Statsbudsjettet 2020: Foreslår 15 millioner kroner til digitale samiske læremidler

Det er et stort klasseskille i den norske skolen når det gjelder digitale læremidler. Nå vil regjeringen slå et slag for samiske elever.

Jonas Reiher speler Battlefield

DRØMMEHVERDAG: Elevene på Revheim skule i Stavanger har en egen spillpedagog og bruker gaming og VR-teknologi aktivt i undervisningen. Dette er fjernt fra de samiske elevenes virkelighet.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Mandag offentliggjøres regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. NRK har fått et knøttlite gløtt i det som foreslås til samiske formål.

Regjeringen foreslår å sette av 15 millioner kroner i neste års statsbudsjett til digitale læremidler på samisk. Pengene skal brukes til oversetting, tilpasning og utvikling.

Julie Remen

Statssekretær Julie Remen (H).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Utdanningsdirektoratet jobber med å fornye lærerplanene for grunnskolen og den videregående skolen. Disse vil tre i kraft skoleåret 2020/21.

– Vi håper og tror at dette blir tatt som et viktig signal om at regjeringen ønsker å prioritere gode læremidler på samisk for samiske elever, forklarer statssekretær Julie Remen i Kunnskapsdepartementet (KD) til NRK.

– Skrikende behov

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er glad for et regjeringen foreslår denne ekstrabevilgningen.

Portrettbilde av politiker Mikkel Eskil Mikkelsen

FORNØYD: Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

– Det er en bra nyhet. Vi må se hva statsbudsjettet ellers har å by på. Da vil vi se hva Sametingets helhetlige budsjett blir. Hvis det blir ekstrabevilgninger til samiske læremidler, så er det bra, sier Mikkelsen.

Han påpeker at behovet for mer penger til samiske læremidler er skrikende.

Sametinget har selv bedt om 35 millioner kroner til utvikling og produksjon av nye samiske læremidler.

– En stor del av dette skal brukes til digitale læremidler, opplyser Mikkelsen.

Minimalt med digitale læremidler på samisk

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) og Heidi Austlid, administrerende direktør IKT-Norge, skriver i en kommentarartikkel i digi.no hvorfor digitale læremidler i skolen er essensielt.

Heidi Arnesen Austlid er direktør for samfunnsansvar i IKT Norge.

Administreende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid.

Foto: IKT Norge / NRK

– Bevissthet rundt og kunnskap om bruk av teknologi er grunnleggende i det samfunnet vi lever i. Skoler som ikke evner å holde tritt med utviklingen risikerer å ikke lenger være relevante, skriver de.

Kontrasten er stor når man sammenligner skolehverdagen til samiske og norske elever.

Per i dag finnes det minimalt med digitale læremidler på samisk, mens tilbudet for de norske elevene er betraktelig større og mer mangfoldig.

«Assassin's Creed» og «Battlefield» tar snart over delar av samfunns- og historieundervisinga på Revheim skule i Stavanger.

«Assassin's Creed» og «Battlefield» har tatt over delar av samfunns- og historieundervisingen på Revheim skule i Stavanger.

I 2018 ble det satt av 55 millioner kroner på statsbudsjettet til utvikling av digitale læremidler på norsk. I 2019 er det bevilget 48 millioner kroner som tilskudd til innkjøp av digitale læremidler på norsk.

– 15 millioner er mye penger. Nøyaktig hvor mange læremidler man får for det, er det vanskelig å si noe om. Vi har stor tro på at vi kommer veldig langt for 15 millioner kroner. Vi må følge med og vurdere om det er behov for mer penger etterhvert, understreker statssekretær Julie Remen.