Hopp til innhold

– Vi skal ro et nytt, samisk teaterbygg i land

Påtroppende teatersjef på Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš, Rolf Degerlund og styreleder i teateret Lene Hansen er i likhet med Sametinget i Oslo denne uka. De har kun med seg én sak sørover: nytt teaterbygg til Beaivváš.

Rolf Degerlund og Lene Hansen

Påtroppende teatersjef på Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš Rolf Degerlund og styreleder i teateret Lene Hansen utenfor Nasjonaltheateret i Oslo. Nå håper de at det samiske nasjonalteateret får et eget bygg.

Foto: Åse Pulk/NRK

– Nå er vi veldig optimistiske, mer optimistisk enn vi har vært på lenge. Det er fordi Saemien Sijte endelig har fått en bevilgning til det nye museumsbygget, og da er det Beaivváš sin tur, sier Lene Hansen.

I Oslo skal Degerlund og Hansen i løpet av uka ha flere møter med ulike personer og parter som er viktige med tanke på å få et nytt teaterbygg til det samiske nasjonalteateret.

– Vi har gjort en del avtaler og skal gjøre alt vi kan for at Beaivváš sitt nye teaterbygg skal settes ordentlig på dagsorden, sier Hansen.

– Mitt viktigste prosjekt

Rolf Degerlund begynner som teatersjef i Beaivváš 1. januar 2016, og å realisere et nytt teaterbygg blir hans viktigste prosjekt framover.

– Det er en gave fra himmelen jeg har fått, å være med å muliggjøre et nytt teaterbygg for det samiske nasjonalteateret i Norge. Det er den største produksjonen jeg kommer til å gjøre. Jeg tror på at det umulige skal bli mulig, for nå er det nok. Vi må ha bra arbeidsmiljø for å kunne lage bra teater og kunne produsere mer sånn at vi når ennå lengre, sier Degerlund.

Degerlund synes det virkelig er på tide at også det samiske nasjonalteateret får et skikkelig bygg.

– Det er viktig for den samiske kulturen at det samiske nasjonalteateret får et bygg, Norge har gjort mye teaterscener og musikkscener rundt om i Norge, men de glemte Kautokeino. Nå står vi for tur, sier Degerlund, og presiserer at bygget ikke bare skal være for teateret, men også for barn og ungdom.

– De skal kunne ha aktiviteter der, som filmvisning, og i framtiden synes jeg man kunne startet opp teaterutdannelse på videregående skole, sånn at vi kan rekruttere samiske skuespillere.

– Teateret har jobbet veldig lenge med å få et nytt teaterbygg, er det sånn at du kommer inn med ny driv eller engasjement i saken?

– Jeg bidrar med min kraft, så skal vi ro dette i land. Når dere minst aner det så skal det stå et nytt bygg klart.

Lene Hansen har stor tro på at den nye teatersjefen skal klare å få realisert bygget.

– Han er en veldig erfaren teatermann, som har vært teatersjef i Norrbotten teater i 13 år, og har vært med på å realisere teaterbygget der. Det var en faktor for at vi anså at han var den riktige personen til å lede teateret de neste årene, sier Hansen.

Inger Elin Utsi

Sametingsrepresentant Inger Elin Utsi (NSR)

Foto: NSR

Skal ha møter med stortingspolitikere

Også sametingsrepresentant Inger Elin Utsi (NSR) er engasjert i saken. Hun har vært saksordfører i Sametinget i saken om nytt teaterbygg.

– Sametinget har vedtatt at vi ønsker å prioritere dette bygget, men det som stopper opp dette er bevilgninger fra departement og regjeringen. Det ser ikke ut som om det kommer en løsning i nær framtid og det er beklagelig.

Hun sier at Sametinget nå må jobbe mot departementet, opposisjonspolitikere og mot regjeringen for å få de til å prioritere dette. Sametingspolitikere har allerede avtalt møter med politikere mens Sametinget er i Oslo.

– Vi vil løfte Beaivváš-saken når vi er her, både i forhold til grupper og enkeltpolitikere og be dem om å sette dette på sakslista i Stortinget, om ikke regjeringen gjør det.

Korte nyheter

 • 26 elfápmoprošeavtta dieđihuvvon Finnmárkui

  Go NVE áigemearri dievai mánnodaga dán vahkku, de ledje dieđihan 26 elfápmoprošeavtta Finnmárkui. Leat ollu eambbo ohcamušat go masa lea kapasitehta
  NVE áigu vuoruhit prošeavttaid gaskkas ovdal geasi.

  – Livččii boastut geavahit áiggi ja kapasitehta sihke NVE:i ja eará beliide meannudit buot 26 prošeavtta. Ovttas gielddaiguin mii áigut dál válljet guđiid prošeavttaiguin bargat viidáseappot. Geassemánu gaskkamuttus NVE ovddida visogova mii čájeha makkár prošeavttat besset mielde viidáset proseassas, dadjá čázádat- ja energiijadirektevra Kjetil Lund.  

  Oktiibuot leat dieđihuvvon 26 prošeavtta, mat leat juhkkon čuovvovaš logi gildii: Áltá, Bearalváhki, Báhcavuotna, Gáŋgaviika, Hámmerfeasta, Ákŋoluokta, Davvesiida, Davvenjárga, Porsáŋgu ja Čáhcesuolu. Muhtun prošeavttat gusket guovtti gildii.

 • Stor interesse for å bygge ut fornybar kraft i Finnmark

  Da NVEs frist gikk ut mandag denne uken var det meldt inn 26 kraftprosjekter i Finnmark. Det er langt flere enn det vil være kapasitet til, selv ved en kraftig oppgradering av strømnettet i fylket.

  NVE vil prioritere mellom prosjektene før sommeren.

  – Det ville være feil bruk av tid og kapasitet både for NVE og andre parter å ta alle de 26 prosjektene til behandling. I dialog med kommunene vil vi nå gjøre en prioritering av de innsendte meldingene. I midten av juni vil NVE legge fram en oversikt over hvilke prosjekter som blir med videre i prosessen, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.  

  Før fristen 22.april ble det sendt inn 21 nye vindkraftmeldinger, og 1 prosjektbeskrivelse om utvidelse av et vannkraftanlegg. I tillegg er det tidligere sendt inn 3 vindkraftmeldinger og 1 vindkraftsøknad.

  Totalt er det meldt inn 26 prosjekter fordelt på følgende ti kommuner: Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Lebesby, Nordkapp, Porsanger og Vadsø. Noen av prosjektene berører to kommuner.

  Fullstendig liste med beskrivelse av prosjektene finner du på NVEs nettsider.

  NVE arrangerer et digitalt infomøte om arbeidet i Finnmark klokken 09.00 i dag, torsdag 25.april. Møtet er åpent for alle. Her kan du melde deg på møtet.

  Den nye 420 kv-linjen fra Balsfjord til Skaidi nærmer seg ferdig. Her kan man se linjen på Sennalandet.
  Foto: Allan Klo / NRK
 • Davvi-Norgga čáhcemagasiidnan unnán čáhci

  Ii goassige ovdal leat leamaš ná unnán čáhci Davvi-Norgga čáhcemagasiidnan go dál, nu dieđiha Europower. Elfápmoanalytihkkár Olav Botnen dadjá sivvan dása lea dat goike ja gálbma dálvi.

  – Leamaš uhccán muohta ja nu lea čáhcemagasiinnain uhccán čáhci dál, dadjá Botnen.