Hopp til innhold

Begeistret over teatersøknad fra Beaivváš

Styreleder Lene Hansen overleverte søknaden om nytt teaterbygg for Beaivváš til sametingspresident Aili Keskitalo. Og Keskitalo har allerede snakke med kulturministeren om saken.

Overrakte søknad om eget teaterbygg

Jeg er svært begeistret for dette, sier Aili Keskitalo, etter å ha fått overrakt søknaden om bygging av nytt teaterbygg i Kautokeino for Beaivváš, av styreleder lene Hansen og teatersjef Haukur J. Gunnarsson.

Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter

– Jeg føler meg veldig begeistret over å ha fått søknaden fra Beaivváš i hånda, sier sametingspresident Aili Keskitalo etter å ha fått byggeøknaden for nytt teaterbygg i hånda.

Etter å ha jobbet lenge for å få et nytt teaterbygg, har prosessen endelig tatt et skritt videre For det samiske nasjonalteateret Beaivváš.

Teaterets ansatte jobber i dag under kummerlige forhold i et gammelt og nedslitt bygg i Kautokeino. Drømmen har lenge vært et eget teaterbygg som kan gi rom for flere forestillinger og som viser teateret og den samiske kulturen.

– Styret har i dag gjort vedtak om å igangsette et forprosjekt til bygging av nytt teaterhus for det samiske nasjonalteateret Beaivváš. Vi ønsker at det skal starte i 2014 fordi det er et symbolsk viktig år gjennom grunnlovsjubileet, sier styreleder Lene Hansen i Beaivváš.

Styret har stor tro på at det i 2014 kan bli tatt en beslutning i Sametinget og regjeringen om å igangsette forprosjektet.

– Forprosjektet tar utagangspunkt i de rammene som Sametinget har gitt, og som er fulgt opp av Statsbygg. Det innebærer et kostnadsestimat på mellom 120-200 millioner kroner, sier Hansen.

Dagens bygg er uverdig

Styreleder Lene Hansen leverer har søknaden om nytt teaterbygg for det samiske nasjonalteateret Beaivvas, til sametingspresident Aili Keskitalo.

– Nå peker vi på hva Beaivváš skal være de neste 30-40 årene. For at teateret, språket og den samiske scenekunsten skal utvikle seg så er vi helt avhengige av å ha et nytt bygg å være i. Det er et uverdig bygg teateret er i i dag. Det gir ingen muligheter for teateret til å utvikle seg der, sier styrelederen i Beaivváš videre.

Det er jobbet siden teateret ble stiftet for å få et eget samisk teaterbygg, ettersom de lokalene de er har vært for dårlige.

– Vi har fått en flott presentasjon av Beaivvas sine ambisjoner og visjoner for den samiske scenekunsten for den neste generasjonen. De har argumentert overbevisende hvorfor denne investeringen vil være viktig for samisk kultur og språk, sier Keskitalo.

Viktig også for reiselivet

Hun mener det også er viktig med tanke på reislivsnæringen i Finnmark å få dette på plass. De har vært flink å tydeliggjøre hvordan teateret ikke står alene, men har fått med seg viktige samarbeidspartnere.

– De har mobilisert viktige alliansepartnere som Alta kommune, Nord-Norsk symfoniorkester, Norges Arktiske universitet - campus Alta og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Så jeg er veldig stolt over det de har presentert, sier hun videre.

Den rimhårede

Det har lenge vært et ønske om et eget teaterbygg for det samiske nasjonalteateret Beaivváš. Her fra teaterstykket «Den rimhårede og drømmeseeren».

Foto: Beaivvas / Pressefoto

Kulturministeren forberedt

Sametinget skal behandle søknaden først, men i løpet av ikke altfor lang tid og i løpet av våren ønsker de å fremme den videre for Kulturdepartementet.

– Vi har allerede på møtet med kulturministeren sist fredag, varslet at den kommer. De lovet at når søknaden kommer vil de ta den under vurdering, sier sametingspresidenten.

Hun håper at de sammen med Beaivváš og samarbeidspartene kan overbevise regjeringen og Stortinget at det er riktig med et slikt vedtak akkurat nå i grunnlovsjubileumsåret 2014.