NRK Meny
Normal

Sjekk når de samiske og kvenske salmene synges

200 kor er klare for å synge salmeboka fra perm til perm. Her får du en oversikt over de samiske og kvenske salmene.

Samisk salme i salmeboka

Denne salmen skal synges fredags kveld rundt klokken 19.00-19.30.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Fra og med kl 12.00 fredag 28. november til og med ca kl 24.00 søndag 30. november vil NRK la salmesangen lyde i det ganske land via tv-skjermene.

Se og hør ditt kor: I NRKs nett-tv - tv.nrk.no - blir det mulig å søke opp sitt kor, ønsket salme eller salmekategori et par timer etter at det enkelte kor har sunget sine salmer.

Fredag

48: Hávski lea eanan (Deilig er jorden)
Kor: Samisk sanggruppe/Sámi lavlunjoavku
Språk: Nordsamisk
Kl: 15.00-15.30

66: Gullet buori saga mii
Kor: Eva Jeanette Iversen og Havdan Nedrejord
Språk: Nordsamisk
Kl: 16.00-16.30

110: Gæhttjit, gæhttjit dála
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk
Kl: 19.00-19.30

Lørdag

186b: Njuovtjav lávlo ja suv májno (Frydetonen)
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk
Kl: 00.00-00.30

215: Maria, tjierrasis
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk
Kl: 02.00-02.30

241: Biejiem jih askem
Kor: Frode Fjellheim
Språk: Sørsamisk
Kl: 04.00-04.30

295: Jupmelen gïele, voestes biejjien
Kor: Jovna Dunfjell + Hekta-bandet
Språk: Sørsamisk
Kl: 07.30-08.00

306: Varrecohkain
Kor: Samisk sanggruppe/Sámi lavlunjoavku
Språk: Nordsamisk
Kl: 08.00-08.30

337: Muv vájmo (Du, Jesus)
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk
Kl: 10.00-10.30

339: Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
Kor: Lakselv kirkekor
Språk: Nordsamisk
Kl: 10.30-11.00

348: Armon lapset (Born av nåden)
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk
Kl: 11.00-11.30

370: Majnnut Hærrav
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk
Kl: 12.30-13.00

384: Laudate omnes gentes
Kor: Lakselv kirkekor
Språk: Latin og nordsamisk
Kl: 13.30-14.00

405: Siis nouse/Stig opp
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk
Kl: 14.30-15.00

427: Ko tieni
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk
Kl: 16.00-16.30

439: Aejlies gåatan
Kor: Snåsa blandakor
Språk: Sørsamisk
Kl: 17.00-17.30

453: Gaaltije mij galka
Kor: Snåsa blandakor
Språk: Sørsamisk
Kl: 18.00-18.30

491: Jeesuksen veljet
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk
Kl: 20.30-21.00

Søndag

639: Gulá muv
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk
Kl: 06.30-06.30

652: O Ipmil buressivdnint dal
Kor: Eva Jeanette Iversen, Havdan Nedrejord og Noèl David Grünthaler
Språk: Nordsamisk
Kl: 07.00-07.30

702: Mieleheni musituu/I en drøm
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk
Kl: 10.30-11.00

731: Mun roahkohan mu giedaidan (Jeg folder mine hender små)
Kor: Skadjil
Språk: Nordsamisk
Kl: 12.30-13.00

758: Guhkkin davvin Davgaid vuolde
Kor: Skadjil
Språk: Nordsamisk
Kl: 14.00-14.30

831: Jaa la lov laa (Gæjhtoe, gæjhtoe)
Kor: Levanger Kantori + KoRissa
Språk: Sørsamisk
Kl: 19.00-19.30

894: Pois, pois/ Far ut, høyr kallet lyder
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk
Kl: 23.30-00.00