Vil ha slutt på snillismen

Sametingsråd Vibeke Larsen (Ap) varsler tøffere tider for alle som mottar tilskudd fra Sametinget. Samtidig innrømmer hun egne tabber.

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametinget

Sametinget har selv glippet i utbetalingen av tilskudd.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det har kanskje vært litt snillisme fra Sametingets side når det er utbetalt penger selv om alt ikke har vært i orden, sier hun til NRK.

NRK Sápmi har i løpet av de siste ukene satt fokus på behandlingen av tilskudd som Sametinget gir til foretak, selskap og ulike organisasjoner.

Gjennom både en søkerbasert ordning og direkte bevilgninger over Sametingets årlige budsjett, gis det tilskudd for flere titalls millioner kroner.

Alle som mottar penger, må godta vilkårene og oppfylle disse. Blant annet må regnskap over bruken av midlene bekreftes av registrert eller statsautorisert revisor dersom tilskuddet er over 150.000 kr.

– Ikke vært like nøye

NRK har avdekket at dette har vært et problem både for Sametinget og tilskuddsmottakerne.

– Det har vært tilfeller hvor man har utbetalt penger selv om vi har manglet rapporter og regnskap. Man har ikke alltid vært like nøye med dette, sier sametingsråd Vibeke Larsen som altså karakteriserer denne praksisen som «snillisme».

Hun mener at dette er en tendens som nå er i ferd med å endres.

– Vi har i løpet av det siste året forsøkt å stramme inn på rutiner i forhold til utbetalinger, rapporteringer og innkreving av regnskap. Vi forvalter jo tross alt offentlige penger, sier Larsen til NRK.

I tillegg til sterkere fokus på rutinene, skal Sametinget få bedre verktøy som gjør at det blir lettere å følge med hvem som følger kriteriene og hvem som ikke gjør det.

Gjør selv tabber

Selv om flere foretak, selskap, institusjoner og organisasjoner får beskjed om å holde forpliktelsene i forhold til tilskuddene, gjør Sametinget selv tabber.

Stiftelsen Samisk Filmfestival i Kautokeino har ikke levert regnskap for 2007, 2008 og 2009 til verken Sametinget eller Stiftelsestilsynet. Likevel har festivalen fått utbetalt totalt 354.000 kr.

Også Foreningen Samisk Hus i Oslo har fått ut hele tilskuddet på 246.000 kroner for 2009 selv om den ikke hadde sendt inn revisorgodkjent regnskap.

– Det er bare å beklage at vi har hatt svikt i våre rutiner. Vi har feilaktig utbetalt tilskuddene som egentlig skulle vært holdt tilbake inntil vi hadde fått alt på bordet, sier sametingsråd Vibeke Larsen.

Korte nyheter

 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.

 • Thor Martin bisseha buot biillaid

  Norgga boles bisseha dál buot biillaid, mat bohtet Suomas, go ođđa ráddjehusat gáibidit riikaboahtinalmmuhusa, dieđiha Yle Sápmi. Norga lea mannan vahkus fas čavgen rádjerasttildannjuolggadusaid. Riikaboahtinalmmuhus registeren lea bákkolaš ja dan galgá dahkat golbma jándora ovdal go áigu rasttildit rájá Suomas Norgii. Dan lassin gáibiduvvo juogo negatiivvalaš koronateastaboađus dahje koronapássa. Dárkkisteamit bohte fápmui mannan bearjadaga. Biillat bissehuvvojit dál viššalit. – Mii Norgga politiijas leat dál ožžon dieđu, ahte mii galgat dál kontrolleret biillaid, mat bohtet Suomas Norgii, ja juohke biila kontrollerejuvvo dan dihte go mii galgat oaidnit, ahte buohkat leat čađahan dan registerema, muitala boles Thor Martin Balto.

   Thor Martin Balto
  Foto: Sara Kelemeny / Yle / Yle