Hopp til innhold

Hør alle de samiske og kvenske salmene her

899 salmer synges denne helga av kor over hele landet – alt på direktesendt TV. Her har vi samlet alle de samiske og kvenske salmene.

Drag Jiena i Salmesang minutt for minutt

Det lulesamiske koret Drag Jiena sang 10 salmer i sangstafetten. Her fremfører de salme 186, Njuovtjav lávlo ja suv májno.

Foto: NRK

Fram til søndag rundt midnatt skal alle salmene i salmeboka synges i NRKs salmemaraton, direktesendt på NRK2 og nrk.no.

Se og hør ditt kor: I NRKs nett-tv - tv.nrk.no - blir det mulig å søke opp sitt kor, ønsket salme eller salmekategori et par timer etter at det enkelte kor har sunget sine salmer.

Nedenfor har vi samlet alle de samiske salmene slik du enkelt finner frem til din favorittsalme.

Fredag

48: Hávski lea eanan (Deilig er jorden)
Kor: Samisk sanggruppe/Sámi lavlunjoavku
Språk: Nordsamisk

66: Gullet buori saga mii
Kor: Eva Jeanette Iversen og Havdan Nedrejord
Språk: Nordsamisk

110: Gæhttjit, gæhttjit dála
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk

Lørdag

186b: Njuovtjav lávlo ja suv májno (Frydetonen)
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk

215: Maria, tjierrasis
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk

241: Biejiem jih askem (Solen och månen)
Kor: Frode Fjellheim
Språk: Sørsamisk

293: Albmi ja eanna
Eva Jeanette Iversen, Frode Nystad, Havdan Nedrejord og Noèl David Grünthaler.
Språk: Nordsamisk.

295: Jupmelen gïele, voestes biejjien
Kor: Jovna Dunfjell + Hekta-bandet
Språk: Sørsamisk

306: Varrecohkain
Kor: Samisk sanggruppe/Sámi lavlunjoavku
Språk: Nordsamisk

337: Muv vájmo oasse Jesus buorr’
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk

339: Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
Kor: Lakselv kirkekor
Språk: Nordsamisk

348: Armon lapset (Born av nåden)
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk

370: Majnnut Hærrav almmelasj
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk

384: Laudate omnes gentes
Kor: Lakselv kirkekor
Språk: Latin og nordsamisk

405: Siis nouse/Stig opp
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk

427: Ko tieni
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk

439: Aejlies gåatan
Kor: Snåsa blandakor
Språk: Sørsamisk

453: Gaaltije mij galka
Kor: Snåsa blandakor
Språk: Sørsamisk

491: Jeesuksen veljet
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk

Søndag

639: Gulá muv
Kor: Drag Jiena
Språk: Lulesamisk
Kl: 06.30-06.30

652: O Ipmil buressivdnint dal
Kor: Eva Jeanette Iversen, Havdan Nedrejord og Noèl David Grünthaler
Språk: Nordsamisk
Kl: 07.00-07.30

702: Mieleheni musituu/I en drøm
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk
Kl: 10.30-11.00

731: Mun roahkohan mu giedaidan (Jeg folder mine hender små)
Kor: Skadjil
Språk: Nordsamisk
Kl: 12.30-13.00

758: Guhkkin davvin Davgaid vuolde
Kor: Skadjil
Språk: Nordsamisk
Kl: 14.00-14.30

831: Jaa la lov laa (Gæjhtoe, gæjhtoe)
Kor: Levanger Kantori + KoRissa
Språk: Sørsamisk
Kl: 19.00-19.30

894: Pois, pois/ Far ut, høyr kallet lyder
Kor: KvääniÄänii
Språk: Kvensk
Kl: 23.30-00.00

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir