Hopp til innhold

Statsbudsjettet: – Et krisebudsjett for Sametinget

Sametingsråd mener dette er det dårligste budsjettet den borgerligere regjeringen har kommet med på seks år.

kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. (H) deltok på 30 års markeringen av Sametinget

MISFORNØYD: Sametinget er ikke fornøyd med det kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har å komme med i neste års statsbudsjett.

Foto: Sametinget

Henrik Olsen

MISFORNØYD: Sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– For Sametinget sin del er dette et krisebudsjett. Vi får en økning på 3,2 prosent, men hele denne økningen er bundet opp i øremerkede midler, påpeker sametingsråd Henrik Olsen (NSR) ovenfor NRK.

Det betyr etter hans syn at det å drifte Sametinget og alle de eksterne institusjonene tinget gir støtte til får en reell nedgang på tilsammen 14 millioner kroner.

– Økningen på vårt budsjett blir på 0,3 prosent, mens regjeringen legger til grunn en lønnsvekst på 3,0 prosent, påpeker Olsen.

Statssekretær: – Alle får mindre

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er ikke tilgjengelig for kommentar, og NRK blir henvist til statssekretær Anne Karin Olli (H).

Olli mener at Sametinget ikke har så mye å klage på. Hun mener statsbudsjettet for 2020 har gode rammer.

Anne Karin Olli på Sametinget

INGEN GRUNN TIL Å KLAGE: Statssekretær Anne Karin Olli (H).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Siden 2013 har regjeringen styrket Sametingets arbeid med 113 millioner kroner. Det norske fellesskapet har måttet tåle kutt i budsjettet til neste år. Derfor må Sametinget også tåle slike kutt på lik linje med andre statlige virksomheter, argumenterer Olli.

– Alvorlige konsekvenser

Olli mener Sametinget tidligere har sluppet billig unna, mens andre statlige virksomheter har måttet tåle kutt.

– Jeg skjønner at de er skuffet nå, men som sagt skjer kuttet nå på lik linje med andre statlige virksomheter, forklarer Olli.

Olli mener det er flere ting som er bra med regjeringens budsjettforslag når det gjelder samiske firmål.

– Blant annet har Hjertespråket fått en bevilgning på 13 millioner kroner. Det samiske samfunnet får 15 millioner kroner ekstra til digitale samiske læremidler. I tillegg får Saemien Sijte penger til å klargjøre byggingen av nybygg og planleggingen av Beaivváš smaiske nasjonalteater sitt nybygg er også nevnt på statsbudsjettet, minner Olli om.

De samiske samlinger, Karasjok

BUDSJETTAPER: Blant annet De samiske samlinger i Karasjok vil etter Sametingets vurdering være en av budsjettaperne.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Olsen sier at dette budsjettet vil få alvorlige negative konsekvenser for Sametingets egen politiske og administrative drift, samt alle institusjonene som sorterer under Sametingets portefølje.

– Dette vil få alvorlige konsekvenser for samiske museer, samiske språksentre - alle de samiske institusjonene som vi finansierer, i tillegg til Sametingets drift. Det er også en kraftig overstyring av Sametingets sjølstyre og hensikten med den den nye budsjettordningen. Regjeringen har her prioritert hvor vi skal øke, og overlater til Sametinget å måtte kutte tilsvarende andre steder i budsjettet, sier Olsen.

Korte nyheter

 • Enare: Mener kommunens uttalelse er samefiendtlig

  Over 200 nåværende og tidligere
  innbyggere i Enare kommune i Finland krever at kommunen trekker tilbake sin uttalelse om sametingsloven til Riksdagens valgkomité.

  Ifølge Enare kommune skal alle innbyggere
  i samiske områder ha like rettigheter, og det er ikke nødvendig å ta særskilt hensyn til samenes rettigheter.

  Alle som deltar i underskriftsaksjonen
  mener kommunens uttalelse er samefiendtlig og at det ikke representerer innbyggernes syn.

 • Gáibidit Anár gieldda geassit cealkámuša sámediggelágas

  Badjelaš 200 dálá ja ovddeš Anára gieldda ássi gáibidit, ahte Anár gielda geassá iežas cealkámuša sámediggelágas eret riikabeivviid vuođđoláhkaváljagottis.

  Anára gieldda cealkámuša mielde buot sámeguovllu ássit galggašedje oažžut seammalágan rivttiid, iige sámiid rivttiid leat dárbu vuhtiiváldit sierra.

  Bealiváldima vuolláičállán olbmuid mielas gieldda cealkámuš lea sámiid vuostá iige dat ovddas gieldalaččaid oainnu.

  Geahča ášši otná TV-Ođđasiin.

  Finske sametingspolitikere
  Foto: Suoma riikkabeaivvit