Budsjettforlik i kriseår

I et år da regjeringen har gitt Sametinget realkutt i statsbudsjettet tar Norske Samers Riksforbund (NSR) og Arbeiderpartiet (Ap) ansvar og inngår budsjettforlik.

Vibeke Larsen (Ap) og Kirsti Guvsám (NSR)

I fjor gikk Ap og NSR hver sin vei. Nå inggår de budsjettforlik for neste år. På bildet Aps parlamentarisk leder Vibeke Larsen og NSRs parlamentarisk leder Kirsti Guvsám.

Foto: NSR

Parlamentarisk leder for NSR, Kirsti Guvsám, og parlamentarisk leder for Ap, Vibeke Larsen, er begge soleklare på at regjeringen har reversert samepolitikken. Dette setter klare negative avtrykk i Sametingets budsjett for 2016.

– Jeg vil si at dette er et kriseår for Sametinget. I slike år går ansvarlige partier sammen og gjør det ytterste for å finne frem til budsjettforlik, sier Vibeke Larsen i en felles pressemelding.

Satsingsområder

Forliket mellom NSR og Ap viderefører Sametingsrådets satsning på barn og unge, samtidig som det sikrer lønns- og prisvekst for de samiske institusjonene. Sør-, lule-, marke- og sjøsamiske områder har også blitt prioritert opp på tross av stramt budsjett.

– Fra NSR er vi tilfredse med at vi enda klarer å satse på fremtiden vår, barna og ungdommen, i 2016. Men det sier seg selv at utgangspunktet vi får servert fra Regjeringen betyr reduksjon i aktivitetene i det samiske samfunnet, sier Kirsti Guvsám (NSR).

– Vårt hovedmål har vært å sikre lønns- og prisvekst for alle de samiske institusjonene, slik at de i minst mulig grad må ta støyten for regjeringens politikk. Alle de samiske institusjonene har fått en økning som tilsvarer den generelle lønns- og prisveksten i samfunnet, fortsetter Larsen.

Vrien oppgave

NSR og AP er enige om at de har klart å finne en balanse mellom å satse der behovene er størst, og samtidig gi lønns- og prisvekst til institusjonene.

– Det har vært en vrien oppgave å finne inndekning, og det er aldri populært når man tar penger bort fra noen poster. Men vi har klart å finne en balanse flertallet på Sametinget kan enes om, avslutter Guvsám.