Intervjusituasjon radio

Slik lager Kjetil radio

Når Kjetil Lillesæter tok over radioprogrammet Salmer til alle tider på NRK P1 var det på en betingelse. Han ville la andre bestemme musikken.