Steinen som reiste 3000 kilometer kom vel fram

De som sprang for sitt og jordas liv klarte etter tre uker å få steinen fram til åpningen av FNs klimakonferanse i Paris.

Áslat Holmberg joiker, samtidig som urfolksungdom frakter steinen som har kommet helt fra Kiruna til Paris.

Filmet og redigert av Torgeir Varsi.

Samme joik som startet reisen, avsluttet også reisen i dag.

Steinen ble hentet i Tanafjorden, og er blitt symbolet for at ungdom og urfolk sine stemmer skal høres under klimaforhandlingene i Paris.

Fraktet 3000 km med løpere

Fra Kiruna startet løperne 9. november, og etter 3 uker og over 3000 kilometer og flere tusen løpere kom steinen endelig fram til åpningsseremonien i Le Bourget i Paris i dag.

Før den kom fram fryktet ungdommene at sikkerhetstiltakene i Paris ville være for strenge til å slippe dem inn.

– Det hadde vært trist om ikke steinen kom fram, men jeg var aldri i tvil om det skulle gå siden den har reist så langt. Den har stor symbolsk verdi, sier den unge filipinske poeten Eunice Andrada (18).

Ung steinbærer

Han som sørget for at steinen kom helt fram til døren, og rakte den videre der var Xiuhtecatl Tonatiuh (15) av mexicafolket.

– På denne måten håper vi at både unges og urfolks stemmer verden over vil bli tatt hensyn til under klimaforhandlingene.

På plass i møtehallen

Og joikeren Áslat Holmberg fra Sápmi i Nord-Finland er glad for at den er framme.

– Ja det er en god følelse, nå håper jeg bare den får det bra inne i blant delegatene.

Rett før verdens klimakonferanse COP21 åpnet var den på vei inn i møtesalen.