også det samiske nasjonalteateret får et skikkelig bygg.

– Det er viktig for den samiske kulturen at det samiske nasjonalteateret får et bygg, Norge har gjort mye teaterscener og musikkscener rundt om i Norge, men de glemte Kautokeino. Nå står vi for tur, sier Degerlund, og presiserer at bygget ikke bare skal være for teateret, men også for barn og ungdom.

– De skal kunne ha aktiviteter der, som filmvisning, og i framtiden synes jeg man kunne startet opp teaterutdannelse på videregående skole, sånn at vi kan rekruttere samiske skuespillere.

– Teateret har jobbet veldig lenge med å få et nytt teaterbygg, er det sånn at du kommer inn med ny driv eller engasjement i saken?

– Jeg bidrar med min kraft, så skal vi ro dette i land. Når dere minst aner det så skal det stå et nytt bygg klart.

Lene Hansen har stor tro på at den nye teatersjefen skal klare å få realisert bygget.

– Han er en veldig erfaren teatermann, som har vært teatersjef i Norrbotten teater i 13 år, og har vært med på å realisere teaterbygget der. Det var en faktor for at vi anså at han var den riktige personen til å lede teateret de neste årene, sier Hansen.

Inger Elin Utsi

Sametingsrepresentant Inger Elin Utsi (NSR)

Foto: NSR

Skal ha møter med stortingspolitikere

Også sametingsrepresentant Inger Elin Utsi (NSR) er engasjert i saken. Hun har vært saksordfører i Sametinget i saken om nytt teaterbygg.

– Sametinget har vedtatt at vi ønsker å prioritere dette bygget, men det som stopper opp dette er bevilgninger fra departement og regjeringen. Det ser ikke ut som om det kommer en løsning i nær framtid og det er beklagelig.

Hun sier at Sametinget nå må jobbe mot departementet, opposisjonspolitikere og mot regjeringen for å få de til å prioritere dette. Sametingspolitikere har allerede avtalt møter med politikere mens Sametinget er i Oslo.

– Vi vil løfte Beaivváš-saken når vi er her, både i forhold til grupper og enkeltpolitikere og be dem om å sette dette på sakslista i Stortinget, om ikke regjeringen gjør det.

Korte nyheter

 • Jus suovvanjurggonat eai doaimma

  Measta buot Norgga 500-duhát bartta geavahuvvojt beassážiid áigge.

  De lea ge dat ballu Brannvernforeningas, sii geat buollinsihkkarvuođa hárrái olu barget ja fuomášuhttet.

  Sin ballu lea dat ahte ollu dáid barttain mat geavahuvvojit ii leat doaibmi buollinalárbma dahje suovvanjurggon.

  Buot barttain ja astoáiggedáluin galgá leat unnimusat okta suovvanjurggon, dasa lassin de galget leat dollačáskadanrusttegat maid álkit oaidná ja gávdná.

  - Jos dat dollanjurggon ii doaimma, na de ii leat das masage ávki, go ii leat báhtter dahje báhtter lea billašuvvan dahje guorranan, ja dán sii vuhttet go gulahallet riika buollinčáskadeddjiiguin geat leat čađahan bearráigeahčču barttain ja asttuáigedáluin, lohká Brannvernforeninga hálddahuslaš direktevra Rolf Søtorp.

  Nu ávžžuhit ge seammás geahččat sihke suovvanjurggona ja eará dárbbašlaš rusttegiid go olle dál beassážiidda bartii.

  Brannalarm/Røykvarsler
  Foto: Malin Nygård Solberg / NRK
 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.