Vil skjerme samiske institusjoner

Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe foreslår å øke Sametingets bevilgninger til samiske institusjoner til nivå med prisstigningen. For sent, svarer Arbeiderpartiet.

NSR

NSRs medlemmer i sametingets plan- og finansutvalg: Mona Tornensis Hornæs, Håkon Eriksen, Laila Nystad, Viktor Inge Paulsen og Anita Persdatter Ravna vil øke bevilgningene til samiske institusjoner med nærmere 1,2 mil. kroner.

Foto: NSR

Norske Samers Riksforbunds (NSR) leverte dette forslaget til plan- og finanskomiteen onsdag, og holdt fast invitasjonen til de andre partiene om et bredt budsjettsamarbeid. Økningen i forslaget er på omtrent 1,2 millioner kroner mer til institusjonene, slik at de ikke får samme realnedgang som Sametingets budsjett for øvrig.

Grunnsteiner i samfunnet

– Samiske institusjoner er grunnsteiner i det samiske samfunnet. Ikke bare bidrar de stort med blant annet formidling av samisk kultur, språkopplæring – og utvikling, kulturutvikling næringsutvikling, de står også for viktige samiske arbeidsplasser, sier Laila Nystad.

Skjerme institusjonene

NSR ser verdien av sterke samiske institusjoner med utviklingsmuligheter, og ønsker derfor å skjerme institusjonene fra budsjettkuttet fra Regjeringen, sier sametingsrepresentant og medlem av Plan- og finanskomiteen Laila Nystad.

Kutter på politisk nivå

Nystad sier at Regjeringen for andre året på rad har foreslått en realnedgang i bevilgningene til Sametinget.

– Dette er nok et stramt budsjettår, og vi ser oss nødt til å kutte i politisk nivå for å sikre det samiske samfunnet. Vi håper på en bred enighet om budsjettet og står ved vår invitasjon til samarbeid om budsjettet, avslutter Nystad.

Sametingsbenken under APs landsmøte

Ronny Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet, her sammen med parlamentarisk leder i Aps sametingsgruppe, Vibeke Larsen, vil samle et flertall for sitt budsjettforslag uten NSR.

Foto: Johannes E. Kalvemo / NRK

Forslaget kommer for sent

Fungerende leder i plan- og finanskomiteen, Ronny Wilhelmsen (Ap), sier at NSRs handlemåte i budsjettsaken viser at NSR ikke har forstått viktigheten av å prioritere de samiske institusjonene. Han sier at NSR burde ha kommet med sitt forslag på et langt tidligere tidspunkt.

– Nå er det for sent. Dette forslaget burde vært presentert for ett år siden. Arbeiderpartiet arbeider sammen med de andre grupperingene på Sametinget for å samle et flertall for sitt budsjettforslag uten NSR, forteller Ronny Wilhelmsen.