En fredelig klimamarkering utviklet seg til kaos

Flere mennesker valgte å møte opp i gatene i Paris for å markere et krav om en klimaavtale, til tross for forbud om å demonstrasjoner.

Demonstrasjon i Paris i forbindelse med klimakonferansen cop21

Flere tusen mennesker møtte opp til klimademonstrasjon.

Etter terrorangrepet i Paris for over to uker siden der 130 mennesker mistet livet, ble flere arrangementer i forbindelsen med klimakonferansen i Paris avlyst, deriblant en stor klimamarsj som skulle gå på søndag gjennom gatene i Paris.

Urfolk i demonstrasjonen

Derfor valgte man i stedet å arrangere en fredelig markering for klimaet. Det utviklet seg imidlertid til kaos der flere ble arrestert og politiet valgte å bruke Tåregass mot demonstranter i Paris .

Flere representanter for urfolksorganisasjoner var tilstede før demonstrasjonen utviklet seg, deriblant Per Jonas Partapuoli som er i Paris for Samerådet.

Per Jonas Partapuoli

Per Jonas Partapuoli valgte å bli med på klimamarkeringen i Paris sammen med andre urfolk fra hele verden.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

– Det er viktig med slike markeringer, fordi klimaendringer er noe som gjelder oss alle, sier den unge politikeren. Han forteller at de var samlet til urfolksmøte og der valgte de å sende urfolk fra alle verdensdeler til markeringen.

Må være forsiktig

Myndighetene har gått ut forbudt demonstrasjoner, men selvom flere tusen mennesker hadde samlet seg på Place de la Republique, så føler Per Jonas Partapuoli seg ganske trygg.

– Jeg tror at Paris er Europas tryggeste by akkurat nå med politi overalt så man trenger vel ikke å være så redd for å være her, men man må passe seg litt mer, sier han.

Etter en stund forlot urfolksdelegasjonen Place de la Republique der markeringen skjedde og etter dette utviklet demonstrasjonen seg slik at politiet grep inn.

Korte nyheter

 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK
 • Koronadilli Kárášjogas

  Ikte dieđihii Kárášjoga gieldda iežaset neahttasiiddus ahte korona lea njommon ovcci olbmui. Golmmas leat isolašuvnnas korona geažil, ja oktiibuot leat logis isolašuvnnas. Kárášjoga gieldda dearvvašvuođa fágalaš ráđđeaddi Heidi Boine lohká dili duođalaččain. Maiddái valáštallanservviide čuohccá dát dilli.

  Dás gulat Kárášjoga koronadili birra

  Kárášjogas koronalassáneapmi mii čuohccá maid valáštallansearvái.
 • Deatnu vuittii suorbmasáhtu-appain

  Njeallje nuorra fitnodatálggaheaddji Deanušaldi skuvllas vuite gilvvu «Fremtidens verdiskapere i Nord», čállá Ságat. Vuoitojoavku oažžu bálkkašumi suorbmasáhtu-appa ovddas, mii gohčoduvvo «Just get there».