– Det gjelder vår fremtid

19-år gamle Ánná Káisá Partapuoli er nyvalgt leder i SUPU. Hun ønsker at flere unge skal engasjere seg i samepolitikk.

Medlemmene i SUPU

Disse skal sørge for at ungdommens stemme blir hørt på Sametinget. Fra venstre foran: Ánde Trosten, Kristine Marie Inga, Ánná Káisá Partapuoli og Marte Mari Kvitfjell. Bak: Dávvet Solbakk, Johan Daniel Mikkelsen og Jon Christer Mudenia.

Foto: Pål Hivand / Sametinget

SUPU - eller Sametingets ungdomspolitiske utvalg ble opprettet som et permanent organ i 2003, som skal sikre at samisk ungdom kan være med å påvirke politikken til Sametinget. I vår ble et nytt styre valgt, og 19-årige Ánná Káisá Partapuoli mener at det er viktig å gjøre organisasjonen kjent.

– Mange samiske unge vet kanskje ikke om SUPU og hva vi driver med, utvalget har kanskje vært litt for usynlig. Jeg håper at ved å spre informasjon om oss, så vil flere unge engasjere seg. Det er ikke slik at man må melde seg inn i politiske partier for å kunne påvirke, sier Partapuoli til NRK.

– Er samisk ungdom nok samfunnsengasjert?

– Nei, det er veldig få som engasjerer seg. Jeg vil oppfordre unge i Sápmi til å ta kontakt med oss. Det er viktig å bry seg om det samiske samfunnet, det gjelder jo vår fremtid, sier den nyvalgte lederen.

Bindeledd mellom rådet og ungdom

SUPU består av fem faste medlemmer som er oppnevnt av Sametingsrådet, og som skal fungere som ungdommens talerør de neste to årene. Medlemmene kommer fra hele landet, og er mellom 16 og 28 år gamle.

I tillegg til leder Ánná Káisá Partapuoli består SUPU av nestleder Risten-Marja Inga, Dávvet Solbakk, Johan Daniel Mikkelsen og Marte Mari Kvitfjell. De fem faste medlemmene har også hver sin vara, som for denne perioden er Ida Ristiinna Hætta Ophaug, Jon Christer Mudenia, Isak Danielsen, Ánde Trosten og Siw Kristin Johnsen.

Ungdomsutvalget skal fungere som et bindeledd mellom samisk ungdom og Sametinget, men også som en høringsinstans og «vakthund» overfor Sametinget når det gjelder ungdomssaker.

Hovedoppgavene til SUPU er å styrke samisk ungdoms medbestemmelse og innflytelse i samepolitikken, planlegge og arrangere Sametingets ungdomskonferanser årlig og å få flere unge til å engasjere seg - blant annet ved å motivere til valgdeltakelse og innmelding til valgmanntallet.

SUPU har ikke talerett under plenumsmøtene, slik som ungdomsutvalget i det finske Sametinget har, men kan påvirke ved å snakke direkte til sametingsrådet.

Vil høre fra unge

Leder Ánná Káisá Partapuoli kommer fra Skånland, men bor og studerer for tiden musikk i Oslo. Samisk musikk og kulturliv er blant temaene som hun personlig synes er viktig, men trekker også frem mineralpolitikk og språk som viktige temaer.

–- Vi er gitt en fri rolle og kan arbeide med alle saker som vi synes er relevante. Vi vil gjerne høre fra samisk ungdom om hvilke saker de ønsker at vi skal ta opp. Det er bare å ringe oss eller sende en mail, sier Partapuoli.

Ta kontakt med SUPU via bloggen deres eller på sosiale mediier.