Statsbudsjettet 2020: Dette betyr budsjettet for det samiske samfunnet

Her er noen av bevilgningene til samiske formål.

Beaivváš Sámi nášunálateahter

VISES PÅ STATSBUDSJETTET: Beaivváš samiske nasjonalteater har i mange å ventet på et nybygg. Nå vises de endelig på statsbudsjettet og innen få år er det ventet at de kan flyttet fra kulturhuset i Kautokeino til et nybygg.

Foto: Aslak Mikal Mienna / Beaivváš

Bevilgninger til det samiske samfunnet bevilges i en samlepott som kalles for samiske formål. Den største posten er midler til Sametinget.

  • 534,9 millioner til Sametinget

Regjeringen foreslår 512,9 millioner kr til Sametinget på neste års statsbudsjett. Det er en økning på 3,1% fra 2019. Kommunesektoren får en økning på 4,9%. I statsbudsjettet foreslår regjeringen 191,1 milliarder kr til denne sektoren.

Økningen i bevilgningene til Sametinget på 3,1% er såvidt over prisstigningen regjeringen har lagt til grunn i forslaget til statsbudsjett for neste år. Den er på 3,0%. Flere økonomer har anslått at den samlede lønnsveksten i 2020 kan bli 3,3%.

Penger og samiske symboler

BARE SMÅPENGER: Noen samer mener at det samiske samfunnet bare får tildelt småpenger over statsbudsjettet.

Foto: Simon Piera Paulsen/Gorm Kallestad / NRK/NTB Scanpix
  • Bygg til Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole

Samisk videregående skole og reindriftsskole trenger nye lokaler. Regjeringen besluttet i 2018 å legge samlokalisering av Samisk videregående skole og reindriftsskole og Det samiske nasjonalteateret Beaivváš i Kautokeino til grunn for videre planlegging av nybygg for disse virksomhetene. Statsbygg har på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet satt i gang avklaringsfase for et alternativ med samlokalisering av skole og teater. Avklaringsfasen skal etter planen ferdigstilles i andre halvår 2019. Regjeringen vil komme med en vurdering av saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2020.

– Vi er veldig fornøyde med at nybygget endelig er nevnt i statsbudsjettet. Nå går ting den rette veien. Vi får vente å se hva som skjer når Revidert nasjonalbudsjett offentliggjøres, sier teatersjef Rolf Degerlund til NRK.

Rolf Degerlund og Trine Skei Grande

PLANLEGGER NYBYGG: Teatersjef Rolf Degerlund og kulturminister Trine Skei Grande har møttes flere ganger for å diskutere planene om nytt bygg.

Foto: Torgeir Varsi / NRK
  • Nytt nasjonalt samisk kulturbygg

Regjeringen foreslår å bevilge 29,8 millioner kroner til nytt museumsbygg for Saemien Sijte på Snåsa. Prosjektet er planlagt ferdig i 2021. Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur.

– Kjempebra. Endelig kommer vi igang med byggingen av dette museet som vi har ventet på i mer enn 30 år, sier direktør Birgitta Fossum.

  • Samisk språk, kultur og samfunnsliv

* Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 13 millioner kroner til å følge opp NOU 2016: 18 Hjertespråket, midlene skal gå til ulike tiltak for styrking av de samiske språkene. Tiltakene som iverksettes skal avklares i konsultasjoner med Sametinget.

* Divvun, en egen enhet ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, utvikler og drifter teknologiske språkverktøy for de samiske språkene. Moderne språkteknologi er en forutsetning for at samiske språk skal kunne overleve som bruksspråk i dagens samfunn. Regjeringen foreslår en bevilgning på 7,4 mill. kroner i 2020 til drift av Divvun.

* Samlet er det foreslått en total bevilgning for Samisk høgskole for 2020 komme på 97 millioner kroner.

* Tilskudd til samisk i grunnopplæringen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 80,1 mill. kroner til ordningen i 2020. Det er anslått en reell økning på 6,6 mill. kroner som følge av at flere elever får opplæring i samisk.

  • Driftstilskudd til Alternativ til vold

Regjeringen foreslår 6 millioner kroner til å styrke driftstilskuddet til Alternativ til vold. Midlene skal bidra til at Alternativ til vold kan gi tilbud til flere voldsutøvere og voldsutsatte voksne og barn. Om lag halvparten av midlene skal bidra til å sikre helårsdrift av et nytt Alternativ til Vold-kontor i Finnmark med samisk kompetanse.

Gjennom budsjettlekkasjer er disse postene kjent fra før.

  • Digitale samiske læremidler

Regjeringen foreslår å sette av 15 millioner kroner i neste års statsbudsjett til digitale læremidler på samisk. Pengene skal brukes til oversetting, tilpasning og utvikling av disse læremidlene.

  • Internasjonalt Samisk Filminstitutt

Internasjonalt Samisk Filminstitutt får en økning på 2,5 millioner kroner fra 2020. Tidligere hadde filminstituttet et driftstilskudd på 5,7 millioner kroner. I 2020 vil dette øke til 8,2 millioner kroner. Det vil si en økning på over 40 prosent.

– Vi er glade for økningen, men dette er ikke nok for at vi skal kunne fiansiere produksjon av samiske spillefilmer, sier direktør Anne Lajla Utsi.