Hopp til innhold

Statsbudsjettet: – Et krisebudsjett for Sametinget

Sametingsråd mener dette er det dårligste budsjettet den borgerligere regjeringen har kommet med på seks år.

kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. (H) deltok på 30 års markeringen av Sametinget

MISFORNØYD: Sametinget er ikke fornøyd med det kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har å komme med i neste års statsbudsjett.

Foto: Sametinget

Henrik Olsen

MISFORNØYD: Sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– For Sametinget sin del er dette et krisebudsjett. Vi får en økning på 3,2 prosent, men hele denne økningen er bundet opp i øremerkede midler, påpeker sametingsråd Henrik Olsen (NSR) ovenfor NRK.

Det betyr etter hans syn at det å drifte Sametinget og alle de eksterne institusjonene tinget gir støtte til får en reell nedgang på tilsammen 14 millioner kroner.

– Økningen på vårt budsjett blir på 0,3 prosent, mens regjeringen legger til grunn en lønnsvekst på 3,0 prosent, påpeker Olsen.

Statssekretær: – Alle får mindre

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er ikke tilgjengelig for kommentar, og NRK blir henvist til statssekretær Anne Karin Olli (H).

Olli mener at Sametinget ikke har så mye å klage på. Hun mener statsbudsjettet for 2020 har gode rammer.

Anne Karin Olli på Sametinget

INGEN GRUNN TIL Å KLAGE: Statssekretær Anne Karin Olli (H).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Siden 2013 har regjeringen styrket Sametingets arbeid med 113 millioner kroner. Det norske fellesskapet har måttet tåle kutt i budsjettet til neste år. Derfor må Sametinget også tåle slike kutt på lik linje med andre statlige virksomheter, argumenterer Olli.

– Alvorlige konsekvenser

Olli mener Sametinget tidligere har sluppet billig unna, mens andre statlige virksomheter har måttet tåle kutt.

– Jeg skjønner at de er skuffet nå, men som sagt skjer kuttet nå på lik linje med andre statlige virksomheter, forklarer Olli.

Olli mener det er flere ting som er bra med regjeringens budsjettforslag når det gjelder samiske firmål.

– Blant annet har Hjertespråket fått en bevilgning på 13 millioner kroner. Det samiske samfunnet får 15 millioner kroner ekstra til digitale samiske læremidler. I tillegg får Saemien Sijte penger til å klargjøre byggingen av nybygg og planleggingen av Beaivváš smaiske nasjonalteater sitt nybygg er også nevnt på statsbudsjettet, minner Olli om.

De samiske samlinger, Karasjok

BUDSJETTAPER: Blant annet De samiske samlinger i Karasjok vil etter Sametingets vurdering være en av budsjettaperne.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Olsen sier at dette budsjettet vil få alvorlige negative konsekvenser for Sametingets egen politiske og administrative drift, samt alle institusjonene som sorterer under Sametingets portefølje.

– Dette vil få alvorlige konsekvenser for samiske museer, samiske språksentre - alle de samiske institusjonene som vi finansierer, i tillegg til Sametingets drift. Det er også en kraftig overstyring av Sametingets sjølstyre og hensikten med den den nye budsjettordningen. Regjeringen har her prioritert hvor vi skal øke, og overlater til Sametinget å måtte kutte tilsvarende andre steder i budsjettet, sier Olsen.

Korte nyheter

 • – Konsultasjonsplikten er så streng at det er umulig å overholde den

  Porsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik (H) syns at Sameloven er altfor streng når det gjelder konsultasjonsplikten med samiske interesser.

  – Finnmarkskommunene har fått så mange forpliktelser at det er nesten ikke mulig å gjøre en eneste endring uten at man har brutt konsultasjonsplikten. Jeg kjenner loven godt nok til å vite at den er umulig å etterleve. De kommer sikkert til å finne et punkt den er brutt på, sier Hesjevik.

  – Alle kommunene bryter loven hver dag. Ikke fordi de vil, men fordi det ikke er til å unngå. Lager du en streng nok lov, så er vi dømt til å bryte den, mener Hesjevik.

  Karasjok kommune har i et ekstravedtak med anmodning om stans av planarbeidet i Porsanger for områderegulering av Skarvberget vindkraft. De mener at Porsanger kommune har brutt konsultasjonsplikten overfor reindriftssamene.

  – Vi har fulgt konsultasjonsplikten etter beste evne. Det får den videre prosessen vise om vi har gjort, sier Hesjevik.

  Jo Inge Hesjevik
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • – Sametinget er imot sitt eget folk i Karasjok-saken

  Tidligere sametingsrepresentant Alf Edvard Nystad (75) mener at Sametinget møter seg selv i døra i Karasjok-saken.

  – Finnmarkseiendommen (FeFo) prøver å hindre karasjokingene i å få eie sine egne områder. Sametinget er FeFos eier. Det betyr at Sametinget i denne saken er imot sitt eget folk, påpeker Nystad. Han representerte Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget i årene 1989-1997.

  Det er Finnmark fylke og Sametinget som eier FeFo.

  Utmarksdomstolen i Finnmark avsa i sin dom 21.04.23 at det er Karasjoks befolkning som eier områdene i Karasjok kommune.

  FeFo anket dommen, og nå skal saken opp i Høyesterett.

  På torsdag begynner saken i Høyesterett, hvor det skal klarlegges hvem som eier Karasjok.

  En gruppe mener at befolkningen i Karasjok er eiere. En annen gruppe mener at bare samene er eiere. FeFo mener på sin side at de er eiere.

  Det er satt av åtte dager til saken.

  Loga sámegillii

  Alf Nystad
  Foto: Anne Olli / NRK
 • – Sámediggi lea iežas álbmoga vuostá Kárášjoht-áššis

  Ovddeš sámediggeáirras Alf Edvard Nystad (75) oaivvilda, ahte Sámediggi dego iežainis deaivvada uvssas Kárášjoht-áššis.

  – Finnmárkoopmodat (FeFo) viggá caggat kárášjohkalaččaid vejolašvuođa oamastit eatnamiiddiset. Sámediggi lea FeFo oamasteaddji. Dat mearkkaša ahte dán áššis Sámediggi lea iežas álbmoga vuostá, cuiggoda Nystad. Son ovddastii Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) Sámedikkis jagiin 1989-1997.

  Finnmárkku fylkkagielda ja Sámediggi dat ovttas oamastit FeFo.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Duorastaga álgá Norgga Alimusrievttis ášši, mas čielggaduvvo geat oamastit Kárášjoga eatnamiid.

  Okta joavku oaivvilda, ahte kárášjohkalaččat dat ovttas oamastit dáid eatnamiid. Nubbi joavku oaivvilda, ahte dušše sápmelaččat dat leat oamasteaddjit. FeFo bealistis oaivvilda sii dat oamastit eatnamiid.

  Gávcci beaivve leat biddjon dán diggái.

  Les på norsk

  Alf Nystad
  Foto: NRK