Skuffet over å ha blitt utenfor

I fjor var Árja inne i varmen og fikk lage flertallsbudsjett sammen med NSR, Høyre og Flyttsamelista. Nå er småpartiene blitt satt utenfor.

Laila Susanne Vars (Árja)

Budsjettforliket mellom NSR og Ap vitner om at det er lite ideologisk forskjell mellom disse to partiene, mener parlamentarisk leder i Árja, Laila Susanne Vars.

Foto: Berit Nystad / NRK

Árjas parlamentarisk leder Laila Susanne Vars er skuffet, og må bare konstatere at NSR har valgt å holde dem utenfor det gode selskapet. I stedet for har NSR gjort et forlik med Arbeiderpartiet for neste års budsjett.

– I budsjettsammenheng prioriterer de likt, og det betyr at Árjas og andre partiers forslag ikke nødvendigvis får gjennomslag, sier Laila Susanne Vars.

I fjor var Árja i flertallskoalisjonen sammen med NSR, Høyre og Flyttsamelista. Nå er småpartiene blitt satt utenfor.

– Det er selvsagt beklagelig for våre velgere, men på den andre siden så tydeliggjør dette at Árja har en annen politikk enn NSR/Ap. Høyre støtter Árjas budsjettforslag og fremmer også sine egne prioriteringer, forteller Vars.

– Liten ideologisk forskjell

Samtidig kommer ikke budsjettforliket mellom Ap og NSR overraskende på Vars. At det er lite som skiller mellom disse to partiene, mener hun kom klart frem allerede da Ap under konstitueringen støttet et sametingsråd bestående utelukkende av NSR.

– Vi ser at det ikke er noen ideologiske eller politiske forskjeller mellom NSR og Arbeiderpartiet på Sametinget. Dette er noe velgerne bør merke seg, sier Vars.

Etter hennes mening støtter Ap et budsjett som har prioriteringer som er typiske for NSR.

– Det viser med all tydelighet at Ap ikke har evner å produsere en alternativ politikk på Sametinget, sier Vars.

– Bryter politiske avtaler

Vars har merket seg at Ap og NSR kutter 1,15 millioner kroner til Senter for samisk tradisjonskunnskap, noe som betyr null bevilgning fra Sametinget.

– Dette er brudd med avtalen som Sametinget har gjort med Samisk høgskole og Kommunal og moderniseringsdepartementet om etablering av senter for tradisjonell kunnskap.

– Samarbeidspartnere kutter også i læremiddelportalen Ovttas.no som Sametinget selv har etablert og lovet å støtte. Heller ikke kuttet i språktilskudd, midler til samisk utmarksbruk og i støtte til opplæringstiltak for å prioritere festivaler, er bra, sier Vars.

– Skader Sametingets omdømme

Hun gjør det klart at dette er omprioriteringer som Árja ikke kan støtte.

– Vi mener at det er totalt uansvarlig i et år som Ap/NSR kaller for et «kriseår» å ta fra opplæring og læremidler og prioritere direktestøtte til nye festivaler, Vars.

Særlig det som går på å stryke ut Senter for samisk tradisjonell kunnskap mener hun, skader Sametingets omdømme.

– Her hadde departementet allerede lovet å matche Sametingets tilskudd for 2016, noe som også fremkommer av statsbudsjettet. Når Ap og NSR nå skrinlegger arbeidet som Sametinget, Samisk høgskole og departementet har investert millioner i, vitner dette om at de ikke forstår hvilke konsekvenser dette har for tilliten departementet og samiske institusjoner skal ha til Sametinget, svarer Árjas parlamentarisk leder Laila Susanne Vars.

Uenig i kritikken

Aps parlamentarisk leder Vibeke Larsen er i uenig i kritikken, og mener at det ikke medfører riktighet at Sametinget har noen avtale med departementet om å bevilge penger til Senter for samisk tradisjonell kunnskap.

– Dette var et treårigprosjekt som startet i 2012, og prosjektperioden er derfor over. Dessuten går det klart frem i prosjektrapporten at senteret skal finaniseres av staten, hevder Larsen.

Hun mener det neppe vil skade Sameitingets omdømme at de to største partiene inngår et budsjettforlik.

– Det viser tvert imot lederansvar i et år hvor regjeringen har strammet inn bevilgninger til samiske formål, svarer Larsen.