Storbank trekker sine eierandeler fra omstridt oljerørutbygging

– Jeg er glad for denne nyheten, men banken har fortsatt betydelige lån som er involvert i utbyggingen, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

DNBs hovedkontor og Standinc Rock-demonstrasjonene

KONTROVERSIELL INVOLVERING: De såkalte Standing Rock-demonstrasjonene i USA har skapt hodebry den siste tiden for DNBs ledelse ved deres hovedkontor i Oslo. Nå har DNB tatt ett skritt ut av prosjektet.

Foto: Heiko Junge (NTB Scanpix) / Robyn Beck (AFP)

Aili Keskitalo

FORVENTER MER AV DNB: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

– Dette er gode signaler fra DNB. Dette viser at de har tatt kritikken på alvor, sier Aili Keskitalo til NRK.

Det er informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB som overfor Aftenposten nylig bekreftet at storbankens fond har solgt sine eierandeler i selskapene som er involvert «Dakota Access Pipeline».

Årsaken oppgis å være utbyggingens omstridte og anstrengte forhold til Sioux-folket i deler av området ledningen bygges (se faktaboks).

– Det må derfor understrekes at det er kun eierandelene de har solgt seg ut av, sier sametingspresidenten, og tillegger:

– DNB har fortsatt store utlån involvert i utbyggingen.

– Gledelig

Avisen melder at DNB-fondenes eierandeler var verdt rundt 3 millioner dollar, tilsvarende rundt 26 millioner kroner.

I likhet med sametingspresidenten, er lederen i den ideelle organisasjonen «Framtiden i våre hender» tilfreds med DNBs tilbaketrekking fra eiersiden

– Dette er et gledelig første skritt på vei ut av Dakota Access. Uttrekket er imidlertid en svært liten del av DNBs involvering. Vi forventer at DNB trekker seg helt ut av prosjektet, sier Arild Hermstad.

– Målet for alle investorer bør nå være at prosjektet blir skrinlagt, både av hensyn til urfolk, miljø og klima, tillegger han.

– Jeg forventer at DNB også trekker seg tilbake på lånesiden, overfor oljerørutbyggingen, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Vil stille krav

Kaj-Martin Georgsen

BEKREFTER SALG: Direktør for samfunnsansvar og miljøpolitikk i DNB, Kaj-Martin Georgsen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Vi har tatt et initiativ overfor de andre bankene om vi kan prøve å få gjennomført en mer objektiv vurdering av menneskerettigheter, herunder urfolksrettigheter, og hvordan de er ivaretatt i denne prosessen.

Dette sier Kaj-Martin Georgsen i DNB til NRK. Han forteller at DNB-representanter skal møte amerikanske myndigheter i neste uke.

– Dette for å uttrykke vår bekymring. Vi vil også henstille amerikanske myndigheter om å bidra konstruktivt til denne situasjonen, slik at konfliktnivået kan skrues ned, sier Georgsen.

DNB-kollega Even Westerfeld har uttalt følgende til Aftenposten.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi kun vil finansiere prosjekter som møter DNBs krav til miljømessige og sosiale forhold.